Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Schroder ISF Indian Opportunities A1 (Acc) (PLN) (hedged)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Schroder ISF Indian Opportunities A1 (Acc) (PLN) (hedged)

Fundusz spełnia kryteria ESG

Schroder International Selection Fund

akcji indyjskich

2 2

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

2 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

9,68 PLN / 0,80%

Zmiana 1D
18.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +4,77% +11,97% +15,25% +14,57% +25,12% +46,85% +19,32% +83,55% +52,65%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -8,21% +46,37% -9,17% +9,19% +11,59% +19,03% -20,48% +20,02%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Schroders

Data uruchomienia

09.09.2015

Minimalna pierwsza wpłata

4 200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

4 200,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

1 217,43 PLN (18.06.2024)

Wartość aktywów

1,45 mld PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Asian Equity Investment Team (od 09.2013)

Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji indyjskich

Obszar geograficzny inwestycji

Indie

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

100% MSCI India Net TR

Polityka inwestycyjna

Schroder ISF Indian Opportunities inwestuje co najmniej dwie trzecie aktywów w akcje spółek indyjskich. Fundusz zwykle utrzymuje od 30 do 70 spółek w portfelu. Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe, waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i instrumenty rynku pieniężnego, a także posiadać ekspozycję na inne kraje, regiony i branże. W aktywach funduszu mogą się również znajdować środki pieniężne. Schroder ISF Indian Opportunities utrzymuje wyższy ogólny wynik w zakresie zrównoważonego rozwoju niż indeks MSCI India (Net TR), który w jest benchmarkiem funduszu.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (01.03.2024)

KID/KIID (31.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (03.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

100,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

100,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,00%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: