Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Schroder ISF Commodity A (Acc) (PLN) (hedged)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Pozostałe

Schroder ISF Commodity A (Acc) (PLN) (hedged)

Schroder International Selection Fund

rynku surowców pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

2,21 PLN / 0,43%

Zmiana 1D
18.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu -2,70% +4,16% +5,26% +5,18% +2,79% -15,96% +21,74%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2022 2023
Stopy zwrotu +18,37% -7,85%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Schroders

Data uruchomienia

11.03.2021

Minimalna pierwsza wpłata

4 200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

4 200,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

511,03 PLN (18.06.2024)

Wartość aktywów

432,73 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

James Luke (od 02.2021)

Malcolm Melville (od 02.2021)

Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

rynku surowców pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

100% Bloomberg Commodity Total Return Index

Polityka inwestycyjna

Schroder ISF Commodity to fundusz surowcowy, którego celem jest osiągnięcie stopy zwrotu przekraczającej wartość indeksu Bloomberg Commodity Total Return Index (BCOMTR Index) w okresie od trzech do pięciu lat, poprzez lokaty w instrumentach towarowych na całym świecie. Co najmniej dwie trzecie portfela stanowią instrumenty towarowe, obejmujące głównie swapy na kwalifikowane finansowe indeksy towarowe, towary poprzez kwalifikowane aktywa oraz, w mniejszym stopniu, akcje i inne instrumenty udziałowe w branżach towarowych na całym świecie. Fundusz inwestuje głównie w sektor energetyczny, rolny i metalowy. Do jednej trzeciej aktywów może być inwestowane bezpośrednio lub pośrednio w inne kategorie aktywów, kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz może posiadać także środki pieniężne. Schroder ISF Commodity stosuje benchmark i jest nim: 100% Bloomberg Commodity Total Return Index.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (01.03.2024)

KID/KIID (31.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (03.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

2,87%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

2,87%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

91,78%

Bezpieczne

91,78%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

5,13%

Pozostałe

0,03%

Pozostałe

5,10%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,22%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: