Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny

Pekao Strategie Funduszowe SFIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

11 41

Ranking KupFundusz

31.05.2022

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2022

4 36M

Ranking AOL 36M

31.05.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -1,12% -10,86% -15,97% -16,60% -12,63% +14,83% +12,83% +14,62% +20,21%
Średnia dla grupy -0,87% -12,69% -19,39% -20,13% -16,46% +9,39% +13,38% +12,11% +18,26%
Pozycja w grupie 22/48 16/47 14/47 14/47 12/41 12/37 11/30 7/27 6/21

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu -12,06% +22,30% +9,33% +15,58%
Średnia dla grupy -12,59% +21,66% +18,01% +13,73%
Pozycja w grupie 16/32 23/38 20/32 13/38

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

08.02.2017

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

12,31 PLN (24.06.2022)

Wartość aktywów

48,43 mln PLN (31.05.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

80% MSCI World NR LC Index + 10% MSCI Emerging Markets NR (USD) Index + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w zagraniczne fundusze akcyjne, inwestujące na rynkach globalnych. Niewielką część lokat funduszu mogą stanowić m.in. obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz lokuje znaczną część środków w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.

Ważne dokumenty

Prospekt informacyjny (01.06.2022)

KIID (11.02.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (30.03.2022)

AFI (06.05.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

92,89%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

92,89%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

2,89%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

2,89%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,67%

Pozostałe

0,67%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,55%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: