Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Stabilnego Wzrostu

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Pekao Stabilnego Wzrostu

Pekao FIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

2 22

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2024

4 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,95 PLN / 0,37%

Zmiana 1D
11.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,56% +2,84% +5,86% +5,18% +13,99% +36,35% +16,03% +29,73% +29,26%
Średnia dla grupy +1,63% +2,76% +5,97% +5,47% +13,23% +31,01% +7,82% +18,09% +19,20%
Pozycja w grupie 17/26 13/26 15/26 14/26 11/26 4/26 4/25 3/25 5/22

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +9,72% +11,96% +10,47% +2,63% -25,53% +19,04% +4,01% -19,12% +10,36% +0,70% +0,35% -3,87% +0,50% +8,38% -5,27% +3,20% +5,70% +2,09% -6,16% +21,96%
Średnia dla grupy +10,95% +11,16% +14,70% +6,34% -17,22% +15,52% +9,28% -7,51% +11,72% +3,33% +2,74% -2,20% +2,40% +5,79% -4,54% +2,44% +6,42% -0,68% -10,61% +19,78%
Pozycja w grupie 12/16 10/21 21/24 21/24 28/28 5/26 26/26 28/28 22/28 23/28 22/29 19/28 24/28 8/32 20/30 10/32 21/31 9/30 5/30 7/26

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

08.08.2003

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

258,06 PLN (11.07.2024)

Wartość aktywów

289,62 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Piotr Sałata (od 01.2016)

Łukasz Tokarski (od 01.2018)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Dariusz Kędziora (od 08.2020)

Tomasz Pawluć (od 07.2022)

Jarosław Karpiński (od 01.2024)

Piotr Grzeliński (od 03.2024)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

16,5% WIG + 13,5% MSCI World Index + 52,5% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 17,5% (POLONIA + 0,35%)

Polityka inwestycyjna

Pekao Stabilnego Wzrostu inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Do 40% aktywów funduszu stanowią lokaty w instrumentach finansowych o charakterze udziałowym, jak również fundusze inwestycyjne, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcjach. Całkowita wartość lokat, innych niż określone powyżej, nie będzie wyższa niż 10% aktywów Pekao Stabilnego Wzrostu. Udział lokat, innych niż instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej, emitowane czy wystawiane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Polski lub denominowane w złotych polskich, nie może przekroczyć 50% aktywów Pekao Stabilnego Wzrostu. Do 10% aktywów funduszu mogą stanowić akcje, prawa do akcji i prawa poboru dopuszczone do obrotu lub nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 53% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 18% WIBID O/N + 17% WIG + 14% MSCI World Index.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (07.06.2024)

KID/KIID (20.06.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

31,01%

Ryzykowne

27,38%

Akcje krajowe

3,63%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

65,97%

Bezpieczne

38,11%

Papiery skarbowe

6,36%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

18,17%

Papiery nieskarbowe

3,33%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,80%

Pozostałe

1,80%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,22%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: