Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Ekologiczny I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Pekao Ekologiczny I

Fundusz spełnia kryteria ESG

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

45 49

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

0,02 PLN / 0,19%

Zmiana 1D
11.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu -0,76% +4,61% +13,36% +1,06% +8,41% +10,01%
Średnia dla grupy +0,62% +7,06% +15,18% +6,23% +17,43% +12,58%
Pozycja w grupie 48/58 49/58 35/56 55/58 44/52 30/47

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022 2023
Stopy zwrotu -15,96% +15,42%
Średnia dla grupy -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

22.09.2021

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

10,44 PLN (11.04.2024)

Wartość aktywów

28,47 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Jacek Babiński (od 07.2021)

Piotr Stopiński (od 07.2021)

Filip Lubka (od 07.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% MSCI World Net Return (Local Currency) + 10% POLONIA

Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 65% aktywów funduszu Pekao Ekologiczny może być inwestowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu do 35% aktywów może być także lokowane w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, depozyty bankowe, instrumenty rynku pieniężnego, obligacje samorządowe oraz listy zastawne. Zarządzający może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami funduszu. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu. Fundusz może lokować do 20% wartości aktywów w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. Benchm

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (02.04.2024)

KID/KIID (22.03.2024)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

AFI (20.01.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

92,99%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

92,99%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,80%

Pozostałe

2,80%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,21%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: