Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Blog

Pokaż

Wyniki funduszy inwestycyjnych (lipiec 2023)

|Z Rynku | Szacowany czas czytania artykułu: 9 minut

Trend spowolnienia gospodarczego trwa w najlepsze. A jak w tym otoczeniu odnajdują się fundusze? 

Lipiec był kolejnym miesiącem, w którym otoczenie makroekonomiczne w zasadzie się nie zmieniło. Aktywność gospodarcza niemal w każdej części świata po raz kolejny spadała, co przełożyło się także na spadki dynamiki inflacji, zarówno tej konsumenckiej, jak i producenckiej. Z jednym wyjątkiem, nie doszło także do zmian w perspektywach polityki pieniężnej, a tym wyjątkiem była nasza rodzima gospodarka. 

Najpierw Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się pozostawić stopy procentowe bez zmian, a potem zakomunikowała, że decyzja o pozostawieniu stóp procentowych na nie zmienionym poziomie jest decyzją kończącą cykl podwyżek kosztu pieniądze. To jednak nie koniec bowiem niedługo po tym Prezes Narodowego Banku Polskiego publicznie poinformował, że już we wrześniu można oczekiwać rozpoczęcia cyklu luźnej polityki monetarnej. Efekt? Mocne spadki krótkoterminowych rynkowych stóp procentowych.   

W otoczeniu dezinflacyjnej fazy spowolnienia gospodarczego inwestorzy obecni zarówno na rynku długu polskiego, jak i na rynkach akcji zaliczyli bardzo dobry miesiąc, zarabiając niemal w każdej części świata. Wyjątkiem był rynek zagraniczny rynek obligacji skarbowych, których ceny w minionym miesiącu spadały, przy bardzo ograniczonej zmienności. 

Fundusze akcji polskich uniwersalne

Lipiec dla inwestorów obecnych na polskim rynku był naprawdę świetny. Zarówno duże spółki, jak i średnie mocno zyskiwały na wartości. Nieco w tyle były te najmniejsze zgrupowane w indeksie sWIG80, jednak i one zakończyły miesiąc na plusie. Hitem okazały się średnie spółki – mWIG40 lipiec zakończył stopą zwrotu równą 10,27%. 

Dzięki temu w grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych wszystkie rozwiązania zakończyły miesiąc na plusie, a średnio zwyżki wyniosły 6,4%. Najlepsze w zestawieniu okazały się fundusze inPZU Akcje Polskie, PKO Akcji Rynku Polskiego oraz Skarbiec Akcja, które zyskały odpowiednio 8,5%, 8,3% i 7,9%. Po drugiej stronie zestawienia znalazły się Superfund Akcyjny z zyskiem równym 2,7%, Franklin Zdywersyfikowany Akcji ze wzrostem 3,8% oraz Allianz Selektywny, którego wartości jednostki urosła o 4,5%. To na co warto jeszcze zwrócić uwagę to fakt, iż po 7 miesiącach 2023 roku średni wynik wszystkich funduszy w grupie w zestawieniu „od początku roku” przekracza już 25%, a najlepszy w tym okresie PZU Akcji Polskich zyskał już 32,3%! Niestety w całej grupie funduszy jest także produkt, który wynikiem wyraźnie odstaje od pozostałych – Franklin Zdywersyfikowany Akcji, który od początku roku zyskał jedynie 13,6% i to jedyny fundusz w tym zestawieniu z wynikiem poniżej 20%. 

Fundusze akcji małych i średnich spółek

Ze względu na zróżnicowanie w wynikach średnich spółek oraz małych spółek, w grupie funduszy małych i średnich spółek również to zróżnicowanie było bardzo widoczne. Produkty oparte o najmniejsze firmy z naszego parkietu radziły sobie wyraźnie słabiej od tych, które w portfelu miały więcej akcji spółek średnich. 

I tak średnio fundusze w tej grupie w lipcu wypracowały 7% zysku, choć niestety jedno rozwiązanie, notując najgorszy wynik w zestawieniu, odnotowało stratę. Esaliens Małych i Średnich Spółek miesiąc zakończył ze stratą równą 0,5%. Drugi w kolejności Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek zyskał 1,9%, a trzecie Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 5,2%. Na szczycie tabeli znalazł się Skarbiec Małych i Średnich Spółek z wynikiem równym 11,6%. Drugi w kolejności UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek zyskał 11%, a trzeci IPOPEMA m-Indeks 10,9%. 

Również w tej grupie funduszy jest przynajmniej kilka rozwiązań, które od początku roku zyskały ponad 30%, a średnio stopa zwrotu ta wyniosła 28,8%. Warto tu wskazać jeszcze raz na Esaliens Małych i Średnich Spółek, który w tym roku zyskał „ledwie” 6,1% będąc zdecydowanie najgorszym rozwiązaniem w grupie. Odnotował on najgorsze wyniki w każdym horyzoncie czasu, w którym funkcjonował.

Fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych

Dobra koniunktura na giełdach całego świata przełożyła się na dobre wyniki najbardziej zróżnicowanej i najbardziej obszernej grupy funduszy akcji – funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych. 

Średnio fundusze te zyskały 2,7% i tylko dwa rozwiązania zakończyły miesiąc ze stratą. Najgorszy Esaliens Infrastruktury stracił 1,4%, drugi w kolejności Goldman Sachs Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania stracił symboliczne 0,1%, a trzecie w zestawieniu PZU Akcji Globalnych Trendów zyskał 0,4%. Po drugiej stronie tabelki, na pierwszym miejscu uplasował się Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek z wynikiem równym 6,3%. Drugi w kolejności Schroeder ISF Global Sustainable Food and Water zyskał 6,2%, a trzeci Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek razem z VIG/C-QUADRAT Global Growth Trends zyskały 4,9%. Warto odnotować, że w ujęciu YTD, Esaliens Infrastruktury jest jedynym funduszem, który ma ujemną stopę zwrotu, podczas gdy najlepsze rozwiązanie – Skarbiec Spółek Wzrostowych – jest ponad 40% na plusie. 

Fundusze akcji amerykańskich 

W grupie funduszy akcji amerykańskich mieliśmy do czynienia w lipcu z bardzo podobną sytuacją, co w grupie omawianej powyżej. 

Najsłabszym funduszem w grupie był produkt od Esaliens TFI – Esaliens Okazji Rynkowych, który w lipcu stracił 0,7% i jako jedyny miesiąc zakończył „na minusie”. Drugi najsłabszy w zestawieniu okazał się Pekao Akcji Amerykańskich z wynikiem równym 0,7%, a trzecie Esaliens Spółek Innowacyjnych zyskał 0,8%. Po drugiej stronie tabelki znalazł się Schroeder US Large Cap z wynikiem równym 4,4%. Drugi Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich zyskał 3,4% wraz z Esaliens Małych Spółek Amerykańskich. W tej grupie funduszy również mamy do czynienia z podobną sytuacją co wcześniej, gdzie najsłabszy produkt Esaliens TFI notuje najgorsze wyniki w kilku przedziałach czasu.  

Fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych 

Tym razem wszystkie fundusze z ekspozycją na rynki europejskie zakończyły miesiąc „na plusie”, a średnio zarobiły one dla swoich klientów 2,0%, co było wynikiem po prostu przeciętnym biorąc pod uwagę fundusze o podobnej charakterystyce ryzyka obecne w innych częściach świata. 

Najlepszy w zestawieniu okazał się Templeton European Dividend Fund z wynikiem równym 3,5%, podobnie jak fundusz Caspar Akcji Europejskich. Następne 2 produkty w zestawieniu zyskał 2,3% zyskując 3 miejsce w tabelce – Schroeder ISF Euro Equity oraz UNIQA Akcji Europejskich ESG. 

Po drugiej stronie tabelki zameldował się Pekao Akcji Europejskich z wynikiem 0,6%, Noble Fund Akcji Europejskich zyskujący 1,0% oraz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych i inPZU Akcje Europejskie z zyskiem równym 1,3%. W ujęciu od początku roku, średnio fundusze akcji europejskich zyskały 12,2%, jednak w tej grupie znalazły się 2 produkty, który są wyraźnie słabsze. UNIQA Akcji Europejskich to jednym produkt w tej kategorii, który w tym roku stracił na wartości (-0,9%), a Caspar Akcji Europejskich zyskał w 7 miesięcy symboliczne 1,2%. 

Fundusze papierów dłużnych polskich uniwersalne

Dzięki zmianom na rynku stopy procentowej, zwłaszcza na krótkim końcu krzywej, fundusze papierów dłużnych polskich uniwersalne wyraźnie zyskiwały na wartości. Średnio produkty z tej grupy zarobiły w lipcu 0,9%. 

Najsłabiej poradziły sobie Pekao Spokojna Inwestycja zyskując 0,4%, drugi najsłabszy Goldman Sachs Obligacji Plus zyskał 0,6%, a trzeci Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji zarobił 0,8%. Najlepiej w minionym miesiącu poradził sobie Ipopema Konserwatywny, który w miesiąc zarobił 1,4%, podobnie jak Generali Aktywny Dochodowy. Generali Korona dochodowy z wynikiem 1,3% uplasował się na 3 miejscu. 

Warto dodać, że fundusze w tej grupie od początku roku zyskały 6,6%, zdecydowanie pokonując oprocentowanie depozytów, jakie w tym czasie można było uzyskać na lokatach w bankach komercyjnych. 

Fundusze papierów dłużnych polskich skarbowe

W przypadku funduszy obligacji skarbowych krótkoterminowych sytuacja byłą bardzo podobna, jak w grupie wcześniej omawianej. Miesiąc z zyskiem zakończyły wszystkie fundusze, a średnio zyskały one 0,9%. Od początku roku średni wynik funduszy w tej grupie to już 6%. 

Najlepszy w lipcu okazał się być Allianz Niskiego Ryzyka, który zyskał 1,3%. Na drugim miejscu uplasowały się dwa rozwiązania od PZU TFI, które zyskały 1,1% - PZU Fio Ochrony Majątku oraz PZU Sejf+. Po drugiej stronie zestawienia znalazły się trzy fundusze, które wypracowały 0,7% stopy zwrotu – Goldman Sachs Konserwatywny Plus, Generali Konserwatywny oraz inPZU Inwestycji Ostrożnych. 

Fundusze papierów dłużnych polskich skarbowe długoterminowe

W grupie funduszy skarbowych o długoterminowym ryzyku stopy procentowej ze względu na większą zmienność rentowności na długim końcu krzywej dochodowości wyniki w minionym miesiącu były zdecydowanie wyższe niż w grupie funduszy o niskim ryzyku stopy procentowej.  

Średnio produkty te w lipcu zyskały 1,8%, podczas gdy najlepszy Esaliens Obligacji zarobił aż 2,4%. Drugi w zestawieniu Allianz Obligacji Dynamiczny zyskał 2,2%, a trzeci PKO Obligacji Długoterminowych zarobił 2,1% (Ipopema Dłużny osiągnął taki sam wynik). Najsłabiej w takim otoczeniu poradził sobie Skarbiec Obligacja zyskując 1,1%, Goldman Sachs Obligacji zarabiając 1,4% oraz Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych z wynikiem równym 1,5%. W tej grupie fundusze od początku roku średnio zarobiły 9,8%, choć najlepszy Allianz Obligacji Dynamiczny zyskał już w tym roku 13,8%. 

Fundusze papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

W grupie funduszy obligacji o najszerszej strategii inwestycyjnej wyniki były bardzo podobne do grupy omawianej wcześniej.

Średnio fundusze papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne zyskały 1,6%. Najlepszy Ipopema Obligacji zarobił aż 2,5%, drugi w kolejności PZU Dłużny Aktywny osiągnął stopę zwrotu równą 1,9%, a trzecie VIG / C-QUADRAT Obligacji oraz Pekao Obligacji zyskały 1,8%. Najsłabiej poradził sobie Superfund Obligacyjny, którego wartość jednostki uczestnictwa względem poprzedniego miesiąca się nie zmieniła. Warto zaznaczyć, że od początku roku średni wynik w grupie to 8,3% i tylko 2 rozwiązania osiągnęły stopę zwrotu wyższą niż 10%. 

Fundusze rynku surowców – metale szlachetne

Po przecenie z ostatniego miesiąca w lipcu wszystkie fundusze w grupie funduszy rynków surowcowych zyskały na wartości i średnio było to 3,4%. 

Najlepszy QUERCUS Silver zyskał 8,8%, drugi w kolejności Suprfund Silver zarobił 5,6%, a trzeci Superfund Silver Powiązany 5,2%. Najsłabiej poradził sobie Superfund GoldFuture z wynikiem równym 0,5%, drugi od końca UNIQA Akcji Rynku Złota zarobił 0,9%, a trzecie Ipopema Złota i Metali Szlachetnych zarobił 2,4%. Od początku fundusze z tej grupy straciły 0,3%, jednak warto zaznaczyć, że to za sprawą trzech funduszy Superfund, które wygenerowały wysoką ujemną stopę zwrotu. 

Biorąc pod uwagę sytuację makroekonomiczną, wydaje się, że dalszy spadek aktywności gospodarczej będzie wpływał na spadek dynamiki inflacji oraz rosnące oczekiwania do obniżek stóp procentowych. A to świetne środowiska do inwestycji na rynku akcji, ale i również rynku obligacji, które powinny zyskiwać na wartości, dyskontując niższy poziom stóp procentowych w przyszłości. 

Aby inwestować w fundusze inwestycyjne bez opłat manipulacyjnych wystarczy założyć bezpłatne konto.

 

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Czym się różni FIO od SFIO?
Inwestowanie dla początkujących, czyli 7 prostych porad
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: