Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu I

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

akcji azjatyckich bez Japonii

3 7

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2023

0,03 PLN / 0,53%

Zmiana 1D
01.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu -4,54% -9,12% -4,38% -5,80% -10,27% -40,02%
Średnia dla grupy -3,68% -8,95% -7,36% -6,88% -10,82% -29,77%
Pozycja w grupie 4/5 4/5 1/5 3/5 3/5 3/4

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022
Stopy zwrotu -21,79%
Średnia dla grupy -17,64%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

27.01.2021

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

5,68 PLN (01.06.2023)

Wartość aktywów

25,33 mln PLN (30.04.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji azjatyckich bez Japonii

Obszar geograficzny inwestycji

Azja i Pacyfik

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

55% MSCI AC Asia ex Japan Index + 35% MSCI China 10/40 Index + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 70% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, dających ekspozycję na dynamicznie rozwijające się rynki akcji Dalekiego Wschodu. Pozostała część aktywów funduszu może być lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Fundusz lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (29.05.2023)

KID/KIID (31.05.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

AFI (29.05.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

87,44%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

87,44%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

8,31%

Pozostałe

8,31%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,25%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: