Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Schroder ISF Sustainable EURO Credit A (Acc) (PLN) (hedged)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Schroder ISF Sustainable EURO Credit A (Acc) (PLN) (hedged)

Fundusz spełnia kryteria ESG

Schroder International Selection Fund

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

7 19

Ranking KupFundusz

29.02.2024

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

29.02.2024

0,35 PLN / 0,08%

Zmiana 1D
01.03.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu -0,44% +2,69% +5,61% -0,09% +10,31% +6,77% +4,30%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2021 2022 2023
Stopy zwrotu +0,97% -7,51% +11,79%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Schroders

Data uruchomienia

26.08.2020

Minimalna pierwsza wpłata

4 200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

4 200,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

435,84 PLN (01.03.2024)

Wartość aktywów

6,44 mld PLN (29.02.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,75%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Saida Eggerstedt (od 12.2019)

Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu denominowane w euro lub zabezpieczone do euro, emitowane przez spółki i innych niepaństwowych emitentów obligacji, rządy, agencje rządowe i organizacje ponadnarodowe na całym świecie. Fundusz może inwestować: do 30% swoich aktywów w papiery wartościowe o ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego, do 20% swoich aktywów w państwowe obligacje rządowe, do 20% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką oraz do 20% swoich aktywów w obligacje zamienne, w tym do 10% swoich aktywów w warunkowe obligacje zamienne.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (28.11.2023)

KID/KIID (21.02.2024)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (01.07.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

90,93%

Bezpieczne

2,31%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

88,62%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,68%

Pozostałe

0,68%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

8,39%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: