Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

5 24

Ranking KupFundusz

31.01.2023

Rating AOL

31.12.2022

3 12M

Ranking AOL 12M

31.01.2023

-0,14 PLN / -0,07%

Zmiana 1D
02.02.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +3,32% +9,46% +3,96% +3,32% -4,03% -5,70% +3,32% +6,05% +1,80%
Średnia dla grupy +4,63% +12,37% +6,02% +5,02% -5,11% -7,59% -0,82% -0,10% -3,46%
Pozycja w grupie 27/30 26/30 25/30 28/30 14/30 14/29 12/29 9/26 12/25

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +13,88% +7,04% -16,60% +19,34% +10,28% -7,11% +13,24% +5,69% +0,27% -1,65% +6,69% +8,27% -5,42% +4,65% +9,82% +0,35% -8,57%
Średnia dla grupy +14,70% +6,34% -17,22% +15,52% +9,28% -7,51% +11,72% +3,33% +2,74% -2,20% +2,40% +5,79% -4,54% +2,44% +6,42% -0,68% -10,61%
Pozycja w grupie 16/24 7/24 13/28 4/26 9/26 15/28 18/28 5/28 23/29 10/28 2/28 9/32 21/30 6/32 6/31 14/30 12/30

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

14.02.2005

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

193,77 PLN (02.02.2023)

Wartość aktywów

54,20 mln PLN (31.01.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,95%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku

Zarządzający

Paweł Regulski (od 09.2018)

Dariusz Świniarski (od 05.2021)

Grzegorz Zatryb (od 10.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

30% WIG + 70% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 50% aktywów funduszu lokowana jest w jednostki uczestnictwa innych funduszy zaklasyfikowanych do grupy papierów dłużnych lub rynku pieniężnego (66% udział instrumentów dłużnych w aktywach lub 75% udział tej kategorii w benchmarku). Nie więcej niż 50% portfela stanowić mogą inwestycje w fundusze akcyjne. Do 25% aktywów może być lokowana bezpośrednio na rynku akcji, a dopełnienie portfela stanowią papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.12.2022)

Prospekt informacyjny (02.01.2023)

KID/KIID (01.01.2023)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (30.01.2023)

AFI (30.05.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

26,43%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

26,43%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

58,10%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

9,02%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

4,27%

Depozyty

44,81%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

8,91%

Pozostałe

0,02%

Pozostałe

8,89%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

6,55%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: