Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Dłużny Aktywny I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Pekao Dłużny Aktywny I

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

4 22

Ranking KupFundusz

31.08.2023

Rating AOL

31.03.2023

5 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2023

-0,40 PLN / -0,37%

Zmiana 1D
21.09.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +1,57% +3,37% +5,53% +12,56% +14,06% +9,14%
Średnia dla grupy +0,87% +2,68% +4,69% +10,06% +11,07% -5,14%
Pozycja w grupie 1/29 4/29 4/29 3/29 3/29 2/28

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022
Stopy zwrotu +2,25%
Średnia dla grupy -6,11%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

12.02.2021

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

107,01 PLN (21.09.2023)

Wartość aktywów

164,96 mln PLN (31.08.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,40%

Opłata zmienna za zarządzanie

10% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość

Zarządzający

Jacek Babiński (od 12.2020)

Dariusz Kędziora (od 12.2020)

Łukasz Tokarski (od 12.2020)

Tomasz Pawluć (od 07.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

70% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 30% ICE BofAML Emerging Markets External Sovereign Index

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu Pekao Dłużny Aktywny mogą być lokowane w fundusze zagraniczne realizujące strategię absolute return, a także w inne fundusze zagraniczne oraz w polskie fundusze zaliczane do kategorii funduszy krótkoterminowych dłużnych. Ponadto fundusz może lokować w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, instrumenty rynku pieniężnego, obligacje samorządowe, listy zastawne oraz depozyty bankowe. W powyżej wymienione instrumenty może być inwestowana całość aktywów funduszu. Zarządzający może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami funduszu. Fundusz może również zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu. Fundusz może lokować do 20% warto

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.07.2023)

Prospekt informacyjny (22.09.2023)

KID/KIID (20.09.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

AFI (22.09.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

97,98%

Bezpieczne

89,60%

Papiery skarbowe

5,78%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,66%

Papiery nieskarbowe

1,94%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,92%

Pozostałe

0,92%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,11%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: