Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Schroder ISF Global Sustainable Food and Water A (Acc) (PLN) (hedged)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Schroder ISF Global Sustainable Food and Water A (Acc) (PLN) (hedged)

Fundusz spełnia kryteria ESG

Schroder International Selection Fund

akcji globalnych rynków rozwiniętych

43 48

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2023

-1,85 PLN / -0,44%

Zmiana 1D
09.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD
Stopy zwrotu -4,59% -3,82% +2,77% +4,34%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Schroders

Data uruchomienia

15.06.2022

Minimalna pierwsza wpłata

4 300,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

4 300,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

419,94 PLN (09.06.2023)

Wartość aktywów

1,50 mld PLN (31.05.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Alex Monk (od 10.2021)

Felix Odey (od 10.2021)

Mark Lacey (od 10.2021)

Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

100% MSCI ACWI NR

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów w zrównoważone inwestycje. Fundusz inwestuje w spółki, które nie wyrządzają istotnych szkód środowiskowych lub społecznych i stosują dobre praktyki w zakresie zarządzania. Fundusz inwestuje dwie trzecie swoich aktywów w akcje i podobne papiery wartościowe spółek z całego świata. Może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe, kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i inwestycje na rynku pieniężnym oraz posiadać środki pieniężne. Może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania Funduszem.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (01.12.2022)

KID/KIID (21.02.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (18.07.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

93,76%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

93,76%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

6,24%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: