Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Skarbiec Polskich Innowacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Skarbiec Polskich Innowacji

Skarbiec FIO

akcji polskich sektorowych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,57 PLN / -0,36%

Zmiana 1D
07.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M
Stopy zwrotu +2,69%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

17.04.2023

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

157,10 PLN (07.06.2023)

Wartość aktywów

28,03 mln PLN (31.05.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,95%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą wartość osiągniętą po 30 grudnia 2021 r.

Zarządzający

Łukasz Siwek (od 04.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich sektorowych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

100% WIGtechTR

Polityka inwestycyjna

Fundusz Skarbiec Polskich Innowacji inwestuje przede wszystkim w akcje spółek z sektorów: nowoczesnych technologii, e-commerce, biotechnologii lub rozrywki cyfrowej, notowanych na GPW. Wyznacznikiem doboru spółek do portfela funduszu jest udział Skarbu Państwa w danej spółce na nieprzekraczalnym poziomie 5 proc. Do 35% aktywów fundusz może lokować w następujące kategorie lokat: akcje emitentów innych niż wskazani powyżej, dłużne papiery wartościowe (w tym emitowane przez emitentów rządowych, banki centralne, jak i emitentów będących podmiotami gospodarczymi), instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe. Benchmarkiem funduszu jest indeks WIGtechTR.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (31.05.2023)

KID/KIID (23.05.2023)

Informacja o kosztach (18.04.2023)

Struktura aktywów na dzień 17.04.2023

85,00%

Ryzykowne

85,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

15,00%

Bezpieczne

5,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

5,00%

Papiery nieskarbowe

5,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,00%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: