Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Bazowy 15 Dywidendowy

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Pekao Bazowy 15 Dywidendowy

Pekao FIO

mieszane polskie pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,04 PLN / 0,30%

Zmiana 1D
11.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,99% +2,00% +2,95% +3,28% +8,17% +20,91% +9,78% +14,73% +11,07%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +12,48% -0,99% -5,94% +1,87% +6,72% -5,07% +3,19% -0,33% -3,43% -0,35% +11,58%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

22.06.2012

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

13,24 PLN (11.07.2024)

Wartość aktywów

43,05 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,25%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Łukasz Tokarski (od 01.2018)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Piotr Stopiński (od 11.2019)

Dariusz Kędziora (od 08.2020)

Kamil Jankowski (od 03.2022)

Filip Lubka (od 07.2022)

Tomasz Pawluć (od 07.2022)

Jarosław Karpiński (od 01.2024)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

15% MSCI High Dividend Yield Index + 65% ICE BofA 1-4 Year Poland Government Index + 20% (POLONIA + 0,35%)

Polityka inwestycyjna

Pekao Bazowy 15 Dywidendowy inwestuje w instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostki samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD oraz międzynarodową instytucję finansową, której Polska jest członkiem. Fundusz może lokować środki również w depozytach bankowych. Do 50% aktywów funduszu jest inwestowane w instrumenty dłużne emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Do 40% aktywów funduszu jest lokowana w akcjach oraz innych instrumentach, a także polskich i zagranicznych funduszach o profilu akcyjnym. W przypadku inwestycji w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż polski złoty, zarządzający funduszem Pekao Bazowy 15 Dywidendowy może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut wobec PLN. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 65% ICE BofA 1-4 Year Poland Government Index + 20% WIBID O/N + 15% MSCI High Dividend Yield Index.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (07.06.2024)

KID/KIID (20.06.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

16,40%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

16,40%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

80,35%

Bezpieczne

51,16%

Papiery skarbowe

2,64%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

26,55%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,54%

Pozostałe

0,54%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,71%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: