Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Obligacji Strategicznych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Pekao Obligacji Strategicznych

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

papierów dłużnych globalnych korporacyjnych

6 8

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Rating AOL

31.03.2023

3 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

-0,04 PLN / -0,21%

Zmiana 1D
11.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -1,09% -0,42% +5,41% -0,68% +3,92% +3,58% -2,65% +8,84% +4,09%
Średnia dla grupy -0,41% +0,39% +4,02% +0,15% +3,09% +3,10% -1,20% +6,86% +2,39%
Pozycja w grupie 6/7 6/7 3/7 6/7 4/7 4/5 4/5 4/5 4/5

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -26,83% +58,14% +16,61% +2,30% +14,79% +4,04% +3,46% -0,47% +6,01% +3,34% -5,27% +8,35% +3,46% -0,35% -9,00% +7,43%
Średnia dla grupy -26,83% +58,14% +14,16% +3,47% +17,10% +6,19% +3,15% -0,02% +4,16% +3,17% -3,45% +6,63% +1,28% -0,22% -7,28% +5,92%
Pozycja w grupie 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 5/5 2/7 6/10 9/10 3/11 2/7 3/5 5/5 4/7

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

23.10.2007

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

19,09 PLN (11.04.2024)

Wartość aktywów

376,19 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Jacek Babiński (od 11.2019)

Karol Ciuk (od 04.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych korporacyjnych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Pekao Obligacji Strategicznych inwestuje minimum 70% aktywów netto w fundusze o charakterze dłużnym o elastycznej polityce inwestycyjnej, lokujące aktywa na globalnych rynkach obligacji różnego typu, o zróżnicowanym poziomie ryzyka kredytowego i stopy procentowej, mające możliwość aktywnego zarządzania ryzykiem oraz alokacją i selekcją spośród poszczególnych grup obligacji, a także w inne fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu część aktywów funduszu może być także lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Zarządzający może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami funduszu dokony

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (02.04.2024)

KID/KIID (22.03.2024)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

AFI (20.01.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

96,47%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

3,58%

Depozyty

92,89%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,62%

Pozostałe

2,62%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,91%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: