Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Akcji Rynków Wschodzących I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Pekao Akcji Rynków Wschodzących I

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

akcji globalnych rynków wschodzących

12 14

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Rating AOL

31.12.2021

3 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2023

0,03 PLN / 0,44%

Zmiana 1D
01.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu -1,16% -2,29% +0,15% +0,89% -7,21% -29,33%
Średnia dla grupy -0,38% -1,82% -0,59% +1,35% -5,91% -24,08%
Pozycja w grupie 11/12 9/12 6/12 9/12 7/11 9/10

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022
Stopy zwrotu -21,03%
Średnia dla grupy -18,59%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

22.02.2021

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

6,82 PLN (01.06.2023)

Wartość aktywów

119,20 mln PLN (30.04.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków wschodzących

Obszar geograficzny inwestycji

Emerging Markets

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% MSCI Emerging Markets Index + 10% WIBID

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 70% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, dających ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne z krajów zaliczanych do rynków wschodzących. Pozostałą część lokat funduszu stanowią m.in. obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz lokuje znaczną część środków w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (29.05.2023)

KID/KIID (31.05.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

AFI (29.05.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

87,65%

Ryzykowne

6,91%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

80,74%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

4,52%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

4,52%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

7,77%

Pozostałe

7,77%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,06%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: