Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Generali Profit Plus

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Generali Profit Plus

Generali Fundusze SFIO

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

9 11

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Rating AOL

31.12.2022

2 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2023

-0,27 PLN / -0,01%

Zmiana 1D
06.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,08% +2,78% +6,23% +5,16% +6,68% +2,04% +5,41% +5,31% +7,48%
Średnia dla grupy +0,83% +2,37% +5,80% +4,93% +7,25% +2,90% +5,45% +6,84% +9,12%
Pozycja w grupie 4/20 3/20 5/20 8/20 13/19 14/18 14/18 14/17 14/17

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +5,94% +5,39% +4,07% +4,46% +6,40% +5,45% +5,08% +5,29% -3,78% +5,01% +3,42% +2,46% +2,08% +2,29% +2,41% +2,15% +0,84% +0,34% -2,35%
Średnia dla grupy +5,66% +5,41% +4,15% +4,40% +4,79% +4,08% +4,50% +4,94% +6,81% +4,35% +3,95% +1,92% +2,57% +2,67% +0,78% +3,29% +1,80% -1,05% -0,49%
Pozycja w grupie 1/3 1/3 2/3 2/3 2/3 2/5 4/6 3/7 9/10 7/17 13/19 12/26 16/23 19/26 7/27 18/24 20/24 6/22 14/19

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

22.05.2003

Minimalna pierwsza wpłata

184 600,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

10 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

1 892,26 PLN (06.06.2023)

Wartość aktywów

304,89 mln PLN (31.05.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Aleksander Szymerski (od 01.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% (WIBOR 6M + 0,4%)

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje swoje aktywa do 100% w takie instrumenty finansowe rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresu nie dłuższego niż 397 dni. Udział instrumentów finansowych rynku pieniężnego nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów funduszu. Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje korporacyjne.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (30.05.2023)

KID/KIID (01.06.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (11.05.2023)

AFI (30.05.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

96,51%

Bezpieczne

12,25%

Papiery skarbowe

7,41%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

75,79%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

1,06%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,32%

Pozostałe

1,32%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,18%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: