Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

QUERCUS Global Growth

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

QUERCUS Global Growth

Fundusz spełnia kryteria ESG

QUERCUS Parasolowy SFIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

1 49

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

-0,58 PLN / -0,34%

Zmiana 1D
18.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -1,57% +8,33% +23,79% +9,22% +32,84% +29,79% +15,61% +64,29% +74,81%
Średnia dla grupy -2,18% +4,21% +13,70% +3,25% +12,93% +9,47% +4,21% +47,62% +39,38%
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -21,62% +28,20% +28,75% +11,31% -27,97% +41,60%
Średnia dla grupy -12,59% +21,66% +18,01% +13,73% -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie 33/33 8/39 9/33 24/39 37/46 3/49

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

QUERCUS TFI

Data uruchomienia

30.05.2017

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

1,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

170,75 PLN (18.04.2024)

Wartość aktywów

49,55 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Daniel Łuszczyński (od 01.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

100% MSCI ACWI Net TR USD Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do uzyskania ekspozycji na globalny rynek akcji. Inwestuje aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe (od 50% do 100%), głównie notowane na rynkach innych niż GPW. Pozostała część aktywów lokowana jest w instrumenty dłużne (do 50%), depozyty bankowe (do 25%) oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy (do 10%). Fundusz może zabezpieczać inwestycje w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych przed ryzykiem kursowym.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (29.03.2024)

KID/KIID (04.12.2023)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

AFI (15.03.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

86,68%

Ryzykowne

9,83%

Akcje krajowe

72,11%

Akcje zagraniczne

4,74%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,22%

Pozostałe

1,22%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

12,10%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: