Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Blog

Pokaż

Wyniki funduszy inwestycyjnych – czerwiec 2023

|Z Rynku | Szacowany czas czytania artykułu: 11 minut

W czerwcu główne tendencje makroekonomiczne w zasadzie się nie zmieniły. Zarówno jeżeli chodzi o aktywność gospodarczą jak i zmiany na polu cen. Jeżeli jednak chodzi o politykę pieniężną to mieliśmy do czynienia z 2 dosyć istotnymi wydarzeniami. Pierwsze to pauza w podnoszeniu stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i spadek dynamiki inflacji do poziomu 4%, co oznacza dodatnie realne stopy procentowe. Drugie to zaskakujące obniżenie poziomu stóp procentowych przez bank centralny Chin. Wydaje się więc, że w perspektywie następnych miesięcy powinniśmy być świadkami coraz większej liczby decyzji jak te z Chin lub ze Stanów Zjednoczonych.

Mimo coraz słabszej aktywności gospodarczej i czerwcowych danych, które potwierdziły te tendencje, na rynkach kapitałowych w czerwcu zdecydowanie panowali kupujący. Inwestorzy odnotowali solidne zyski zarówno na rynku akcji, jak i na niektórych rynkach dłużnych. Również na rynku walutowym osłabienie waluty amerykańskiej przełożyło się na umocnienie euro i większości walut rynków wschodzących. 

Warto przede wszystkim wspomnieć parkiet w Warszawie, gdzie indeks szerokiego rynku WIG i indeks blue chips WIG20 zyskały ponad 8%! (odpowiednio: 8,02% i 8,76%). Na parkietach w Europie Zachodniej indeksy zyskiwały również kilka procent, podobnie jak te w Stanach Zjednoczonych. Na rynku długu spadki rentowności 10-letnich obligacji skarbowych najbardziej widoczne były wśród krajów rynków wschodzących. Tymczasem na rynkach rozwiniętych koszt długu delikatnie rósł. 

Fundusze akcji polskich uniwersalne

Dzięki świetnemu wręcz zachowaniu się polskich indeksów w minionym miesiącu, wszystkie fundusze inwestycyjne z grupy funduszy akcji polskich uniwersalnych zyskały na wartości. Co jednak rozczarowujące, żadnemu funduszowi w grupie nie udało się pokonać indeksu WIG. 

Średnio cała grupa funduszy zyskała „tylko” 4,6%, podczas gdy najlepszy fundusz – Goldman Sachs Akcji – tylko 6,1%. Tymczasem drugi w kolejności Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania zakończył miesiąc stopą zwrotu równą 5,9%, a 5,8% zyskał trzeci w kolejności Goldman Sachs Polski Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania. Po drugiej stronie zestawienia znalazł się fundusz ze stopą zwrotu na poziomie 0,5% - Superfund Akcyjny. Drugi od końca Skarbiec – TOP Funduszy Akcji zyskał 2,8%, a trzeci Skarbiec Akcja osiągnął stopę zwrotu równą 2,9%. Mimo wszystko w ujęciu całego półrocza, poza jednym funduszem, który jest wyraźnie słabszy od pozostałej reszty (Franklin Zdywersyfikowany Akcji B), wyniki w tej grupie funduszy są do siebie bardzo zbliżone. 

Fundusze akcji małych i średnich spółek

Segment mniejszych spółek w minionym miesiącu zachowywał się wyraźnie słabiej od blue chips, chociaż sugerując się wynikami funduszy inwestycyjnych tej różnicy za bardzo nie widać. Tym razem mimo dużej dysproporcji w zachowaniu indeksów z warszawskiego parkietu, różnica w funduszach jest w zasadzie marginalna. 

Średnio fundusze małych i średnich spółek w ostatnim miesiącu półrocza zyskały 4%, co było wynikiem niewiele gorszym niż średnia stopa zwrotu funduszy uniwersalnych. Najlepszym funduszem zestawienia okazał się UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek, który w czerwcu wygenerował 5,6% dodatniej stopy zwrotu. Na drugi miejscu uplasowały się dwa rozwiązania z wynikiem równym 5% - Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek oraz Ipopema m-Indeks

Najsłabiej poradził sobie Esaliens Małych i Średnich Spółek, który poprzedni miesiąc zakończył wynikiem na poziomie 1,5%. Drugi najsłabszy Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek zyskał 2,4%, a trzeci Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek 3,2%.

Warto zaznaczyć, że w tym segmencie funduszy tylko 4 fundusze w pierwszym półroczu 2023 roku zyskały mniej niż 20%, a jedynie Esaliens Małych i Średnich Spółek osiągnął tylko 6,7% dodatniej stopy zwrotu. 

 

Fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych

Dobra koniunktura na światowych parkietach przełożyła się nie tylko na bardzo dobre wyniki funduszy inwestujących w Polsce, ale także tych z ekspozycją zagraniczną. W najszerszej i najbardziej zróżnicowanej grupie, czyli funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych, średnia stopa zwrotu wyniosła 3,2% „na plusie”, a tylko jedno rozwiązanie wygenerowało stratę. 0,4% stracił fundusz Esaliens Infrastruktury. Warto zaznaczyć, że w minionym miesiącu umocniła się nasza rodzima waluta, zarówno do euro jak i do dolara, co w przypadku funduszy nie zabezpieczających swojej pozycji walutowej, wpłynęło wyraźnie na erozję wyników inwestycyjnych. 

Wracając do zestawienia, drugim w kolejności najsłabszym funduszem w grupie okazał się UNIQA Globalnych Akcji Walutowy, który zarobił symboliczne 0,1%, a trzecim od końca był Ipopema Globalnych Megatrendów z wynikiem równym 0,3%. 

Najlepszym funduszem w zestawieniu czerwcowym okazał się być Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek z wynikiem równym 6,3%, drugi Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek zyskał 6%, a trzecie Pekao Ekologiczny – 5,9%. 

Podsumowując całe półrocze widać jak na dłoni różnice w strategiach oraz samej jakości zarządzania poszczególnymi produktami skupionymi w podobnym spektrum inwestycyjnym. Różnica między najlepszym – Generali Akcji Megatrendy – a najgorszym Esaliens Infrastruktury to aż 41,7 pkt proc, przy czym ten pierwszy zyskał w tym okresie 36,8%. W minionym roku kilka najbardziej agresywnych produktów „konkurowało” ujemnym wynikiem ze Skarbcem Spółek Wzrostowych. W tym roku, gdy sytuacja się poprawiła i Skarbiec w pierwszym półroczu 2023 roku zyskał niemal 36,6%, np. Ipopema Globalnych Megatrendów już „tylko” 10,4%. To grupa produktów, gdzie selekcja rozwiązań i potrafi znacząco wpłynąć na całościowy wynik portfela inwestycyjnego. 

 

Fundusze akcji amerykańskich 

Również w grupie funduszy akcji amerykańskich zarządzający w ostatnim miesiącu pierwszego półrocza dowieźli dodatnie wyniki inwestycyjne, choć biorąc pod uwagę wyniki indeksów, stopy zwrotu funduszy należy jednak uznać za nieco rozczarowujące. 

Średnio fundusze te zyskały 4,8%, jednak wynik ten to przede wszystkim zasługa funduszu Esaliens Małych Spółek Amerykańskich, który zyskał aż 9,6% i zdecydowanie pokonał konkurencję. Drugi w kolejności Franklin U.S. Opportunities zyskał 6,4%, a trzecie inPZU Akcje Amerykańskie 6%. 

Po drugiej stronie zestawienia znalazły się znowu fundusze Esaliens. Najsłabszy – Esaliens Spółek Innowacyjnych – w minionym miesiącu zyskał „tylko” 2%. Drugi w kolejności Pekao Akcji Amerykańskich zarobił 2,2%, a trzecie Esaliens Okazji Rynkowych 2,5%. Również w tej grupie, w zestawieniu od początku roku, różnica między najlepszym funduszem, a najgorszym wynosi przeszło 20 pkt proc. a dokładnie 21,7%. 

Fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych 

W grupie funduszy z ekspozycją na rynki europejskie, na tle pozostałych grup funduszy akcji, wyniki były relatywnie słabsze. I choć grupa nie jest zbyt duża to jednak pojawiły się 2 produkty, które wygenerowały ujemne stopy zwrotu oraz jeden, którego wartość się nie zmieniła. To sprawiło, że średnia stopa zwrotu funduszy w tej grupie wyniosła jedynie 1,2%. 

A najgorszy w zestawieniu Schroder ISF EURO Equity stracił 1,3%, drugi w kolejności Pekao Akcji Europejskich 1,1%, a wartość jednostki uczestnictwa nie zmieniła się w przypadku funduszu Allianz Europe Equity Growth Select

Po drugiej stronie zestawienia relatywnie dobrym wynikiem na tle konkurencji może się pochwalić Templeton European Dividend Fund ze stopą zwrotu równą 4%. Drugi w kolejności PKO Akcji Rynku Europejskiego zyskał 2,9%, a trzeci Caspar Akcji Rynku Europejskich zyskał 2,1%.  

W zestawieniu za ostatnie 6 miesięcy widać jak na dłoni, zarówno jakość zarządzania oraz niewielkie zróżnicowanie w strategiach w produktach w grupie. Najlepszym wynikiem w tym okresie może się pochwalić PKO Akcji Rynku Europejskiego z wynikiem 20,3%, podczas gdy najgorszy UNIQA Akcji Europejskich ESG stracił 3,2%. 

Fundusze akcji globalnych rynków wschodzących

W minionym miesiącu na rynkach wschodzących generalnie inwestorzy, poza jednym rozwiązaniem, osiągnęli dodatnie stopy zwrotu. Jednak znacząco różnią się one od tych, które wypracowały produkty akcyjne skupione na innych rynkach. 

Średnio fundusze akcji globalnych rynków wschodzących zyskały 1,8%, podczas gdy najlepszy PKO Akcji Rynków Wschodzących zarobił 3,1%, drugi Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących zyskał 2,8%, a trzecie Generali Akcji Rynków Wschodzących 2,6%. Po drugiej stronie zestawienia z ujemną stopą zwrotu pojawił się Skarbiec Emerging Markets Opportunities z wynikiem -0,5%. Drugi najsłabszy w zestawieniu Esaliens Akcji Rynków Wschodzących zyskał symboliczne 0,2%, a trzeci Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących 1,3%. 

Mimo słabego dolara w tym roku na rynkach wschodzących generalnie panuje marazm i wyniki funduszy akcji z ekspozycją na rynki wschodzące są, na tle innych rynków, bardzo słabe. 

 

Fundusze papierów dłużnych polskich uniwersalne

W czerwcu polski rynek długu zachowywał się bardzo dobrze i rentowności obligacji skarbowych spadały na całej krzywej dochodowości, co oczywiste z różną dynamiką. W tym środowisku nie mogło być inaczej niż dodatnie wyniki funduszy dłużnych. 

I tak w grupie funduszy papierów dłużnych polskich uniwersalnych zarządzający średnio w czerwcu zarobili 0,5%. Najlepszy Ipopema Konserwatywny oraz Goldman Sachs Obligacji zyskały w tym czasie 0,8%, a drugie w kolejności Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji, PZU Obligacji Krótkoterminowych oraz PZU Obligacji Krótkoterminowych zarobiły 0,7%. 

Po drugiej stronie zestawienia znalazły się Pekao Konserwatywny Plus oraz Rockbridge Neo Konserwatywny Plus, który zyskały 0,2%, a następny w kolejności Rockbridge Konserwatywny zarobił 0,3%. 

Od początku roku fundusze inwestycyjne o najmniejszej zmienności średnio zyskały 5,6% i jest to grupa gdzie różnica w wynikach poszczególnych rozwiązań jest bardzo niewielka co pokazuje poniższe zestawienie. 

Fundusze papierów dłużnych polskich skarbowe

W grupie funduszy o najniższym ryzyku stopy procentowej, ale skupionych na rynku obligacji skarbowych sytuacja była niemal tożsama z grupą funduszy uniwersalnych. 

Średnio fundusze skarbowe w czerwcu zyskały 0,5%, podczas gdy najlepszy Allianz Niskiego Ryzyka zarobił 0,9%, drugi w kolejności PZU Sejf+ urósł o 0,7%, a na trzecim miejscu uplasowały się dwa rozwiązania z wynikiem równym 0,6% - PZU FIO Ochrony Majątku oraz Caspar Obligacji

Po drugiej stronie zestawienia znalazły się dwa produkty, który zyskały „jedynie” 0,3% a były to fundusze Skarbiec Konserwatywny oraz inPZU Inwestycji Ostrożnych. 

W pierwszym półroczu fundusze te średnio zyskały 5% i w tym wypadku mimo mniejszej grupy porównawczej, różnica w wynikach była zauważalnie wyższa niż w grupie poprzedniej.

Fundusze papierów dłużnych polskich skarbowe długoterminowe

W grupie funduszy skarbowych o długoterminowym ryzyku stopy procentowej ze względu na większą zmienność rentowności na długim końcu krzywej dochodowości wyniki w czerwcu były naturalnie lepsze. 

Średnio fundusze z tej grupy zyskały 1,5%, podczas gdy najlepszy Esaliens Obligacji zarobił 2,3%. Drugi w kolejności Allianz Obligacji Dynamiczny zyskał 2,1%, a trzecie Pekao Dłużny Aktywny 2,0%. Po drugiej stronie zestawienia znalazł się Skarbiec Obligacja z wynikiem równym 0,9%. Następne w kolejności, z wynikiem 1,2% okazały się trzy rozwiązania: Investor Obligacji, Noble Fund Obligacji oraz Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych. 

Również średnio w pierwszych 6 miesiącach 2023 roku fundusze o wyższym ryzyku stopy procentowej wygenerowały lepsze wyniki niż te o niższym ryzyku. Średnio fundusze z tej grupy w pierwszym półroczu zyskały 7,9%, a trzy najlepsze rozwiązania (również najlepsze w czerwcu) zyskały ponad 10%. 

Fundusze papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

W grupie najbardziej zróżnicowanej jeżeli chodzi o spektrum inwestycyjne, w minionym miesiącu również wyniki były zróżnicowane. I choć średnio fundusze te zyskały 1,1% to odchylenie standardowe wyników było relatywnie wysokie. 

Najlepszy w grupie w czerwcu, będąc jednocześnie najlepszym w całym półroczu, Franklin Elastycznego Dochodu zyskał 1,7%, drugi w kolejności PZU Dłużny Aktywny 1,6%, a VIG / C-QUADRAT Obligacji 1,5%. Po drugiej stronie zestawienia znalazł się Superfund Obligacyjny, który w tym czasie stracił 0,2% na wartości. Drugi najsłabszy Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych zyskał 0,9%, a trzeci Pekao Obligacji Plus i Rockbridge Neo Obligacji Plus 1,0%. 

Od początku roku średnia w grupie wynosi 6,6% również przy relatywnie dużej zmienności w wynikach poszczególnych rozwiązań. 

Fundusze rynku surowców – metale szlachetne

W ostatniej omawianej grupie osłabiający się dolar niestety niewiele pomógł funduszom z grupy rynków surowcowych. Średnio fundusze te w minionym miesiącu straciły 2,5% i tylko jeden produkt zakończył miesiąc „na plusie”. 

Najlepszym wynikiem może się pochwalić inPZU Akcje Rynku Złota, który zyskał w czerwcu 0,5%. Drugi w kolejności Esaliens Gold wygenerował stratę równą 0,3%, a trzeci PKO Akcji Rynku Złota stracił 1,1%. Po drugiej stronie zestawienia znalazł się fundusz Ipopema Złota i Metali Szlachetnych, który stracił 4,8%. Drugi i trzeci w kolejności były fundusze Superfund Silver i Superfund Silver Powiązany, które straciły odpowiednio 4,6% i 4,4%. 

Podsumowując całe półrocze dla produktów z te grupy można powiedzieć, że wyniki były bardzo zróżnicowano. Z jednej strony rozwiązania takie jak inPZU Akcje Rynku Złota, QUERCUS Gold czy Generali Złota, które zakończyły półrocze z zyskiem, a z drugiej dwa produkty Superfund, które solidarnie straciły 25%. 

 

Podsumowując pierwsze półrocze 2023, można stwierdzić, że po bessie z 2022 roku część strat została odrobiona, zarówno jeżeli chodzi o rynek długu jak i o globalne rynki akcji. A biorąc pod uwagę fazę cyklu koniunkturalnego w jakiej znajduje się w tej chwili gospodarka, jest wielce prawdopodobne, że w dłuższym terminie obecne tendencje się utrzymają. 

Aby inwestować w fundusze inwestycyjne bez opłat manipulacyjnych wystarczy założyć bezpłatne konto.

 

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Czym się różni FIO od SFIO?
Inwestowanie dla początkujących, czyli 7 prostych porad
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: