Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Blog

Pokaż

Wyniki funduszy inwestycyjnych - luty 2024

|Od Kupfundusz.pl | Szacowany czas czytania artykułu: 10 minut

Po mieszanym i niezbyt udanym styczniu przyszła pora na rynkową odwilż. I chociaż nie wszyscy mogli się pochwalić dodatnią stopą zwrotu, to na większości parkietów stopy zwrotu były dodatnie i całkiem satysfakcjonujące. 

Na rynkach akcji odwilż miała miejsce w każdym zakątku globu. Od parkietu w Warszawie, przez Niemcy, Francję, Stany Zjednoczone oraz giełdy na wschodzie – w Chinach, Korei Południowej czy w Indiach. W niektórych przypadkach stopy zwroty na głównych indeksach zbliżyły się do 10%, jednak w większości przypadków oscylowała ona w okolicach 5%. W tym samym czasie na rynkach długu mieliśmy do czynienia z delikatną przeceną, która głównie dotknęła długi koniec krzywej dochodowości, w odpowiedzi na nieco wyższe odczyty inflacji na świecie. 

Na rynkach surowcowych luty był miesiącem bardzo niskiej zmienności i mimo, że generalnie indeksy agregujące zakończyły miesiąc „pod kreską” to ujemne stopy zwrotu były niewielkie, a poziomy indeksów zbliżone do poziomów sprzed miesiąca. 

Fundusze akcji polskich uniwersalne

Po styczniowych spadkach na polskim rynku w lutym mieliśmy do czynienia z relatywnie mocnym odbiciem, co zostało odzwierciedlone w wynikach polskich funduszy akcji uniwersalnych, w którym udało się wypracować dla swoich klientów dodatnią stopę zwrotu w przypadku każdego rozwiązania inwestycyjnego w grupie. 

Średnio fundusze w grupie zyskały na wartości 5,6%, podczas gdy najlepszy fundusz zarobił w tym czasie 7,9%, a najsłabszy 3,0%. Jednocześnie od początku roku średnio fundusze w tej grupie są już 4,5% „na plusie”, przy najlepszym wyniku na poziomie 6,4% i najsłabszym równym 2,1%. 

Najlepszym funduszem w lutym okazał się Esaliens Akcji z wynikiem 7,9%, drugi w kolejności Skarbiec – Top Funduszy Akcji zyskał 6,9%, a trzeci Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania zarobił 6,6%. Na samym końcu zestawienia w lutym znalazł się Rockbridge Neo Akcji z wynikiem równym 3,0%. Drugi od końca Franklin Zdywersyfikowany Akcji zyskał 4,4%, a trzeci Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu zyskał 4,6%. Patrząc jednak na całą grupę, w zasadzie tylko najlepszy i najgorszy fundusz „odstawały” od pozostałych funduszy w grupie. 

Fundusze akcji małych i średnich spółek

Indeksy mWIG40 oraz sWIG80 w lutym zachowywały się w bardzo zbliżony sposób do indeksów grupujących większe spółki. Stąd można wnioskować, że i wyniki powinny w tej grupie funduszy być bardzo zbliżone do wyników w grupie funduszy uniwersalnych. I rzeczywiście w grupie funduszy akcji małych i średnich spółek wyniki były bardzo zbliżone do tych w grupie funduszy uniwersalnych. 

I tak średnio fundusze w tej grupie w poprzednim miesiącu zyskały 5,8%, przy wyniku najlepszego funduszu równym 9,2% i wyniku najgorszego na poziomie 3,4% Co warte uwagi, w poprzednim miesiącu w obu grupach funduszy akcji polskich najlepszy wynik wypracowały rozwiązania Skarbiec TFI, a najgorszy fudusze Rockbridge. 

Skarbiec Małych i Średnich Spółek w poprzednim miesiącu zyskał 9,2% i uplasował się na pierwszym miejscu w grupie. Na drugim znalazł się Investor Top Małych i Średnich Spółek z wynikiem równym 7,5%, identycznym jak PZU Akcji Małych i Średnich Spółek. Warto dodać, że zarówno pierwszy Skarbiec, jak i drugi fundusz PZU w ujęciu od początku roku zarobiły już dla swoich Klientów ponad 10%. Średnia funduszy w tej grupie od początku roku jest już 6,7% na plusie. 

Tymczasem najsłabszym funduszem okazał się Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek, który zyskał „tylko” 3,4%. Drugi od końca Esaliens Małych i Średnich Spółęk zarobił 4,0%, a trzecie PKO Akcji Małych i Średnich Spółek 4,2%. 

 

Fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych

Pozytywne nastroje na rynkach akcji również widoczne były na parkietach globalnych co odzwierciedliły bardzo dobre wyniki funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych, gdzie tylko 2 fundusze w lutym straciły na wartości i były to fundusze skupione w obrębie bardzo wąskich klas aktywów. 

Średnio fundusze w tej grupie w minionym miesiącu zyskały 4,3%, podczas gdy najlepszy Skarbiec Spółek Wzrostowych zarobił 12,7%, a najgorszy Schroeder ISF Global Sustainable Food and Water stracił 0,8%. Drugim najlepszym funduszem w zestawieniu również był produkt Skarbiec TFI – Skarbiec Nowej Generacji, który wygenerował dodatnią stopę zwrotu równią 9,7%, a trzeci Skarbiec Top Brands oraz Investor TOP 50 Małych i Średnich Spółek zarobiły 9,6%. 

Po drugiej stronie zestawienia, najgorszy fundusz Schroeder, jak wspomniano powyżej, stracił 0,8%. Drugim najsłabszym rozwiązaniem okazał się Esaliens Infrastruktury ze startą równą 0,7%, a trzecim najgorszym produktem był Pekao Akcji Dywidendowych z dodatnim wynikiem równym 0,6%. 

Warto odnotować, że najlepszy w grupie Skarbiec Spółek Wzrostowych jest również najlepszym rozwiązaniem w tym roku z wynikiem zbliżającym się do 20% i na słowa uznania zasługuje również fakt, że podium w tej grupie zostało zdominowane przez rozwiązania Skarbiec TFI. 

 

Fundusze akcji amerykańskich 

W nieco węższym spektrum inwestycyjnym niż grupa wcześniejsza, czyli w zestawieniu funduszy akcji amerykańskich wyniki było gorsze niż w grupie poprzedniej i jednocześnie ich zróżnicowanie było także niższe. 

Średnio w tej grupie fundusze w lutym zyskały 4,6%, podczas gdy najlepszy zarobił 6,9%, a najgorszy 2,5%. Najlepszym wynikiem mógł się w lutym pochwalić Esaliens Spółek Innowacyjnych, który także w zestawieniu od początku roku ma najlepszy wynik na poziomie 12,8%. Na drugim miejscu uplasował się Franklin U.S. Opportunities Fund z wynikiem równym 6,3%, a na trzecim Esaliens Małych Spółek Amerykańskich. 

Najsłabszym rozwiązaniem w lutym i jednym z najsłabszych w 2024 był Generali Akcje Value z wynikiem równym 2,5%. Drugi od końca Pekao Akcji Amerykańskich zyskał 3,3%, a trzeci Esaliens Okazji Rynkowych 3,5%. 

Mimo zbliżonych strategii poszczególnych funduszy w grupie, w zestawieniu od początku roku różnica między najlepszym fundusze, a najgorszym to już ponad 10 pkt. proc. a minęły dopiero dwa miesiące.

 

Fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych 

W grupie funduszy akcji skupionych na rynkach europejskich, podobnie jak przed miesiącem wyniki były generalnie słabsze od tych z parkietów za oceanem i relatywnie mocno zróżnicowane jak na strategie inwestycyjne poszczególnych rozwiązań w grupie. 

W lutym średnio fundusze w tej grupie zyskały „tylko” 2,4%, podczas gdy najlepszy PKO Akcji Strefy Euro zarobił 5,2%, a najgorszy Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych stracił 0,7%. Drugim najlepszym funduszem w grupie, po funduszu PKO Akcji Strefy Euro, był Allianz Europe Equity Growth Select, który w tym czasie zarobił 5%. Na ostatnim miejscu podium uplasował się fundusz Caspar Akcji Europejskich, który zyskał w tym czasie 4,8%. 

Po drugiej stronie tabeli, drugim najsłabszym funduszem, po Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych, był Templeton Europen Dividend Fund ze stratą równą 0,5%. Trzeciemu najsłabszemu funduszowi w grupie udało się wypracować dodatnią stopę zwrotu i finalnie w lutym Generali Akcji Ekologicznych Europejski zarobił w tym czasie 0,4%. Warto dodać, że jest to grupa funduszy, w których są rozwiązania, które od początku roku mają ujemne wyniki inwestycyjne. 

Fundusze papierów dłużnych polskich uniwersalne

Na rynku długu, na krótkim końcu krzywej dochodowości oraz w segmencie obligacji korporacyjnych mieliśmy w zeszłym miesiącu relatywną stabilizację, co przełożyło się na dodatniej wyniki inwestycyjne wszystkich funduszy w grupie papierów dłużnych polskich uniwersalnych. 

W lutym w tej grupie fundusze wypracowały dla klientów średnią stopę zwrotu na poziomie 0,7%, podczas gdy najlepszy fundusz zyskał 1,4%, a najgorszy 0,4%. Ten najlepszy to Pekao Konserwatywny Plus, który także od początku jest najlepszy funduszem w grupie. Zaraz za nim, na drugim miejscu zestawienia znalazły się 2 fundusze, które w tym czasie zyskały 1,0% i były to Esaliens Konserwatywny oraz VIG / C-QADRAT Konserwatywny. 

W takim otoczeniu najgorzej poradził sobie Millennium Obligacji Klasyczny, który wygenerował dodatnią stopę zwrotu równą 0,4%. Tymczasem zaraz przed nim uplasowały się 3 rozwiązania, który zyskały 0,6% i były to: UNIQA Ostrożnego Inwestowania, Allianz Konserwatywny oraz Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji. 

 

Fundusze papierów dłużnych polskich skarbowe

W nieco węższej grupie funduszy papierów krótkoterminowych, ograniczonych do rynku polskiego, wyniki były nieco słabsze – zarówno na poziomie średniej, jak w porównaniu tych najlepszych funduszy w całej grupie. 

W lutym fundusze papierów dłużnych polskich skarbowe zyskały przeciętnie 0,6%, podczas gdy najlepszy Investor Dochodowy zarobił 0,9%, podobnie jak PZU Sejf+, a najgorszy Skarbiec Konserwatywny symboliczne 0,1%. Co ciekawe na poza dwoma pierwszymi funduszami, aż 4 fundusze inwestycyjne uplasowały się na kolejnym miejscu zestawienia zyskując 0,7% i były to produkty PZU FIO Ochrony Majątku, inPZU Inwestycji Ostrożnych, Caspar Obligacji oraz Generali Konserwatywny. Po drugiej stronie zestawienia, poza najsłabszym funduszem Skarbca, również trzy fundusze z takim samym wynikiem uplasowały się na kolejnych pozycjach z wynikiem 0,5% i były to: Goldman Sachs Konserwatywny, PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowych oraz Skarbiec Krótkoterminowy. Warto zauważyć, że fundusze w tej grupie od początku roku zachowują się słabiej niż w grupie poprzedniej. 

 

Fundusze papierów dłużnych polskich skarbowe długoterminowe

Wspomniano na początku o wzrostu rentowności obligacji skarbowych na długim końcu krzywej dochodowości co wprost przełożyło się na wyniki inwestycyjne funduszy obligacji skarbowych długoterminowych, czyli takich z wyższym poziomem ryzyka stopy procentowej, a co za tym idzie wyższym poziomem ryzyka inwestycyjnego. 

Średnio fundusze w tej grupie w lutym straciły 0,3% i co ważne, tylko 2 rozwiązania zakończyły miesiąc dodatnim wynikiem inwestycyjnym. Pierwszym był PZU Papierów Dłużnych, który w lutym zyskał 0,4%, a drugim Ipopema Dłużny z dodatnim wynikiem na poziomie 0,3%. Trzecie miejsce podium zajął QUERCUS Obligacji Skarbowych, jednak ten produkt wygenerował ujemną stopę zwrotu równą -0,1%. Najsłabiej poradził sobie Pekao Dłużny Aktywny, który w poprzednim miesiącu stracił 0,6%, podobnie jak Goldman Sachs Obligacji. Następne aż 5 produktów wygenerowały stopę zwrotu na poziomie -0,5% i były to: Esaliens Obligacji, Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, Generali Obligacje Aktywny, Allianz Obligacji Dynamiczny oraz UNIQA Obligacji. 

Ze względu na słabe wyniki w lutym, w statystyce od początku roku pojawiło się już kilka funduszy, które w ujęciu dwumiesięcznym pozostają ze stratą inwestycyjną. 

 

Fundusze papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

W grupie funduszy i najbardziej zróżnicowanej strategii inwestycyjnej i najwyższym ryzyku inwestycyjnym zarządzający poradzili sobie lepiej niż w grupie poprzedniej. Mimo niesprzyjającemu rynkowi na długim końcu krzywej dochodowości średnio fundusze te „wyszły na zero”.

Tymczasem najlepszy Superfund Obligacyjny zyskał w lutym 0,4%, drugi Ipopema Obligacji oraz Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych zyskały 0,2%. Dodatnią stopę zwrotu wypracował również inny fundusz Pekao – Pekao Obligacji Plus z symbolicznym zyskiem równym 0,1%. Po drugiej stronie zestawienia uplasował się Skarbiec Dłużny Uniwersalny ze stratą równą -0,4%. Na drugim miejscu od końca znalazł się PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 – oba produkty straciły 0,3%. 

Również w ujęciu od początku roku fundusze w tej grupie w dalszym ciągu zachowują się nieco lepiej niż te skupione na rynku obligacji długoterminowych polskich skarbowych. 

 

Fundusze rynku surowców – metale szlachetne

W grupie funduszy rynku surowców mieliśmy do czynienia z ciekawą sytuacją. Średnio bowiem fundusze te straciły na wartości, jednak były takie, które wypracowały atrakcyjną dodatnią stopę zwrotu, oraz takie, których wartość jednostki uczestnictwa mocno spadła. 

Tym razem na podium uplasowały się 3 fundusze Superfund TFI. Pierwszy Superfund GoldFuture zyskał 4,7%, drugi Superfund Silver Powiązany zyskał 1,3%, a trzeci Superfund Silver 0,9%. 

Z drugiej strony tabeli znalazł się najsłabszy w lutym Schroeder  ISF Global Gold z wynikiem równym -9,4%. Na drugim miejscu od końca uplasował się Superfund Spółek Złota i Srebra, który stracił 8,1%, a trzeci od końca Allianz Akcji Rynku Złota przecenił się o 7,5%. To kolejny raz, kiedy to widać po wynikach funduszy zdecydowanie większe ryzyko wśród funduszy inwestujących na rynku surowców poprzez spółki, aniżeli inwestycji bezpośredniej. 

Aby inwestować w fundusze inwestycyjne bez opłat manipulacyjnych wystarczy założyć bezpłatne konto.

 

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Czym się różni FIO od SFIO?
Inwestowanie dla początkujących, czyli 7 prostych porad
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: