Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Dochodu USD I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Pekao Dochodu USD I

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

mieszane zagraniczne pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,14 PLN / 0,13%

Zmiana 1D
06.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +1,08% -3,96% -3,79% -1,92% -0,53% +9,23%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2022
Stopy zwrotu +1,03%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

29.04.2021

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

107,09 PLN (06.06.2023)

Wartość aktywów

61,41 mln PLN (31.05.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

USA

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Minimum 70% aktywów stanowią tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne dające ekspozycję na rynki krótkoterminowych dłużnych instrumentów finansowych denominowanych głównie w USD oraz fundusze zagraniczne dające głównie ekspozycję na różnego typu instrumenty finansowe generujące regularne przychody w formie dywidend, odsetek, a także dochodów z instrumentów pochodnych na różnych rynkach globalnych. Znaczna część lokat funduszu denominowana jest w USD. Fundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (29.05.2023)

KID/KIID (31.05.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (02.12.2022)

AFI (29.05.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

9,96%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

9,96%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

89,28%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

89,28%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,76%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: