Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Schroder ISF Commodity A (Acc) (PLN) (hedged)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Pozostałe

Schroder ISF Commodity A (Acc) (PLN) (hedged)

Schroder International Selection Fund

rynku surowców pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

2,15 PLN / 0,45%

Zmiana 1D
01.03.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu -1,09% -3,19% -7,81% -2,07% -4,96% -7,82%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2022 2023
Stopy zwrotu +18,37% -7,85%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Schroders

Data uruchomienia

11.03.2021

Minimalna pierwsza wpłata

4 200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

4 200,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

475,83 PLN (01.03.2024)

Wartość aktywów

331,07 mln PLN (29.02.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

James Luke (od 02.2021)

Malcolm Melville (od 02.2021)

Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

rynku surowców pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

100% Bloomberg Commodity Total Return Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej 66% swoich aktywów w szereg instrumentów towarowych, obejmujących głównie swapy na kwalifikowane finansowe indeksy towarowe, towary poprzez kwalifikowane aktywa oraz, w mniejszym stopniu, akcje i podobne papiery wartościowe w branżach towarowych na całym świecie. Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i instrumenty rynku pieniężnego oraz posiadać środki pieniężne. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania Funduszem.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (28.11.2023)

KID/KIID (20.02.2024)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (02.01.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,43%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,43%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

94,13%

Bezpieczne

94,13%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

4,44%

Pozostałe

4,44%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,00%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: