Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Blog

Pokaż

Wyniki funduszy inwestycyjnych (marzec 2024)

|Od Kupfundusz.pl | Szacowany czas czytania artykułu: 9 minut


Kończymy kwartał bardzo dobrymi wynikami 

W marcu w zasadzie niemal na każdym rynku inwestorzy wygenerowali dodatnią stopę zwrotu. Drobnym wyjątkiem jest część parkietów azjatyckich, gdzie sytuacja na rynkach była nieco gorsza, chociaż i tak w Chinach, Korei czy Indiach indeksy zakończyły miesiąc na symbolicznych „plusach”.

Na rynku długu sytuacja była nieco odmienna. Np. W Polsce czy za oceanem rentowności obligacji na długim końcu krzywej dochodowości rosły, obniżając wartość obligacji. Tymczasem w Europie sytuacja była odwrotna i ceny długoterminowych obligacji rosły, w odpowiedzi na spadki rentowności. 

Ciekawym był tym razem także rynek surowcowy. Generalnie surowce w poprzednim miesiącu zyskały na wartości, sugerując się Bloomberg Commodity Index, jednak najciekawsze rzeczy działy się na metalach szlachetnych, co zostały odzwierciedlone w wynikach funduszy z ekspozycją na te klasy aktywów. 

Przekonajmy się jak w takim środowisku poradziły sobie polskie fundusze inwestycyjne. 

Fundusze akcji polskich uniwersalne

W marcu zarówno mniejsze jak i większe spółki zyskiwały na wartości jednak, wyższa dynamika wzrostu była zdecydowanie przesunięta w kierunku mniejszych spółek. Największe przedsiębiorstwa notowane na warszawskim parkiecie w marcu były wyraźnie słabsze od tych mniejszych. Mimo to zarówno WIG, WIG20, jak i mWIG40 oraz sWIG80 zakończyły marzec i cały pierwszy kwartał 2024 roku z dodatnim wynikiem inwestycyjnym. 

W takim środowisku świetnie poradzili sobie polscy zarządzający, którzy w znakomitej większości wygenerowali dodatnie stopy zwrotu, z grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych. W zasadzie tylko jeden fundusz w grupie zakończył miesiąc stratą na poziomie 0,6%.

Średnio w marcu polskie fundusze akcji uniwersalne zyskały 1,2%, podczas gdy najlepszy fundusz UNIQA Selektywny Akcji w tym czasie zarobił 2,7%. Drugi w zestawieniu Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu urósł o 2,3%, a trzeci QUERCUS Agresywny o 2,2%. Warto zauważyć, że w marcu różnice pomiędzy poszczególnymi wynikami funduszy w grupie nie były już tak zauważalne jak miesiąc wcześniej. 

Po drugiej stronie zestawienia, właśnie jako jedyny fundusz w grupie, znalazł się Skarbiec Akcja, którego wartości jednostki uczestnictwa w marcu spadła o 0,6%. Drugi od końca Goldman Sachs akcji zyskał w tym czasie 0,4%, a następne w kolejności Esaliens Akcji oraz Allianz Polskich Akcji zarobiły 0,6%. 
Warto zaznaczyć, że kwartał w tej grupie funduszy kończymy ze średnim wynikiem na poziomie 5,8%, przy najlepszym wyniku równym 8,4% (UNIQA Selektywny Akcji). Najsłabszy fundusz w zestawieniu w skali kwartały zarobił „tylko” 2,6% i był nim Skarbiec Akcja.  

Fundusze akcji małych i średnich spółek

Lepsze wyniki indeksów mniejszych spółek są widoczne w wynikach poszczególnych grup funduszy inwestycyjnych. I tak fundusze akcji małych i średnich spółek w marcu poradziły sobie zdecydowanie lepiej niż fundusze w grupy strategii uniwersalnych. 

Średnio fundusze te w marcu zyskały 2,8%,  przy najgorszym wyniku równym 1,5% i najlepszym równym 5,1%. A tym najlepszym był Investor Top Małych i Średnich Spółek. Na drugim miejscu uplasował się Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, który zarobił w marcu 4,2%, a 4,0% lądując na 3cim miejscu podium znalazł się Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek. 

Po drugiej stronie zestawienia najsłabszym funduszem z zestawienia okazał się być Esaliens Małych i Średnich Spółek z wynikiem równym 1,5%. Na kolejnym miejscu „od końca” znalazły się dwa rozwiązania inwestycyjne – Skarbiec Małych i Średnich Spółek oraz Rockbridge Neo Akcji Średnich spółek, które to solidarnie zarobiły 1,9%. Wynik kwartalny w tej grupie funduszy również był zdecydowanie lepszy od grupy poprzedniej, bo wyniósł 9,7%, przy wyniku najlepszego funduszu równym 13,4% i najgorszego na poziomie 5,0%. 

Fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych

Najbardziej liczna z umawianych grup funduszy poprzedni miesiąc także zakończyła bardzo pozytywnie. Fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych w marcu w przeważającej większości zyskały na wartości, z kilkoma tylko rozwiązaniami, którym nie udało się w poprzednim miesiącu zarobić. 

Średnio fundusze w grupie zarobiły 2,6%, podczas gdy najlepszy fundusz urósł o 6,8%, a najgorszy stracił 2,2%. 6,8% dodatniej stopy zwrotu wypracował fundusz UNIQA Selective Equity. Na drugim miejscu uplasował się PKO Akcji Dywidendowych Globalny ze stopą zwrotu na poziomie 6,4%, a na trzecim miejscu znalazł się fundusz Templeton Global Climate Change Fund – ten zyskał 5,9%. 

Po drugiej stronie zestawienia, najsłabszym rozwiązaniem okazał się być fundusz IPOPEMA TFI. IPOPEMA Globalnych Megatrendów w marcu stracił 2,2%. Drugim najsłabszym funduszem był produkt Skarbca – Skarbiec Spółek Wzrostowych. Na ostatnim miejscu podium w kategorii funduszy najgorszych pojawił się także fundusz Skarbca – Skarbiec TOP Brands z wynikiem równym -0,4%. 

Na koniec kwartału fundusze z tej grupy zyskały średnio 7,9%, podczas gdy najlepszy fundusz w grupie Skarbiec Spółek Wzrostowych zarobił 17,7%, a najgorszy stracił 1,5% - Schroder ISF Global Sustainable Food and Water. Warto nadmienić, że ten funduszy był jedynym w pierwszym kwartale, który stracił na wartości. 

Fundusze akcji amerykańskich 

Fundusze skupione tylko na rynku amerykańskim w poprzednim miesiącu generalnie zachowywały się lepiej niż w grupie wcześniejszej. Średnio zyskały więcej i żaden z funduszy w grupie funduszy akcji amerykańskich nie stracił na wartości w ciągu ostatniego miesiąca. A średnio zyskały one 3,3%, podczas gdy najlepszy zarobił 6,4%, a najgorszy „tylko” 1,4%. 

Najlepszym funduszem w zestawieniu okazał się być Generali Akcji Value właśnie z wynikiem na poziomie 6,4%. Drugi w zestawieniu Schroder ISF US Large Cap zarobił 4,3%, a trzeci UNIQA Akcji Amerykańskich urósł 3,7% - podobnie jak Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA. Po drugiej stronie zestawienia uplasował się najsłabszy Franklin U.S. Opportunities Fund z zyskiem równym 1,4%. Drugi najsłabszy Esaliens Spółek Innowacyjnych zarobił 1,8%, a trzecim najgorszym funduszem był Noble Fund Akcji Amerykańskich – ten zyskał 2,4%. 

Kończąc cały kwartał fundusze w tej grupie poradziły sobie najlepiej ze wszystkich grup omawianych wcześniej i zyskały średni 10,4%. Jednak najlepszy fundusz zarobił 14,8%, a najgorszy 4,3%. 

Fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych 

W minionym miesiącu mieliśmy do czynienia z sytuacją, której bardzo dawno nie obserwowaliśmy. Rynki europejskie zachowywały się relatywnie dobrze dzięki czemu wyniki funduszy obecnych na rynkach europejskich były bardzo atrakcyjne. 

Średnio fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych zyskały w marcu 4,1%, podczas gdy najlepszy funduszy zyskał 8,5%, a najgorszy tylko 2,3%. Ten najlepszy, UNIQA Akcji Europejskich ESG, z wynikiem na poziomie 8,5% zdecydowanie pokonał marcu swoich konkurentów. Na drugim miejscu uplasował się Caspar Akcji Europejskich zyskał 4,9%, a na trzecim z wynikiem 4,4% znalazły się dwa rozwiązania – inPZU Akcje Europejskie oraz PKO Akcji Strefy Euro. 

Najsłabiej w marcu poradził sobie Allianz Europe Equity Growth Select zyskał „tylko” 2,3%. Drugim najsłabszym funduszem okazał się być Generali Akcji Ekologicznych Europejski z wynikiem równy 3,0%. Trzecim najsłabszym funduszem był Pekao Akcji Europejskich – ten zyskał 3,1%. 

Fundusze papierów dłużnych polskich uniwersalne

W grupie funduszy obligacji polskich uniwersalnych za nami kolejny miesiąc wzrostu cen i wartości funduszy, mimo wzrostu długoterminowych rentowności obligacji. To oznacza, że zarządzający w dalszym ciągu w portfelach przeważają papiery krótkoterminowe skarbowe oraz obligacje korporacyjne. 

I tak w minionym miesiącu średnio fundusze w tej grupie zyskały 0,5%, podczas gdy najlepszy z nich zarobił Pekao Konserwatywny zarobił 0,7%, a najgorsze Goldman Sachs Obligacji Plus i Allianz Konserwatywny zyskały 0,3%. Tym razem warto zaznaczyć, że tym razem wyniki poszczególnych funduszy oraz różnice pomiędzy najlepszymi, a najgorszymi były bardzo zbliżone – między najlepszym, a najgorszym funduszem różnica ta to tylko 0,4%. 

Od początku roku fundusze w tej grupie zyskały średnio 2,1%, podczas gdy najlepszy Pekao Konserwatywny Plus zarobił 3,2%, a najgorszy 1,5% - Millennium Obligacji Klasyczny.  

 

Fundusze papierów dłużnych polskich skarbowe

Sytuacja była bardzo podobna w grupie papierów dłużnych skarbowych – fundusze obligacji skarbowych krótkoterminowych miniony miesiąc zakończyły z zyskiem, mimo niezbyt sprzyjającej sytuacji na rynku. 

Średnio w minionym miesiącu fundusze w tej grupie zyskały 0,4% i co ważne – na wartości zyskały wszystkie fundusze w grupie. Na pierwszym miejscu uplasowały się aż trzy produkty z wynikiem na poziomie 0,5% - PZU Sejf+, inPZU Inwestycji Ostrożnych, Generali Konserwatywny. Po drugiej stronie zestawienia znalazł się Skarbiec Konserwatywny, który zyskał symboliczne 0,2%. 

Fundusze papierów dłużnych polskich skarbowe długoterminowe

Ostatni miesiąc pierwszego kwartału na rynku funduszy obligacji długoterminowych skarbowych był raczej słaby, chociaż kilku funduszom mimo rosnących rentowności obligacji udało się wypracować dodatnie stopy zwrotu. 

I tak cała grupa funduszy średnio zyskała 0,1%, przy najlepszym wyniku równym 0,5% wypracowanym przez QUERCUS Obligacji Skarbowych i najgorszym równym -0,2%, które zostały zrobione przez 3 fundusze – Noble Fund Obligacji, Pekao Dłużny Aktywny, Generali Obligacje Aktywny. Co ważne, od początku roku średni wynik funduszy w grupie w dalszym ciągu jest dodatni i wynosi 0,4% chociaż są w niej rozwiązania, które w tym czasie straciły na wartości. A były to fundusze Pekao Dłużny Aktywny, Goldman Sachs Obligacji oraz UNIQA Obligacji. 

 

Fundusze papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

W najmniejszej grupie funduszy dłużnych na polskim rynku, którą analizujemy sytuacja była najbardziej zróżnicowana. Tzn. średnio fundusze w grupie papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalnych zyskały na wartości 0,2%, chociaż najlepszy fundusz zarobił 0,8%, a najgorszy stracił -0,3%. 

Franklin Elastycznego Dochodu – jako najlepszy fundusz z wynikiem równym 0,8% - zajmuje drugie miejsce w zestawieniu wyników od początku roku, ze wzrostem wartości o 1,4%. Na drugim miejscu uplasował się PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju, który w marcu zarobił 0,7%, a na trzecim miejscu znalazł się IPOPEMA Obligacji. Po drugiej stronie zestawienia znalazł się Skarbiec Dłużny Uniwersalny, który stracił 0,3% i również jest jedynym funduszem ze stratą od początku roku. Drugim najsłabszym funduszem był Rockbridge Neo Obligacji, który przecenił się o 0,1%, a na trzecim od końca fundusz Superfund Obligacyjny, którego wartość się nie zmieniła. 

 

Fundusze rynku surowców – metale szlachetne

Grupa funduszy rynków surowcowych była w minionym miesiącu zdecydowanie najciekawsza a i wyniki inwestycyjne były, wreszcie, bardzo okazałe. O zwyżkach złota, srebra i pozostałej grupy metali szlachetnych rynek mówi już od wielu miesięcy, ale te wzrosty jakoś nie mogły się zmaterializować. Tymczasem coraz większe napięcie geopolityczne na świecie sprawiło, że metale szlachetne ruszyły do góry – głównie właśnie złoto.

I tak w minionym miesiącu fundusze te w grupie zyskały średnio aż 15,4%, przy zwyżce najlepszego funduszu na poziomie 23,3% i najgorszego na poziomie 8,0%. Najlepszym funduszem w grupie w poprzednim miesiącu okazał się być Schroder ISF Global Gold, który zyskał właśnie wspomniane 23,3%. Na drugim miejscu uplasował się Superfund Spółek Złota i Srebra zarabiając niewiele mniej, bo 22,7%. Na ostatnim miejscu podium znalazł się fundusz, którego stopa zwrotu także przekroczyła 20%. Allianz Akcji Rynku Złota zarobił w marcu 20,3%.

Po drugiej stronie zestawienia znalazły się fundusze inwestujące za pośrednictwem kontraktów terminowych, a nie spółek. Najgorszym funduszem zyskującym 8,0% był QUERCUS Gold. Na drugim miejscu od końca uplasował się Investor Gold Otwarty z wynikiem równym 8,4%, a na trzecim Generali Złota. Ten zyskał 8,6%. Świetne wyniki w marcu sprawiły, że od początku roku wynik każdego funduszu zrobił się dodatni. 

 


Aby inwestować w fundusze inwestycyjne bez opłat manipulacyjnych wystarczy założyć bezpłatne konto.

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Czym się różni FIO od SFIO?
Inwestowanie dla początkujących, czyli 7 prostych porad
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: