Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Dłużny Aktywny I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Pekao Dłużny Aktywny I

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

2 22

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2024

4 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,04 PLN / 0,04%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu +1,23% +3,15% +1,29% +1,16% +6,03% +19,66% +14,71%
Średnia dla grupy +0,92% +2,03% +1,45% +1,60% +5,64% +17,21% -0,50%
Pozycja w grupie 3/30 1/29 16/29 22/29 10/29 6/29 2/28

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022 2023
Stopy zwrotu +2,25% +17,60%
Średnia dla grupy -6,11% +14,22%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

12.02.2021

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

113,10 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

236,34 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,40%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Jacek Babiński (od 12.2020)

Dariusz Kędziora (od 12.2020)

Tomasz Pawluć (od 07.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

70% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 30% ICE BofAML Emerging Markets External Sovereign Index

Polityka inwestycyjna

Pekao Dłużny Aktywny może inwestować w fundusze zagraniczne realizujące strategię absolute return, a także w inne fundusze zagraniczne oraz w polskie fundusze zaliczane do kategorii funduszy dłużnych krótkoterminowych. Ponadto fundusz może lokować aktywa (do 100% portfela) w instrumentach finansowych o charakterze dłużnym, instrumentach rynku pieniężnego, obligacjach samorządowych, listach zastawnych oraz depozytach bankowych. Zarządzający może podejmować działania mające na celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej. Fundusz może również zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu. Pekao Dłużny Aktywny może utrzymywać do 20% aktywów w tytułach uczestnictwa pojedynczego funduszu, a do 100% portfela w papierach wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 70% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 30% ICE BofAML Emerging Markets External Debt Sovereign Index.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (16.07.2024)

KID/KIID (18.07.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

AFI (26.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

97,41%

Bezpieczne

79,79%

Papiery skarbowe

11,77%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,34%

Papiery nieskarbowe

5,51%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,08%

Pozostałe

1,08%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,51%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: