Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Akcji - Aktywna Selekcja

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Pekao Akcji - Aktywna Selekcja

Pekao FIO

akcji polskich uniwersalne

2 29

Ranking KupFundusz

31.08.2023

Rating AOL

31.03.2023

5 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2023

0,19 PLN / 1,22%

Zmiana 1D
20.09.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -1,57% +1,88% +18,03% +19,11% +36,14% -3,26% +42,17% +59,49% +58,21%
Średnia dla grupy -0,87% +1,01% +16,87% +18,44% +33,59% -1,46% +36,43% +27,50% +21,35%
Pozycja w grupie 36/41 10/41 16/41 16/41 15/41 27/40 15/39 3/38 2/34

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu -19,26% +22,36% +12,69% -5,95% -14,27% +5,70% +20,93% -16,35% +11,60% +19,01% +27,62% -18,68%
Średnia dla grupy -23,22% +17,73% +11,17% -3,89% -6,18% +8,70% +13,83% -15,26% +1,28% +5,81% +20,36% -16,35%
Pozycja w grupie 9/43 13/47 19/55 39/58 50/56 45/58 10/61 37/55 4/56 5/49 7/47 31/42

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

23.12.2010

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

15,71 PLN (20.09.2023)

Wartość aktywów

558,50 mln PLN (31.08.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Piotr Sałata (od 01.2016)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Filip Lubka (od 07.2022)

Piotr Grzeliński (od 01.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% WIG + 10% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Portfel inwestycyjny Pekao Akcji - Aktywna Selekcja koncentruje się na inwestycjach w akcje spółek cechujących się niedowartościowaniem lub ponadprzeciętnym potencjałem wzrostu. Do 100% wartości aktywów Pekao Akcji - Aktywna Selekcja lokowane jest w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym jak również w jednostki uczestnictwa funduszy, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie co najmniej 2/3 wartości aktywów w instrumenty udziałowe. W ramach części portfela obejmującej instrumenty finansowe o charakterze udziałowym aktywa Pekao Akcji - Aktywna Selekcja są lokowane przede wszystkim w instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzec

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.07.2023)

Prospekt informacyjny (20.09.2023)

KID/KIID (20.09.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

92,02%

Ryzykowne

77,35%

Akcje krajowe

14,67%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

6,80%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

6,80%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,70%

Pozostałe

0,70%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,48%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: