Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Schroder ISF Global Sustainable Food and Water A (Acc) (PLN) (hedged)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Schroder ISF Global Sustainable Food and Water A (Acc) (PLN) (hedged)

Fundusz spełnia kryteria ESG

Schroder International Selection Fund

akcji globalnych rynków rozwiniętych

46 49

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

1,95 PLN / 0,48%

Zmiana 1D
19.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M
Stopy zwrotu -1,57% -0,30% +2,54% -5,36% -8,33%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2023
Stopy zwrotu +8,20%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Schroders

Data uruchomienia

15.06.2022

Minimalna pierwsza wpłata

4 200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

4 200,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

412,13 PLN (19.04.2024)

Wartość aktywów

925,69 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Alex Monk (od 10.2021)

Felix Odey (od 10.2021)

Mark Lacey (od 10.2021)

Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

100% MSCI ACWI NR

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów w zrównoważone inwestycje. Fundusz inwestuje w spółki, które nie wyrządzają istotnych szkód środowiskowych lub społecznych i stosują dobre praktyki w zakresie zarządzania. Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w skoncentrowany portfel akcji i podobnych papierów wartościowych spółek z całego świata. Fundusz zwykle utrzymuje w portfelu akcje od 35 do 60 spółek.Może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe, kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i inwestycje na rynku pieniężnym oraz posiadać środki pieniężne.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (01.03.2024)

KID/KIID (18.09.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (03.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

92,71%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

92,71%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,32%

Pozostałe

0,32%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

6,97%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: