Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych I

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

11 15

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Rating AOL

31.12.2023

2 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

-0,11 PLN / -0,11%

Zmiana 1D
11.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu -0,10% +0,50% +3,56% +0,86% +7,99% +16,44% +4,73%
Średnia dla grupy -0,76% -0,33% +3,75% +0,01% +8,57% +17,70% +0,99%
Pozycja w grupie 1/13 3/13 8/13 3/13 8/13 9/13 4/12

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022 2023
Stopy zwrotu -2,29% +11,94%
Średnia dla grupy -4,36% +13,39%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

25.01.2021

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

103,98 PLN (11.04.2024)

Wartość aktywów

31,85 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,25%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Jacek Babiński (od 07.2020)

Karol Ciuk (od 07.2020)

Łukasz Tokarski (od 07.2020)

Dariusz Kędziora (od 08.2020)

Kamil Jankowski (od 03.2022)

Tomasz Pawluć (od 07.2022)

Jarosław Karpiński (od 01.2024)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

15% ICE BofA US High Yield Index + 65% ICE BofA 1-4 Year Poland Government Index + 20% (POLONIA + 35 pb)

Polityka inwestycyjna

Minimum 60% aktywów funduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych lokowane jest w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, depozyty bankowe oraz w jednostki uczestnictwa Subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2. Do 40% aktywów netto fundusz lokuje w inne fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym, w tym fundusze zagraniczne dające ekspozycję na zagraniczne obligacje wysokodochodowe (tzw. High Yield). Zarządzający może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska. Fundusz może lokować do 20% wartości aktywów w tyt

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (02.04.2024)

KID/KIID (22.03.2024)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

AFI (20.01.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

94,67%

Bezpieczne

72,35%

Papiery skarbowe

8,60%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

13,72%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,86%

Pozostałe

2,86%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,46%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: