Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Blog

Pokaż

Wyniki funduszy inwestycyjnych - grudzień 2023

|Od Kupfundusz.pl | Szacowany czas czytania artykułu: 11 minut

Rajd Świętego Mikołaja zakończył dobry rok na rynkach kapitałowych w 2023 roku. 

Fantastyczne wyniki inwestycyjne w listopadzie zarówno na rynku długu jak i rynku akcji mogły dla części inwestorów być pewnego rodzaju obawą, przed słabszą końcówką roku. Na szczęście, w grudniu na globalnych rynkach kapitałowych pojawił się anegdotyczny Święty Mikołaj i również grudzień na rynkach był przede wszystkim pod wpływem kupujących – zarówno na rynku akcji, jak i na rynkach długu. 

I tak, mimo iż w globalnej gospodarce napływające dane w większości przypadków potwierdziły wcześniejsze tendencje – a więc spowalniającą gospodarkę, pozbywanie się przez firmy zapasów wyrobów gotowych oraz coraz niższy poziom inflacji. Mimo to, w zasadzie w większości części świata oczekiwania na rok 2024 są zdecydowanie lepsze niż miało to miejsce przed 2023. Z badań wynika, że firmy spodziewają się dalszego spadku cen produkcji i inflacji konsumenckiej, która w końcu sprawi, że dynamika nowych zamówień i produkcji na świecie stanie się pozytywna i globalna gospodarka wyjdzie z fazy spowolnienia gospodarczego. 

Mimo to po świetnym listopadzie dobry nastrój pozostał u inwestorów w grudniu dzięki czemu na większości parkietów na świecie można było „zarobić”. I tak na giełdzie w Warszawie indeks WIG urósł aż o 5,65%, WIG20 zyskał 5,77%, mWIG40 zarobił 4,77%, a indeks najmniejszych spółek sWIG80 o 6,56%. Tymczasem niemiecki DAX zyskał 3,31%, francuski CAC40 3,18%, FTSE MIB 2,07%, amerykański S&P500 4,42%, a technologiczny Nasdaq 5,52%. Na rynku długu sytuacja na całym świecie była bardzo podobna tzn. na większości parkietów rentowności obligacji spadały, a ich ceny rosły wpływając pozytywnie na wyceny funduszy obligacji skarbowych.  

Fundusze akcji polskich uniwersalne

W całym 2023 roku po fatalnym 2022 wyniki polskich indeksów były dosyć imponujące. W okresie poprzednich 12 miesięcy główny indeks warszawskiej giełdy WIG zyskał 36,54%, WIG20 urósł o 30,75%, mWIG40 o 39,26%, a sWIG80 30,91%. Widać więc, że najlepiej poradziły sobie w poprzednim okresie spółki o średniej kapitalizacji, będąc lepszymi od tych największych i najmniejszych. 

Przy takich wynikach inwestycyjnych w minionym miesiącu polskie fundusze akcji uniwersalnych lokujące kapitał w całym spektrum inwestycyjnym polskich spółek, wyniki były bardzo zbliżone do indeksów, co przez wcześniejsze miesiące nie miało miejsca. W grudniu fundusze te średnio zyskały 5,4%, przy najlepszym wyniku równym 7,0% i najgorszym na poziomie 4,5%. Widać więc, że zarządzający po bardzo dobrym roku przebudowali portfele, aby zbliżyć się nieco bardziej do indeksu. 

I tak w skali całego roku, fundusze akcji uniwersalnych średnio zyskały 35,2%, podczas gdy najlepszy fundusz wypracował 42,9% stopy zwrotu, a najgorszy 19,4%. Najlepszym funduszem w 2023 roku okazał się być PZU Akcji Polskich zyskując 42,9%, drugi w kolejności Investor Fundamentalny i Wzrostu zarobił 41,7%, a trzeci QUERCUS Agresywny zyskał 41%. Po drugiej stronie zestawienia znalazły się kolejno: najgorszy Franklin Zdywersyfikowany zyskał „tylko” 19,4%, drugi w kolejności Superfund Akcyjny zyskał 26,1%, a trzeci  Skarbiec TOP – Funduszy 27,5%. I chociaż w ostatnim miesiącu 2023 roku zróżnicowanie w wynikach było niewielkie, to w skali całego roku różnica między najlepszym PZU Akcji Polskich , a najgorszym Franklinem Zdywersyfikowanym to aż 23,5% pkt. proc. 

Fundusze akcji małych i średnich spółek

W minionym roku najlepiej zachowującym się segmentem był ten skupiony pośród średnich spółek, a najsłabiej zachowywały się spółki małe. Tym ciekawsze wydaje się być zestawienie funduszy akcji małych i średnich spółek. 

W minionym miesiącu fundusze akcji małych i średnich spółek zyskały średnio 5%, podczas gdy najlepszy fundusz zarobił 9,6%, a najgorszy zyskał „tylko” 3,1%. W skali całego roku wyniki te również były bardzo mocno zróżnicowane. Średnio fundusze w tym segmencie w 2023 roku zyskały 34,7%, najlepszy fundusz zarobił 44,4%, a najgorszy zaledwie 10,6%. 

I tak najlepszym fundusze w grudniu okazał się być Esaliens Małych i Średnich Spółek zyskując 9,6%, zdecydowanie wyprzedzając w grudniu resztę stawki. Drugi w kolejności Skarbiec Małych i Średnich Spółek zyskał już 6,1%, a trzeci Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek 5,9%. Najgorszym fundusze w grudniu okazał się być Allianz Małych i Średnich Spółek z wynikiem na poziomie 3,1%. W skali całego roku najlepszym funduszem okazał się być Generali Akcji Małych i Średnich Spółek zyskując 44,4%, drugi w kolejności UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek zarobił 42,5%, a trzecie Skarbiec Małych i Średnich Spółek urósł o 41,6%. Najgorszym funduszem w ubiegłym roku okazał się być ten, który był najlepszy w grudniu z wynikiem na poziomie 10,6% - Esaliens Małych i Średnich Spółek. Warto dodać, że fundusz ten zrobił niemal całość rocznego wyniku w grudniu, co sugeruje duży poziom ryzyka, w obawie przed fatalnym wynikiem całorocznym. I tak różnica między najlepszym funduszem, a najgorszym w 2023 roku wyniosła w tym segmencie funduszy aż 33.8%. Z drugiej strony gdyby z tabeli usunąć fundusz Esaliens, różnica między najlepszy, a najgorszym wynosi już tylko 17,5%. 

Fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych

W najbardziej zróżnicowanej grupie funduszy – funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych – wyniki były także bardzo zróżnicowane. I tak, duże zróżnicowanie wyników w grudniu przełożyło się także na duże różnice w wynikach w skali całego 2023 roku. Również ze względu na duże zmiany walutowe w minionym roku, to ten element również dołożył zmienności wynikom funduszy w tej grupie. 

W minionym miesiącu średnio fundusze w tej grupie zyskały 5,6%, co było wynikiem podobnym do funduszy lokujących kapitał na rynku polskim. Najlepszy, Ipopema Globalnych Megatrendów, w tym czasie zyskał 12,0%, a najgorszy Esaliens Infrastruktury tylko 1,5%. Warto zauważyć, że również przed miesiącem fundusz Ipopema Globalnych Megatrendów był najlepszym w zestawieniu, jednak przez wcześniejsze miesiące regularnie lądował w IV kwartylu wyników. 

W skali całego 2023 roku fundusze w tej grupie zyskały średnio 20,7%, podczas gdy najlepszy fundusz zarobił Generali Akcji Megatrendy zarobił 50,8%, a najgorszy Esaliens Infrastruktury stracił 7,2%.  I tak, drugi po funduszu Generali, w zestawieniu całorocznym okazał się być Skarbiec Spółek Wzrostowych z wynikiem 48,8%, a trzeci QUERCUS Global Growth 41,6%. Warto tu również zauważyć, że to pierwszy rok w tej grupie od wielu lat, gdzie po wzrostowym roku najlepszym funduszem nie jest Skarbiec Spółek Wzrostowych. 

Po drugiej stronie zestawienia, drugim najgorszym funduszem po produkcie Esaliens okazał się być Caspar Globalny ze stratą równą 0,6% i trzecim najgorszym fundusze był Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania z dodatnim wynikiem na poziomie 3,4%. Podsumowując te najbardziej zmienną grupę, różnica w najlepszym, a najgorszym funduszy wyniosła w tej grupie w 2023 roku aż 58 pkt proc.!

Fundusze akcji amerykańskich 

W grupie funduszy akcji amerykańskich wyniki w grudniu również były pozytywny, i jak w przypadku grupy poprzedniej, różnica między najlepszym, a najgorszym funduszem była zauważalna. Średnio fundusze w tej grupie w grudniu zyskały 4,3%, podczas gdy najlepszy Esaliens Małych Spółek Amerykańskich zarobił aż 9,2%, a najgorszy Esaliens Okazji Rynkowych zyskał „tylko” 1,1%. 

W skali całego roku średni wynik funduszy w tej grupie wyniósł 20,8%, co jest niemal identycznym wynikiem jak w grupie opisywanej powyżej. Tymczasem najlepszy produkt w grupie – Franklin U.S. Opportunities – zarobił 38,5, a najgorszy Esaliens Okazji Rynkowych „tylko” 4,9%. Drugim najlepszym funduszem w grupie był inPZU Akcje Amerykańskie z wynikiem równym 28,4%, a trzecim PKO Akcji Rynku Amerykańskiego zyskał 25,2%. Drugim najgorszym funduszem po Esaliens okazał się być Pekao Akcji Amerykańskich z wynikiem 7,8%, a trzecim najsłabszym był Goldman Sachs Spółek Dywidendowych z wynikiem równym 16,9%. 

Również w tej grupie funduszy różnica między najlepszym, a najgorszym funduszem również wyniosła ponad 30%. 

Fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych 

W porównaniu funduszy akcji europejskich do funduszy akcji polskich i akcji amerykańskich statystyki funduszy akcji europejskich były bardzo słabe w skali całego 2023 roku, choć w grudniu ich wyniki były całkiem porównywalne. 

Tylko w grudniu fundusze w tej grupie zyskały średnio 4,3%, podczas gdy najlepszy Generali Akcji Ekologicznych Europejski zarobił 8,0%, a najsłabszy Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych zyskał „tylko” 2,3%. W skali całego roku, fundusze w tej grupie zyskały średnio 12,3%. W tym czasie najlepszy PKO Akcji Strefy Euro zarobił 24,8%, drugi w kolejności Allianz Europe Equity Grotth Select zyskał 22,8%, a trzeci Templeton European Dividend Fund urósł o 21,5%. Najgorszym funduszem w poprzednim roku był Generali Akcji Ekologicznych Europejski, który zyskał symboliczne 2,5%. Drugim najsłabszym funduszem był Caspar Akcji Europejski z wynikiem 2,8%, a na trzecim miejscu uplasował się Pekao Akcji Europejskich ze wzrostem równym 3,3%. 

W całym 2023 roku była to zdecydowanie najsłabsza grupa funduszy, co koresponduje również z najsilniejszym spowolnieniem gospodarczym w Europie Zachodniej, w porównaniu do innych części świata. 

Fundusze papierów dłużnych polskich uniwersalne

Na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych miniony rok również był bardzo dobry, porównywalny z wynikami funduszy akcji europejskich. A przyczyną był spadek rynkowych stóp procentowych, zarówno na krótkim, jak i na długim końcu krzywej dochodowości, co przełożyło się na wzrost cen obligacji. 

W grudniu średnio fundusze w tej grupie zyskały 1,0%, podczas gdy najlepszy Goldman Sachs Obligacji Plus urósł o 1,4%, a najgorszy Rockbridge Neo Konserwatywny Plus zarobił „tylko” 0,5%. Tymczasem w całym 2023 roku fundusze w tej grupy średnio zarobiły 10,5%. Najlepszym produktem był PZU Energia Konserwatywny, który wygenerował 13,2% dodatniej stopy zwrotu. Drugi w kolejności Ipopema Konserwatywny zyskał 12,9%, a trzeci QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy zyskał 12,3%. 

Po drugiej stronie zestawienia na samym końcu tabelki znalazł się Rockbridge Neo Konserwatywny Plus z wynikiem 8,2%. Drugim najgorszym funduszem okazał się być Millennium Obligacji Klasyczny ze wzrostem 8,3%, a trzecim Pekao Spokojna Inwestycja ze stopą zwrotu równą 8,4%. 

Fundusze papierów dłużnych polskich skarbowe

W grupie funduszy papierów dłużnych skarbowych polskich, wyniki były nieco niższe niż w grupie uniwersalnej, co jest logiczne biorąc pod uwagę fakt, że w poprzedniej grupie również w portfelach znajdują się obligacje korporacyjne, które w tej chwili w dalszym ciągu mają wyraźnie wyższą rentowność niż papiery skarbowe. 

W grudniu fundusze w tej grupie średnio zyskały 0,7%, podczas gdy najlepszy Allianz Niskiego Ryzyka zyskał 1,2%, a najsłabszy Generali Konserwatywny wypracował 0,4%. W skali całego roku fundusze w tej grupie zyskały 9,2%, podczas gdy najlepszy PZU Sejf+ zyskał 13%, a najgorszy Goldman Sachs Konserwatywny Plus zarobił „tylko” 7,4%. 

Drugim w kolejności najlepszym funduszem w grupie, po PZU Sejf+, był Allianz Niskiego Ryzyka z wynikiem 11%, a trzeci PZU FIO Ochrony Majątku zyskał 10,8%. 

Fundusze papierów dłużnych polskich skarbowe długoterminowe

W grupie funduszy o wyższym ryzyku stopy procentowej, przy sprzyjającym rynku stopy procentowej, wyniki w grudniu w dalszym ciągu były bardzo dobre i dużo lepsze niż w grupie funduszy o niższym ryzyku stopy procentowej. 

Średnio w grudniu wynik w tej grupie funduszy był zdecydowanie wyższy niż w funduszach o niskim ryzyku stopy procentowej i wyniósł 2,0%. W tym czasie najlepsze dwa fundusze – Allianz Obligacji Dynamiczny oraz Esaliens Obligacji – zyskały 2,7%, a następny Generali Obligacje Aktywny zarobił 2,5%. Po drugiej stronie zestawienia znalazł się Ipopema Dłużny z wynikiem 1,3%, a zaraz za nim znalazły się 2 produkty – UNIQA Obligacji oraz Goldman Sachs Indeks Obligacji – z wynikiem równym 1,6%. 

W skali całego roku fundusze te średnio zyskały 13,9%, pokonując większość funduszy akcji europejskich. Najlepszy – Esaliens Obligacji – zarobił w tym czasie imponujące 18,1%. Drugi w kolejności Allianz Obligacji Dynamiczny zyskał 17,9%, a trzeci Pekao Dłużny Aktywny zarobił 17,7%.

Najsłabszym funduszem w grupie był Skarbiec Obligacja  z wynikiem równym 10,4%. Drugim najsłabszym produktem był Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych zyskując 10,9%, a trzeci Ipopema Dłużny ze stopą zwrotu 11,7%. 

Fundusze papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

 W grupie funduszy długoterminowych uniwersalnych wyniki były zbliżone do tych skarbowych choć były one nieco słabsze. Średnio fundusze te w grudniu zyskały 1,9%, podczas gdy najlepszy wynik osiągnęły 4 fundusze z wynikiem 2,3%. Najsłabszy, zyskał „tylko” 1,3%. 

W skali całego roku fundusze te zarobiły 12,9%. Najlepszym funduszem okazał się być Ipopema Obligacji, który zyskał 18%, drugi w kolejności Franklin Elastycznego Dochodu 16,4%, a trzeci Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 zyskał 14,5%. 

Po drugiej stronie zestawienia znalazł się Superfund Obligacyjny zyskując 9,8%, następny w kolejności Rockbdrige Neo Obligacji Plus zyskał 10,5%, a trzeci Skarbiec Dłużny Uniwersalny zarobił 11,7%.

Fundusze rynku surowców – metale szlachetne

W grupie funduszy metali szlachetnych zarówno w grudniu, jak i w skali całego 2023 roku, były najbardziej zróżnicowane. W grudniu fundusze te średnio zyskały symboliczne 0,4%, chociaż najlepszy Superfund GoldFuture zyskał 6,0%, a najgorszy QUERCUS Silver stracił 6,0%. 

W całym 2023 roku w tej grupie funduszy średni wynik był ujemny i wyniósł -1,1%. Najlepszym funduszem w grupie okazał się Schroeder ISF Global Gold zyskał 13,4%. Drugi Generali Złota, zarobił 12,5%, a trzeci Investor Gold Otwarty zyskał 9,7%. Po drugiej stronie zestawienia znalazły się fundusze Superfund. Najgorszy Superfund Silver Powiązany kat. Standardowa stracił aż 29,3%, drugi najgorszy Superfund Silver Powiązany stracił 29%, a trzecie Superfund GoldFuture stracił 19,7%. 

 

Aby inwestować w fundusze inwestycyjne bez opłat manipulacyjnych wystarczy założyć bezpłatne konto.

 

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Czym się różni FIO od SFIO?
Inwestowanie dla początkujących, czyli 7 prostych porad
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: