Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (PLN) (hedged)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (PLN) (hedged)

Fundusz spełnia kryteria ESG

Schroder International Selection Fund

papierów dłużnych globalnych korporacyjnych

5 8

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

1,86 PLN / 0,28%

Zmiana 1D
14.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,63% +1,30% +4,09% +3,13% +12,26% +20,96% +3,44% +11,52% +15,01%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +8,82% +8,30% -1,71% +11,89% +5,66% -0,36% -11,75% +14,64%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Schroders

Data uruchomienia

30.09.2015

Minimalna pierwsza wpłata

4 500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

4 500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

654,74 PLN (14.06.2024)

Wartość aktywów

11,28 mld PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Patrick Vogel & European Credit Team (od 09.2015)

Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych korporacyjnych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% Markit iBoxx EUR Corp BBB TR

Polityka inwestycyjna

Schroder ISF EURO Credit Conviction dąży do zapewnienie wzrostu kapitału i dochodów przekraczającego wartość iBoxx EUR Corporates BBB (TR) Index w okresie od trzech do pięciu lat, poprzez inwestowanie w obligacje denominowane w euro emitowane przez spółki na całym świecie. Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie aktywów w obligacje denominowane w euro i emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe i spółki z całego świata. Do 30% aktywów mogą stanowić obligacje o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego, a do 20% obligacje rządowe i papiery wartościowe zabezpieczone aktywami lub hipoteką. Fundusz może inwestować co najwyżej 20% portfela w obligacje zamienne. Maksymalnie jedna trzecia aktywów jest inwestowana bezpośrednio lub pośrednio w inne kategorie aktywów, kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i instrumenty rynku pieniężnego oraz środki pieniężne. Schroder ISF EURO Credit Conviction stosuje benchmark: 100% Markit iBoxx EUR Corp BBB TR.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (01.03.2024)

KID/KIID (03.06.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (03.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

97,29%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

93,55%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

3,74%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,91%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

1,91%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,80%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: