Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Dochodu USD I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Pekao Dochodu USD I

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

papierów dłużnych USA uniwersalne

2 5

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,46 PLN / -0,43%

Zmiana 1D
16.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M
Stopy zwrotu -3,31% -1,74%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

30.01.2024

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

107,12 PLN (16.05.2024)

Wartość aktywów

104,27 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Jacek Babiński (od 01.2024)

Dariusz Kędziora (od 01.2024)

Tomasz Pawluć (od 01.2024)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych USA uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

USA

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje przede wszystkim w emitowane, poręczone lub gwarantowane przez rząd USA. Nie będzie inwestować w obligacje korporacyjne. Statut funduszu dopuszcza także lokowanie aktywów w dłużne instrumenty finansowe denominowane w USD, emitowane, poręczone lub gwarantowane przez państwa członkowskie lub należące do OECD, jak również tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym oraz dające ekspozycję na instrumenty finansowe generujące regularne przychody oraz w depozyty bankowe. Większość lokat funduszu to instrumenty finansowe denominowane w dolarze amerykańskim. Ryzyko kursowe USD względem PLN nie jest zabezpieczane. W przypadku, gdy część lokat jest denominowana w innej walucie niż USD, zarządzający funduszem może zabezpieczać ryzyko kursowe zmiany innych walut w relacji do USD przy użyciu instrumentów pochodnych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (17.05.2024)

KID/KIID (26.04.2024)

Informacja o kosztach (06.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.01.2024

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

100,00%

Bezpieczne

100,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,00%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: