Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (PLN) (hedged)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (PLN) (hedged)

Fundusz spełnia kryteria ESG

Schroder International Selection Fund

papierów dłużnych globalnych korporacyjnych

5 8

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2023

1,88 PLN / 0,32%

Zmiana 1D
09.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,90% +2,24% +3,75% +5,26% +4,80% -7,73% -1,23% +2,78% +8,60%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +8,82% +8,30% -1,71% +11,89% +5,66% -0,36% -11,75%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Schroders

Data uruchomienia

30.09.2015

Minimalna pierwsza wpłata

4 700,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

4 700,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

582,91 PLN (09.06.2023)

Wartość aktywów

8,03 mld PLN (31.05.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Patrick Vogel & European Credit Team (od 09.2015)

Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych korporacyjnych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% iBoxx Euro Corporates BBB Index TR

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje głównie w portfel obligacji i innych papierów wartościowych o stałym i zmiennym oprocentowaniu, denominowanych w euro i emitowanych przez przedsiębiorstwa, rządy, organy państwowe i emitentów ponadnarodowych z całego świata. Inwestycje w papiery wartościowe emitowane przez rządy i agencje rządowe nie mogą przekroczyć poziomu 20% aktywów netto funduszu. Fundusz może również inwestować w finansowe instrumenty pochodne, w tym kontrakty terminowe forward, kontrakty terminowe futures, swapy i opcje oraz może zajmować długie lub krótkie pozycje na bazowe aktywa, w celach zabezpieczenia oraz podjęcia aktywnego ryzyka.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (01.12.2022)

KID/KIID (21.02.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (01.07.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,40%

Bezpieczne

2,94%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

95,46%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,06%

Pozostałe

1,06%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,54%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: