Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Akcji - Aktywna Selekcja

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Pekao Akcji - Aktywna Selekcja

Pekao FIO

akcji polskich uniwersalne

6 28

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Rating AOL

31.03.2024

3 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

0,28 PLN / 1,46%

Zmiana 1D
17.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -3,29% +6,70% +9,59% +8,61% +24,41% +62,51% +28,69% +79,65% +94,39%
Średnia dla grupy -3,00% +6,99% +10,38% +9,53% +24,96% +60,95% +28,30% +72,71% +56,34%
Pozycja w grupie 27/41 26/41 22/41 26/41 24/40 20/40 22/39 14/37 5/36

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -19,26% +22,36% +12,69% -5,95% -14,27% +5,70% +20,93% -16,35% +11,60% +19,01% +27,62% -18,68% +35,56%
Średnia dla grupy -23,22% +17,73% +11,17% -3,89% -6,18% +8,70% +13,83% -15,26% +1,28% +5,81% +20,36% -16,35% +35,45%
Pozycja w grupie 9/43 13/47 19/55 39/58 50/56 45/58 10/61 37/55 4/56 5/49 7/47 31/42 27/41

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

23.12.2010

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

19,42 PLN (17.06.2024)

Wartość aktywów

695,21 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Piotr Sałata (od 01.2016)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Piotr Grzeliński (od 01.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% WIG + 10% POLONIA

Polityka inwestycyjna

Pekao Akcji - Aktywna Selekcja koncentruje się na inwestycjach w akcje spółek niedowartościowanych lub z ponadprzeciętnym potencjałem wzrostu. Do 100% wartości aktywów funduszu jest lokowane w instrumentach finansowych o charakterze udziałowym (akcyjnym), jak również w jednostkach uczestnictwa funduszy, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie przynajmniej 2/3 wartości aktywów w akcjach. Fundusz lokuje środki w akcjach i instrumentach akcyjnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego lub będących w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowanych przez podmioty mające siedzibę w Polsce lub denominowane w złotych polskich. Inne instrumenty finansowe, w tym depozyty bankowe nie mogą stanowić więcej niż 30% aktywów funduszu. Benchmarkiem Pekao Akcji - Aktywna Selekcja jest 90% WIG + 10% WIBID 1M.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (07.06.2024)

KID/KIID (22.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

95,61%

Ryzykowne

84,19%

Akcje krajowe

11,42%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

3,74%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

3,74%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,15%

Pozostałe

0,15%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,50%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: