Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Blog

Pokaż

Wyniki funduszy inwestycyjnych - listopad 2023

|Od Kupfundusz.pl | Szacowany czas czytania artykułu: 10 minut

Po wyborczym miesiącu, w którym doszło w Polsce do realnej zmiany, w listopadzie mieliśmy kontynuację bardzo dobrych nastrojów, zarówno na rynku akcji, jak i rynku obligacji. Również rodzima waluta w dalszym ciągu kontynuowała trend wzrostowy. Tym razem jednak, inwestorom obecnym w Polsce pomogło także otoczenie rynkowe, które w listopadzie faworyzowało kupujących. Coraz niższy poziom inflacji, coraz wyższe oczekiwania na obniżki poziomu stóp procentowych na świecie sprawiły, że w poprzednim miesiącu popyt na aktywa ryzykowne był bardzo wysoki. Zyskiwały jednak nie tylko akcje, obligacje korporacyjne czy waluty rynków wschodzących, ale także obligacje skarbowe – zarówno krajów rozwiniętych jak i rozwijających się. 

W takim otoczeniu stopy zwrotu z niektórych aktywów ryzykownych były naprawdę imponujące, jak na skalę jednego miesiąca. I tak, zaczynając od naszego polskiego podwórka, mWIG40 w listopadzie zyskał 7,18%, WIG 3,75%, sWIG80 3,09%, a indeks największych spółek 3,05%. Polski złoty do dolara amerykańskiego umocnił się o przeszło 5%, do euro o 2,33%, a do franka szwajcarskiego o 1,36%. Tymczasem na rynku długu, krótkoterminowe stopy procentowe delikatnie urosły dyskontując zmianę nastawienia banku centralnego do polityki pieniężnej po wyborach, a na długim końcu krzywej rentowność 10-letnich obligacji polskich spadła o ponad 15 punktów bazowych.

Na rynkach zagranicznych sytuacja była podobna do tej obserwowanej w Polsce. Niemiecki DAX w listopadzie urósł o 9,49%, francuski CAC40 o 6,17%, a włoski FTSE MIB o 7,19%. Za oceanem z kolei S&P500 zyskał 8,92%, a technologiczny Nasdaq aż 10,70% będąc najlepszym indeksem w zestawieniu. 

Jak zatem w takiej sytuacji rynkowej poradziły sobie fundusze inwestycyjne? 

Fundusze akcji polskich uniwersalne

Po świetnych wynikach z października, dzięki sytuacji na rodzimym rynku kapitałowym, fundusze lokujące kapitał w polskie spółki po raz kolejny odnotowały bardzo dobry miesiąc, choć nie tak spektakularny jak październik. 

W listopadzie w grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych wszystkie produkty wygenerowały dodatnią stopę zwrotu, a średnia wyników była na poziomie 4,2%. Oznacza to, że fundusze inwestycyjne średnio pokonały polski rynek mierzony indeksem WIG. Najlepszy funduszy zyskał w tym czasie 6,6% podczas gdy najsłabszy „tylko” 2,1%. Warto zaznaczyć, że fundusze w tej grupie w ujęciu od początku roku zyskały już średnio 28,3%. 

Najlepszym funduszem w grupie w listopadzie okazał się Skarbiec – Top Funduszy Akcji, który wypracował 6,6% dodatniej stopy zwrotu. Na drugim miejscu uplasował się PZU Akcji Krakowiak z wynikiem równy 6,1%, a na trzecim Rockbridge Neo Akcji. Ten ostatni urósł o 5,8%. Po drugiej stronie zestawienia znalazł się najsłabszy Franklin Zdywersyfikowany Akcji z wynikiem równym 2,1%, który jednocześnie jest funduszem z najgorszym wynikiem od początku roku, który zyskał w tym czasie „zaledwie” 13,2%. Na pozostałych 2 miejscach od końca znalazły się dwa rozwiązania Allianz TFI – Allianz Selektywny zyskał 2,5%, a Allianz Polskich Akcji zarobił 2,8%. Oceniając listopadowe wyniki należy stwierdzić, że z kilkoma drobnymi wyjątkami polskim funduszom udało się pokonać „rynek”, co sugeruje nieco większe przeważenie portfeli w kierunku mniejszych spółek. 

Fundusze akcji małych i średnich spółek

Segment mniejszych spółek w listopadzie zachowywał się zdecydowanie lepiej niż spółki większe, jednak w wynikach funduszy zbyt dużej różnicy nie widać. To z kolei sugeruje, że rodzime fundusze skupione w obrębie mniejszych spółek mają większą alokacje w mniejsze spółki niż w średnie. 

W tej grupie produktów średni wynik w poprzednim miesiącu wyniósł 4,7%, podczas gdy najlepsze rozwiązanie wygenerowało 6,8% dodatniej stopy zwrotu, a najsłabsze „tylko” 1,3%. Funduszem, który w poprzednim miesiącu zyskał 6,8% był Rockbridge Neo Akcji Średnich spółek, co nie powinno dziwić, bo to jeden z niewielu produktów w grupie skupiony na akcjach średniej wielkości. Drugi w kolejności Ipopema m-Indeks zyskał 6,7%, a trzecie UNIQA Akcji Małych i Średnich spółek 5,9%. Po drugiej stronie zestawienia 1,3% zyskał najgorszy Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, 1,8% zarobił Allianz Małych Spółek, a 2,8% zyskał Esaliens Małych i Średnich Spółek. Co ciekawe, w ujęciu od początku roku fundusze w tej grupie produktów zyskały nieco ponad 28% co było wynikiem niemal identycznym jak średni wynik funduszy w grupie akcji polskich uniwersalnych. 

Fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych

W najbardziej zróżnicowanej grupie funduszy pod względem strategii mieliśmy także świetne wyniki i te zdecydowanie gorsze. Tu oprócz różnic w poszczególnych strategiach inwestycyjnych, „swoje trzy grosze” dołożyła umacniająca się polska waluta. W produktach, które zabezpieczają ryzyko walutowe nie było strat wynikających z różnic kursowych, a w tych, które takie zabezpieczenie mają te straty mogły wynieść nawet kilka procent. 

I tak średnio fundusze w tej grupie zyskały 8,6%. Najgorszym rozwiązaniem w listopadzie był Caspar Globalny, który jako jedyny fundusz w grupie stracił na wartości – 4,4%. I to właśnie ten produkt nie zabezpiecza ryzyka kursowego i poza nienajlepszą selekcją, to właśnie umocnienie polskiego złotego przyłożyło się także do tego wyniku. Drugim najsłabszym produktem okazał się Esaliens Infrastruktury, który zyskał 2,8%, a trzecim Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych 3,6%. 

Najlepszym produktem w tej grupie w minionym miesiącu okazał się być fundusze Ipopema Globalnych Megatrendów, który po kilku miesiąca szorowania IV kwartylu, wreszcie zdecydowanie pokonał konkurentów, zyskując 20,4%. Drugi w kolejności Skarbiec Spółek Wzrostowych zarobił 19,8%, a trzecie Skarbiec Top Brands 14,2%. Warto zaznaczyć, że od początku roku różnica między najlepszym a najgorszym rozwiązaniem w tej grupie przekraczają już 50 pkt proc.! 

Fundusze akcji amerykańskich 

W grupie funduszy lokujących kapitał w spółki amerykańskie wyniki nie były tak spektakularne, jak w grupie omawianej wcześniej, ale również były bardzo dobre – średnio fundusze w tej grupie zyskały w listopadzie 7,4%. 

Najlepszym produktem okazał się po raz kolejny Franklin U.S. Opportunities Fund z wynikiem równym 13,6%, który zdecydowanie w listopadzie pokonał konkurencję. Warto zaznaczyć, że również od początku roku jest to najlepszy fundusz w zestawieniu z wynikiem na poziomie 32,3%, który jest niemal 2 razy lepszy niż średnia dla całej grupy.

Na drugim miejscu uplaował się fundusz inPZU Akcje Amerykańśkie z wynikiem równym 9,2%, a na trzecie PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, który w listopadzie zyskał 8,9%. Po drugiej stronie po raz kolejny okazje rynkowe okazały się nie trafione. Esaliens Okazji Rynkowych zyskał w poprzednim miesiącu zaledwie 1,9%, Pekao Akcji Amerykańskich zarobił 3,7%, a następny Generali Akcji Value już 6,1%. Poza produktem Franklina niestety nie udało się funduszom akcji amerykańskich pobić lokalnych indeksów. 

Fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych 

Na parkietach europejskich w minionym miesiącu również panowali kupujący co zostało odzwierciedlone w funduszach skupionych na akcjach na Starym Kontynencie. 

Średnio w minionym miesiącu fundusze zyskały 6,6%, podczas gdy najlepszy zarobił 11,3%, a najgorszy „tylko” 2,9%. Jednak ten najgorszy, Caspar Akcji Europejskich wygenerował słaby wynik również przez umocnienie się polskiego złotego do euro, gdyż fundusz ten nie zabezpiecza ryzyka walutowego. Drugi najgorszy Pekao Akcji Europejskich zyskał 4,1%, a trzecie Noble Fund Akcji Europejskich 6,1%. 

Dodatnia stopa zwrotu na poziomie 11,3% to wynik Allianz Europe Equity Growth Select. Drugi Investor Niemcy zyskał 9,3% a trzeci PKO Akcji Strefy Euro wypracował 8,2% stopy zwrotu. Od początku roku fundusze w tej grupie zyskały średnio „tylko” 9,4% i są one zdecydowanie najsłabsze z pozostałych grup funduszy skupionych w swojej polityce inwestycyjnej na akcjach jako głównej klasie aktywów. 

Fundusze papierów dłużnych polskich uniwersalne

W listopadzie krótkoterminowe stopy procentowe urosły, jednak skala przeceny krótkoterminowych obligacji była widoczna tylko na najkrótszych obligacjach, dlatego też wzrost cen na średnich i długim końcu krzywej, w pełni ten spadek zrekompensował. 

Średnio fundusze w tej grupie w listopadzie zyskały 1,1%, a od początku roku wynik ten dla całej grupy funduszy wynosi już 9,2%. Co więcej, jest kilka rozwiązań, które w tym roku zyskały już ponad 10%, pokonując wiele funduszy akcji dostępnych na polskim rynku. I tak najlepszym produktem w listopadzie okazał się Pekao Konserwatywny Plus z wynikiem 1,8%, drugi QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy zyskał 1,6%, podobnie jak Superfund Spokojna Inwestycja

Po drugiej stronie zestawienia znalazł się UNIQA Ostrożnego Inwestowania, który zarobił 0,6%, a PKO Obligacji Uniwersalny oraz Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji zyskały w tym czasie 0,7%. 

Biorąc pod uwagę zmiany na krzywej dochodowości w minionym miesiącu należy stwierdzić, że zarządzający dobrze wyczuli rynek i część aktywów ulokowali w obligacje średnio i długoterminowe. 

Fundusze papierów dłużnych polskich skarbowe

Podobnie jak przed miesiącem w grupie funduszy stricte skarbowych skupionych na krótkim końcu krzywej dochodowości, wyniki były nieco gorsze niż w grupie uniwersalnych, jednak w dalszym ciągu każdy produkt wygenerował dodatnią stopę zwrotu. 

Średnio w listopadzie fundusze zyskały 0,8%, a od początku roku wynik ten wynosi już 8,4%. Najlepszy okazał się być PZU Sejf+ z wynikiem na poziomie 1,3%, a na kolejnym miejscu uplasowały się aż 4 rozwiązania zyskujące 0,9% - inPZU Inwestycji Ostrożnych, Investor Dochodowy, Allianz Niskiego Ryzyka oraz PZU Ochrony Majątku. Z drugiej strony tabeli najsłabszy okazał się być Skarbiec Konserwatywny z wynikiem równym 0,4%. Na drugim od końca miejscu znalazły się dwa rozwiązania z wynikiem równym 0,6% - Skarbiec Krótkoterminowy oraz Goldman Sachs Konswerwatywny Plus

 

Fundusze papierów dłużnych polskich skarbowe długoterminowe

Lepsze zachowanie długiego końca krzywej przełożyło się na lepsze wyniki funduszy z wyższym ryzykiem stopy procentowej. W tej grupie fundusze w listopadzie średnio zarobiły 1,0%, a od początku roku średni wynik w tej grupie wynosi już 11,7%. Jest nawet jedno rozwiązanie, którego stopa zwrotu wyniosła już aż 15% - Esaliens Obligacji

Najlepszym funduszem w poprzednim miesiąc okazał się Generali Obligacje Aktywny z wynikiem 1,7%, drugi w zestawieniu Pekao Dłużny Aktywny zarobił 1,6%, a trzecie miejsce zajęły Investor Obligacji, Ipopema Dłużny, QUERCUS Obligacji Skarbowych, Allianz Obligacji Dynamiczny oraz Esaliens Obligacji. Po drugiej stronie zestawienia znalazł się UNIQA Obligacji z symbolicznym dodatnim wynikiem na poziomie 0,1%. 0,2% zarobiły z kolei dwa kolejne fundusze: Goldman Sachs Indeks Obligacji oraz inPZU Obligacje Polskie. Wyraźnie w tej grupie funduszy widać różnice między poszczególnymi grupami funduszy w zakresie alokacji na krótkim lub długim końcu krzywej dochodowości. 

Fundusze papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

Wśród najbardziej zróżnicowanej grupie funduszy dłużnych, również w listopadzie wyniki były bardzo różne. Średnio fundusze te zyskały w poprzednim miesiącu 1,3%, a od początku roku są już 11% na plusie. 

Tym niemniej najlepsze rozwiązanie – Ipopema Obligacji – wygenerowało aż 2,5% stopy zwrotu. Drugi w kolejności Franklin Elastycznego Dochodu zyskał 2,0%, a trzecie Superfund Obligacyjny 1,6%. Najsłabszy VIG / C-QUADRAT Obligacji zarobił 0,3%, drugi najsłabszy Skarbiec Dłużny Uniwersalny 0,8%, a trzecie Rockbridge Neo Obligacji Plus oraz Pekao Obligacji Plus. Najlepszy z funduszy w tym roku w tej grupie – Ipopema Obligacji – również jest produktem, który w ciągu 11 miesięcy 2023 roku zarobił ponad 15%. 

Fundusze rynku surowców – metale szlachetne

Wyniki funduszy złota wspierała nie tylko zmiana cen metali szlachetnych, ale także osłabiający się dolar. 

Średnio w grupie funduszy rynków surowcowych produkty wypracowały 6,9% dodatniej stopy zwrotu, przy czym od początku roku wynik ten jest ujemny i wynosi -1,4%. Najlepszym produktem w listopadzie był Schroder ISF Global Gold, który zyskał 12,4%, drugi w kolejności Esaliens Gold zarobił 10,6%, a trzecie Allianz Akcji Rynku Złota zarobił 10,1%. Po drugiej stronie zestawienia znalazł się QUERCUS Gold z wynikiem 2,3%. Taką samą stopę zwrotu wypracował Superfund GoldFuture. Zaledwie 0,1 pkt proc. zyskał Investor Gold Otwarty.

Również i tym razem zwracamy uwagę, na relatywnie podobne rozwiązania, które mają z kolei mocno zróżnicowane strategie, stąd tak bardzo różniące się wyniki inwestycyjne poszczególnych produktów w grupie. 

Aby inwestować w fundusze inwestycyjne bez opłat manipulacyjnych wystarczy założyć bezpłatne konto.

 

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Czym się różni FIO od SFIO?
Inwestowanie dla początkujących, czyli 7 prostych porad
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: