Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Akcji Dywidendowych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Pekao Akcji Dywidendowych

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

40 49

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,04 PLN / 0,32%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M
Stopy zwrotu +1,77% +4,20% +6,39% +5,42% +6,57%
Średnia dla grupy +0,23% +6,55% +9,09% +9,53% +13,44%
Pozycja w grupie 7/58 48/58 43/58 46/58 46/56

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

23.03.2023

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

12,65 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

92,78 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Jacek Babiński (od 03.2023)

Filip Lubka (od 03.2023)

Piotr Stopiński (od 03.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% MSCI World High Dividend Yield Net Total Return Local Index + 10% POLONIA

Polityka inwestycyjna

Pekao Akcji Dywidendowych co najmniej 70% aktywów inwestuje w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje) oraz w fundusze zagraniczne dające ekspozycję na różnego typu instrumenty finansowe, generujące regularne przychody w formie dywidend, odsetek, a także w formie dochodów z instrumentów pochodnych na różnych rynkach globalnych. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu, część aktywów funduszu może być także lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Zarządzający może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej, w związku z lokatami dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska. Pekao Akcji Dywidendowych może lokować do 20% portfela w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 90% MSCI World High Dividend Yield Net Total Return Local Index + 10% POLONIA.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (16.07.2024)

KID/KIID (18.07.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

AFI (26.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

92,11%

Ryzykowne

4,16%

Akcje krajowe

87,95%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

2,54%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

2,54%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

3,79%

Pozostałe

3,79%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,56%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: