Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

Fundusz spełnia kryteria ESG

QUERCUS Parasolowy SFIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

2 28

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2024

5 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,01 PLN / 0,01%

Zmiana 1D
11.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,71% +1,78% +4,34% +4,82% +10,12% +22,88% +20,54% +22,88% +27,16%
Średnia dla grupy +0,59% +1,46% +3,25% +3,62% +8,01% +18,70% +12,16% +13,11% +14,29%
Pozycja w grupie 6/40 2/40 2/40 3/40 3/40 4/40 4/37 5/34 4/33

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +3,26% +2,93% +0,30% +3,20% +12,25%
Średnia dla grupy +1,53% +1,49% -2,64% +0,57% +10,37%
Pozycja w grupie 9/48 12/46 4/47 10/42 7/40

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

QUERCUS TFI

Data uruchomienia

28.12.2018

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

1,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

92,48 PLN (11.07.2024)

Wartość aktywów

943,81 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Mariusz Zaród (od 12.2018)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% (WIBID 6M + 0,25%)

Polityka inwestycyjna

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy inwestuje aktywa głównie w instrumenty dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować również w depozyty oraz w inne fundusze, których polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie w instrumenty dłużne i depozyty. Łączny udział instrumentów dłużnych, innych niż emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski może stanowić maksymalnie 50% aktywów funduszu. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu instrumentów wchodzących w skład portfela funduszu, nie może być dłuższy niż 1 rok. W przypadku instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu, termin do wykupu jest równy terminowi do wykupu najbliższego kuponu. QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy lokuje w instrumentach dłużnych co najmniej 70%, w innych funduszach nie więcej niż 10%, a w depozyty maksymalnie 20% aktywów. Co najmniej 50% aktywów stanowią instrumenty emitowane przez spółki, których działalność jest zgodna z zasadami ESG. Z uwagi na specjalizację geograficzną, fundusz zalicza się do kategorii funduszy rynku polskiego. W ramach realizacji celu inwestycyjnego fundusz dąży do osiągnięcia wzrostu wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest WIBID 6M + 0,25%.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (30.05.2024)

KID/KIID (26.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (09.05.2024)

AFI (15.03.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,42%

Bezpieczne

48,41%

Papiery skarbowe

9,11%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

41,90%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,58%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: