Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Schroder ISF Healthcare Innovation A1 (Acc) (PLN) (hedged)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Schroder ISF Healthcare Innovation A1 (Acc) (PLN) (hedged)

Fundusz spełnia kryteria ESG

Schroder International Selection Fund

akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii

2 2

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

0,34 PLN / 0,07%

Zmiana 1D
18.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu -0,02% +0,96% +11,77% +8,90% +7,20% +25,36% -2,73%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2021 2022 2023
Stopy zwrotu +8,11% -16,38% +5,74%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Schroders

Data uruchomienia

26.08.2020

Minimalna pierwsza wpłata

4 200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

4 200,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

470,97 PLN (18.06.2024)

Wartość aktywów

730,80 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Ines Da Silva (od 09.2023)

John Bowler (od 08.2019)

Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

100% MSCI AC World TR Net

Polityka inwestycyjna

Schroder ISF Healthcare Innovation inwestuje co najmniej dwie trzecie aktywów w akcje spółek z sektora medycyny i opieki zdrowotnej z całego świata, które spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju. Co najmniej 75% aktywów jest lokowane w zrównoważonych inwestycjach, czyli takich, które wspierają wzrost w zakresie opieki zdrowotnej i leczenia oraz poprawę standardów opieki zdrowotnej, przy wykorzystaniu podejścia opartego na innowacjach. Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i instrumenty rynku pieniężnego oraz posiadać środki pieniężne. Fundusz inwestuje w przedsiębiorstwa, które nie powodują znaczących szkód dla środowiska lub społeczeństwa oraz mają dobre praktyki zarządzania. Benchmarkiem Schroder ISF Healthcare Innovation jest 100% MSCI AC World TR Net.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (01.03.2024)

KID/KIID (31.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (03.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

94,62%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

94,62%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,08%

Bezpieczne

0,08%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,30%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: