Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Skarbiec Polskich Innowacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Skarbiec Polskich Innowacji

Skarbiec FIO

akcji polskich sektorowych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,81 PLN / 0,46%

Zmiana 1D
17.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M
Stopy zwrotu +8,29% +12,86% +22,06% +17,12% +13,85%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

17.04.2023

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

178,24 PLN (17.05.2024)

Wartość aktywów

31,15 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,95%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Łukasz Siwek (od 04.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich sektorowych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

100% WIGtechTR

Polityka inwestycyjna

Fundusz Skarbiec Polskich Innowacji co najmniej 66% wartości aktywów inwestuje w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i inne instrumenty udziałowe emitowane przez prywatne spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie działające w innowacyjnych sektorach gospodarki, takich jak: nowoczesne technologie, e-commerce, biotechnologia, rozrywka cyfrowa. Za prywatną spółkę uznaje się taką, w której udział Skarbu Państwa w kapitale nie przekracza 5%. Do 35% aktywów fundusz może lokować w każdą z następujących kategorii lokat: akcje emitentów innych niż wskazanych powyżej; dłużne papiery wartościowe, depozyty bankowe. Fundusz może inwestować w instrumenty pochodne. Benchmarkiem funduszu jest 100% WIGtechTR.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (18.04.2024)

KID/KIID (28.03.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (18.04.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

97,40%

Ryzykowne

79,65%

Akcje krajowe

17,75%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,37%

Pozostałe

1,37%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,23%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: