Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny

Pekao Strategie Funduszowe SFIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

4 42

Ranking KupFundusz

31.08.2022

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2022

-0,22 PLN / -1,83%

Zmiana 1D
23.09.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -8,39% -1,91% -13,94% -20,12% -17,61% +4,89% +7,38% +7,87% +14,24%
Średnia dla grupy -9,50% -2,10% -15,92% -23,54% -22,31% -0,03% +8,25% +7,05% +11,71%
Pozycja w grupie 15/48 21/48 15/46 16/46 14/44 13/36 10/29 8/27 6/22

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu -12,06% +22,30% +9,33% +15,58%
Średnia dla grupy -12,59% +21,66% +18,01% +13,73%
Pozycja w grupie 16/32 23/38 20/32 13/38

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

08.02.2017

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

11,79 PLN (23.09.2022)

Wartość aktywów

45,99 mln PLN (31.08.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

80% MSCI World NR LC Index + 10% MSCI Emerging Markets NR (USD) Index + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w zagraniczne fundusze akcyjne, inwestujące na rynkach globalnych. Niewielką część lokat funduszu mogą stanowić m.in. obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz lokuje znaczną część środków w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.

Ważne dokumenty

Prospekt informacyjny (09.09.2022)

KIID (12.07.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (30.03.2022)

AFI (06.05.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

91,04%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

91,04%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

4,69%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

4,69%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,24%

Pozostałe

1,24%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,03%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: