Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

VIG / C-QUADRAT Konserwatywny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

VIG / C-QUADRAT Konserwatywny

VIG / C-QUADRAT FIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

17 28

Ranking KupFundusz

31.08.2023

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2023

0,01 PLN / 0,01%

Zmiana 1D
21.09.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M
Stopy zwrotu +0,29% +1,94% +4,48% +7,79% +9,37%
Średnia dla grupy +0,56% +2,15% +4,39% +7,51% +9,61%
Pozycja w grupie 41/44 29/44 19/44 19/43 22/43

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022
Stopy zwrotu +1,10%
Średnia dla grupy +0,57%
Pozycja w grupie 27/42

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

VIG / C-QUADRAT TFI

Data uruchomienia

14.10.2021

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

108,34 PLN (21.09.2023)

Wartość aktywów

90,60 mln PLN (31.08.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,70%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 2% w skali roku

Zarządzający

Fryderyk Krawczyk (od 10.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz VIG / C-QUADRAT Konserwatywny dąży do realizacji celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez dokonywanie lokat środków w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz nie mniej niż 50% wartości aktywów inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Fundusz inwestuje nie mniej niż 60% aktywów w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, państwa należące do OECD. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez prz

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2023)

Prospekt informacyjny (31.05.2023)

KID/KIID (31.08.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (07.11.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,56%

Bezpieczne

49,38%

Papiery skarbowe

28,46%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

21,72%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,45%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: