Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Ekologiczny I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Pekao Ekologiczny I

Fundusz spełnia kryteria ESG

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

45 49

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,17 PLN / 1,58%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +0,64% +8,09% +9,38% +6,10% +5,59% +22,87%
Średnia dla grupy +0,23% +6,55% +9,09% +9,53% +13,44% +27,25%
Pozycja w grupie 28/58 17/58 31/58 43/58 50/56 34/48

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022 2023
Stopy zwrotu -15,96% +15,42%
Średnia dla grupy -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

22.09.2021

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

10,96 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

24,23 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Jacek Babiński (od 07.2021)

Piotr Stopiński (od 07.2021)

Filip Lubka (od 07.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% MSCI World Net Return (Local Currency) + 10% POLONIA

Polityka inwestycyjna

Pekao Ekologiczny może inwestować co najmniej 65% portfela w instrumenty udziałowe oraz akcyjne fundusze zagraniczne. Polityka inwestycyjna funduszu koncentruje się na doborze spółek, których działalność wspiera lub promuje realizację celów środowiskowych i ekologicznych. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu do 35% aktywów może być lokowane w instrumentach dłużnych, depozytach bankowych, instrumentach rynku pieniężnego, obligacjach samorządowych oraz listach zastawnych. Zarządzający może podejmować działania w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej. Pekao Ekologiczny może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu. Udział pojedynczego funduszu zagranicznego może stanowić maksymalnie 20% wartości portfela funduszu. Benchmarkiem Pekao Ekologiczny jest kompozyt złożony z: 90% MSCI World Net Return Local Currency + 10% WIBID O/N.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (16.07.2024)

KID/KIID (18.07.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

AFI (26.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

91,21%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

91,21%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

3,59%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

3,59%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

4,51%

Pozostałe

4,51%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,69%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: