Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (PLN) (hedged)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (PLN) (hedged)

Fundusz spełnia kryteria ESG

Schroder International Selection Fund

papierów dłużnych globalnych korporacyjnych

5 8

Ranking KupFundusz

29.02.2024

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

29.02.2024

0,45 PLN / 0,07%

Zmiana 1D
01.03.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,19% +3,97% +7,19% +0,71% +12,37% +7,18% +1,94% +6,48% +16,51%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +8,82% +8,30% -1,71% +11,89% +5,66% -0,36% -11,75% +14,64%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Schroders

Data uruchomienia

30.09.2015

Minimalna pierwsza wpłata

4 500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

4 500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

639,39 PLN (01.03.2024)

Wartość aktywów

10,64 mld PLN (29.02.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Patrick Vogel & European Credit Team (od 09.2015)

Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych korporacyjnych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% iBoxx Euro Corporates BBB Index TR

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje głównie w portfel obligacji i innych papierów wartościowych o stałym i zmiennym oprocentowaniu, denominowanych w euro i emitowanych przez przedsiębiorstwa, rządy, organy państwowe i emitentów ponadnarodowych z całego świata. Inwestycje w papiery wartościowe emitowane przez rządy i agencje rządowe nie mogą przekroczyć poziomu 20% aktywów netto funduszu. Fundusz może również inwestować w finansowe instrumenty pochodne, w tym kontrakty terminowe forward, kontrakty terminowe futures, swapy i opcje oraz może zajmować długie lub krótkie pozycje na bazowe aktywa, w celach zabezpieczenia oraz podjęcia aktywnego ryzyka.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (28.11.2023)

KID/KIID (21.02.2024)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (01.07.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

96,99%

Bezpieczne

2,33%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

94,66%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,99%

Pozostałe

1,99%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,02%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: