Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (PLN) (hedged)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (PLN) (hedged)

Schroder International Selection Fund

papierów dłużnych zagranicznych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,38 PLN / 0,06%

Zmiana 1D
20.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +5,15% +6,23% +9,25% +7,09% +13,27% +14,79% -3,60% +23,93% +24,71%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -9,40% +16,05% +6,25% +3,38% +7,26% +0,76% +8,90% -6,83% +7,45% +16,43% -0,35% -10,60% +9,02%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Schroders

Data uruchomienia

04.06.2010

Minimalna pierwsza wpłata

4 100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

4 100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

672,37 PLN (20.05.2024)

Wartość aktywów

270,60 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,25%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Chris Richards (od 06.2015)

Peter Reinmuth (od 11.2013)

Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych zagranicznych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Azja bez Japonii

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

100% Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond Index

Polityka inwestycyjna

Aktywa subfunduszu głównie inwestowane są w portfel zamiennych papierów wartościowych i innych podobnych zbywalnych papierów wartościowych, takich jak zamienne uprzywilejowane papiery wartościowe i obligacje zamienne emitowane przez spółki azjatyckie (bez Japonii). W ograniczonym zakresie fundusz może inwestować w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu, akcje i instrumenty dłużne powiązane z rynkiem akcji.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (01.03.2024)

KID/KIID (16.02.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (03.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

97,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

97,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,00%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: