Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) (PLN) (hedged)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) (PLN) (hedged)

Fundusz spełnia kryteria ESG

Schroder International Selection Fund

mieszane zagraniczne zrównoważone

7 10

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

2 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

1,55 PLN / 0,21%

Zmiana 1D
18.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,36% +2,89% +6,40% +5,64% +10,04% +13,96% +7,13% +21,62% +20,59%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +15,77% -4,35% +12,10% +13,35% +7,76% -0,17% +4,53% +8,07% -8,39% +11,21% +3,08% +6,66% -8,66% +8,71%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Schroders

Data uruchomienia

19.10.2009

Minimalna pierwsza wpłata

4 200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

4 200,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

723,15 PLN (18.06.2024)

Wartość aktywów

2,76 mld PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,25%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Dominique Braeuninger (od 05.2023)

Johanna Kyrklund (od 05.2006)

Remi Olu-Pitan (od 11.2015)

Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne zrównoważone

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

100% (EURIBOR 3M + 4,5%)

Polityka inwestycyjna

Schroder ISF Global Diversified Growth inwestuje w zróżnicowany portfel aktywów na rynkach całego świata. Fundusz jest aktywnie zarządzany i lokuje co najmniej dwie trzecie aktywów w akcjach, obligacjach i alternatywnych kategoriach aktywów, korzystając bezpośrednio lub pośrednio z instrumentów pochodnych lub otwartych funduszy inwestycyjnych i funduszy ETF. Fundusz może inwestować w obligacje o ratingu poniżej inwestycyjnego, a także lokować do 20% aktywów w papierach wartościowych zabezpieczonych aktywami lub hipoteką. Część aktywów funduszu mogą stanowić alternatywne klasy aktywów, takie jak towary lub nieruchomości, nabywane za pośrednictwem instrumentów pochodnych, funduszy inwestycyjnych bądź strukturyzowanych papierów wartościowych. Do 100% aktywów może być inwestowane w inne fundusze inwestycyjne. Fundusz może utrzymywać część aktywów w instrumentach rynku pieniężnego oraz posiadać środki pieniężne. Schroder ISF Global Diversified Growth stosuje benchmark 100% (EURIBOR 3M + 4,5%).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (01.03.2024)

KID/KIID (03.06.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (03.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

28,49%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

28,49%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

59,77%

Bezpieczne

23,82%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

24,17%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

11,78%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

9,30%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

9,30%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,44%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: