Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Skarbiec - Stabilny FIO

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Skarbiec - Stabilny FIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

12 22

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2024

3 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

-0,68 PLN / -0,29%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,66% +2,87% +6,33% +5,36% +10,63% +26,87% +10,26% +18,40% +25,02%
Średnia dla grupy -0,04% +1,94% +5,70% +4,73% +10,40% +28,20% +6,93% +16,40% +18,04%
Pozycja w grupie 24/26 3/26 9/26 10/26 14/26 15/26 6/25 13/25 6/22

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +13,88% +7,04% -16,60% +19,34% +10,28% -7,11% +13,24% +5,69% +0,27% -1,65% +6,69% +8,27% -5,42% +4,65% +9,82% +0,35% -8,57% +17,70%
Średnia dla grupy +14,70% +6,34% -17,22% +15,52% +9,28% -7,51% +11,72% +3,33% +2,74% -2,20% +2,40% +5,79% -4,54% +2,44% +6,42% -0,68% -10,61% +19,78%
Pozycja w grupie 16/24 7/24 13/28 4/26 9/26 15/28 18/28 5/28 23/29 10/28 2/28 9/32 21/30 6/32 6/31 14/30 12/30 20/26

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

14.02.2005

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

232,58 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

72,05 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,95%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Paweł Regulski (od 09.2018)

Dariusz Świniarski (od 05.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

30% WIG + 70% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index

Polityka inwestycyjna

Skarbiec - Stabilny FIO lokuje nie mniej niż 10% i nie więcej niż 50% aktywów w akcjach, w tym przede wszystkim akcjach polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fundusz może również inwestować w instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, w tym instrumenty rynku pieniężnego oraz w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne (nie więcej niż 10% aktywów), a także w instrumenty pochodne i depozyty bankowe. Fundusz nabywa instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym. Co najmniej 50% aktywów funduszu stanowią lokaty w papierach wartościowych, emitowanych przez podmioty mające siedzibę na terenie Polski. Skarbiec - Stabilny FIO stosuje benchmark i jest nim 30% WIG + 70% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (19.07.2024)

KID/KIID (08.09.2023)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (22.07.2024)

AFI (24.08.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

36,66%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

36,66%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

61,66%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

61,66%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,37%

Pozostałe

0,36%

Pozostałe

0,01%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,31%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: