Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Skarbiec Market Opportunities

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Absolute return

Skarbiec Market Opportunities

Skarbiec FIO

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

12 15

Ranking KupFundusz

31.01.2023

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,51 PLN / -0,33%

Zmiana 1D
07.02.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,99% +12,60% +1,58% +4,38% -5,29% -17,42% -11,21% -10,77% -18,77%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +2,28% +10,69% +22,88% -12,71% +0,44% +8,82% -6,58% -14,41%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

26.02.2014

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

152,57 PLN (07.02.2023)

Wartość aktywów

24,59 mln PLN (31.01.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,95%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wzrostu wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa ponad jej najwyższą wartość osiągniętą po 30 grudnia 2021 roku

Zarządzający

Krzysztof Cesarz (od 10.2021)

Łukasz Siwek (od 03.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz może lokować od 0% do 100% aktywów w każdą z następujących kategorii lokat: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe, instrumenty pochodne, jednostki i tytuły uczestnictwa krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, zarówno o charakterze dłużnym jak i akcyjnym. Aktywa funduszu mogą być inwestowane w lokaty denominowane w innej walucie niż polski złoty.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.12.2022)

Prospekt informacyjny (05.01.2023)

KID/KIID (31.01.2023)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (28.11.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

15,36%

Ryzykowne

4,92%

Akcje krajowe

10,44%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

67,42%

Bezpieczne

45,45%

Papiery skarbowe

21,97%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,81%

Pozostałe

0,81%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

16,41%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: