Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny

Pekao Strategie Funduszowe SFIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

9 49

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

-0,01 PLN / -0,06%

Zmiana 1D
13.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,88% +3,17% +11,74% +9,78% +16,70% +35,44% +15,87% +53,30% +51,72%
Średnia dla grupy +1,93% +2,81% +11,78% +9,29% +15,35% +32,18% +9,80% +44,67% +48,52%
Pozycja w grupie 28/58 23/58 29/58 24/58 23/55 21/48 15/40 12/35 8/30

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -12,06% +22,30% +9,33% +15,58% -15,79% +19,31%
Średnia dla grupy -12,59% +21,66% +18,01% +13,73% -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie 17/33 23/39 21/33 13/39 14/46 21/49

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

08.02.2017

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

16,28 PLN (13.06.2024)

Wartość aktywów

46,71 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny lokuje kapitał w funduszach zagranicznych o charakterze udziałowym (akcyjnym), inwestujących na rynkach globalnych. Do 20% wartości aktywów funduszu może być inwestowane w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu, część aktywów funduszu jest lokowana w instrumentach finansowych o charakterze dłużnym oraz w depozytach bankowych. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu (transakcje buy-sell-back). Zarządzający może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej, w związku z lokatami funduszu dokonywanymi w funduszach zagranicznych lub w innych instrumentach finansowych denominowanych w walucie innej niż waluta polska. Benchmarkiem Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny jest kompozyt: 80% MSCI World Net Return Local Currency + 10% WIBID O/N + 10% MSCI Emerging Markets NR USD).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (07.06.2024)

KID/KIID (22.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

AFI (26.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

88,31%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

88,31%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

4,82%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

4,82%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

6,09%

Pozostałe

6,09%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,78%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: