Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Skarbiec Market Opportunities

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Absolute return

Skarbiec Market Opportunities

Skarbiec FIO

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

13 16

Ranking KupFundusz

31.05.2022

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -1,70% -11,08% -18,42% -18,76% -22,53% -21,69% -18,67% -26,60% -17,78%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +2,28% +10,69% +22,88% -12,71% +0,44% +8,82% -6,58%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

26.02.2014

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

138,75 PLN (23.06.2022)

Wartość aktywów

21,98 mln PLN (31.05.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,95%

Opłata zmienna za zarządzanie

25% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku, liczonego w kwartalnych okresach rozliczeniowych

Zarządzający

Krzysztof Cesarz (od 10.2021)

Łukasz Siwek (od 03.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

10% w skali roku

Polityka inwestycyjna

Fundusz może lokować od 0% do 100% aktywów w każdą z następujących kategorii lokat: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe, instrumenty pochodne, jednostki i tytuły uczestnictwa krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, zarówno o charakterze dłużnym jak i akcyjnym. Aktywa funduszu mogą być inwestowane w lokaty denominowane w innej walucie niż polski złoty.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2022)

Prospekt informacyjny (31.05.2022)

KIID (21.02.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (13.05.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

16,98%

Ryzykowne

8,25%

Akcje krajowe

8,73%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

70,26%

Bezpieczne

52,02%

Papiery skarbowe

18,24%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,86%

Pozostałe

0,86%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

11,89%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: