Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

16 22

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Rating AOL

31.12.2023

3 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

0,28 PLN / 0,12%

Zmiana 1D
11.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,88% +4,09% +11,61% +3,71% +18,07% +18,64% +10,56% +29,43% +23,40%
Średnia dla grupy +0,76% +3,13% +10,01% +2,63% +16,83% +20,29% +7,20% +23,44% +16,08%
Pozycja w grupie 7/26 4/26 4/26 3/26 10/26 21/26 9/25 8/25 6/22

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +13,88% +7,04% -16,60% +19,34% +10,28% -7,11% +13,24% +5,69% +0,27% -1,65% +6,69% +8,27% -5,42% +4,65% +9,82% +0,35% -8,57% +17,70%
Średnia dla grupy +14,70% +6,34% -17,22% +15,52% +9,28% -7,51% +11,72% +3,33% +2,74% -2,20% +2,40% +5,79% -4,54% +2,44% +6,42% -0,68% -10,61% +19,78%
Pozycja w grupie 16/24 7/24 13/28 4/26 9/26 15/28 18/28 5/28 23/29 10/28 2/28 9/32 21/30 6/32 6/31 14/30 12/30 20/26

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

14.02.2005

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

228,93 PLN (11.04.2024)

Wartość aktywów

66,67 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,95%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Paweł Regulski (od 09.2018)

Dariusz Świniarski (od 05.2021)

Grzegorz Zatryb (od 10.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

30% WIG + 70% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych co najmniej 75% aktywów lokuje w polskie i zagraniczne fundusze. Fundusz nie więcej niż 25% aktywów lokuje w akcje, instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe oraz depozyty. Łączna wartość lokat w inne fundusze Skarbiec TFI nie może przewyższać 50% wartości aktywów funduszu. W przypadku inwestowania w fundusze zarządzane przez Skarbiec TFI lub podmiot z grupy kapitałowej nie będzie pobierane wynagrodzenie, ani nie będą obciążane kosztami aktywa ulokowane w takie fundusze. Fundusz może lokować do 50% wartości aktywów w fundusze spod parasola Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Co najmniej 50% aktywów lokowane jest w fundusze, które zostały zaklasyfikowane do kategorii funduszy papierów dłużnych lub rynku pieniężnego, w depozyty l

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (02.01.2024)

KID/KIID (08.09.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (30.01.2023)

AFI (24.08.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

37,90%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

37,90%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

58,37%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

8,32%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

50,05%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,90%

Pozostałe

2,61%

Pozostałe

0,29%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,82%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: