Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych I

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

3 16

Ranking KupFundusz

31.05.2022

Rating AOL

31.03.2022

4 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2022

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M
Stopy zwrotu -1,41% -2,29% -6,13% -5,94% -10,40%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

25.01.2021

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

88,65 PLN (24.06.2022)

Wartość aktywów

35,18 mln PLN (31.05.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,20%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Jacek Babiński (od 07.2020)

Karol Ciuk (od 07.2020)

Łukasz Tokarski (od 07.2020)

Dariusz Kędziora (od 08.2020)

Kamil Jankowski (od 03.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

15% ICE BofA US High Yield Index + 65% ICE BofA 1-4 Year Poland Government Index + 20% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Minimum 60% aktywów funduszu lokowane jest w jednostki funduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO), dłużne instrumenty finansowe (głównie obligacje skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego) oraz depozyty bankowe. Do 40% aktywów funduszu może być inwestowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym, w szczególności dających ekspozycję na obligacje wysokodochodowe (ang. high yield). Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.

Ważne dokumenty

Prospekt informacyjny (01.06.2022)

KIID (01.05.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (02.05.2022)

AFI (25.02.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

95,73%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

95,73%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,06%

Pozostałe

0,06%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,21%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: