Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Pekao Walutowy FIO

mieszane zagraniczne zrównoważone

6 10

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2023

3 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

-0,05 PLN / -0,07%

Zmiana 1D
11.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,12% +3,81% +8,07% +8,73% +12,87% +3,56% +8,73% +28,11% +34,87%
Średnia dla grupy +2,11% +3,79% +6,33% +5,69% +11,07% +17,83% +5,84% +20,55% +21,53%
Pozycja w grupie 9/9 4/9 3/9 2/9 4/9 8/8 4/8 4/8 2/8

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -6,41% -9,43% -6,96% +23,51% +12,88% +12,49% -3,80% +12,46% +25,04% +3,73% +12,77% -9,21% -2,74% +16,75% +5,88% +23,04% -11,72% +3,69%
Średnia dla grupy +12,64% +2,29% -23,89% +20,73% +8,80% -3,91% +6,86% -1,29% +11,88% +0,13% +7,71% +3,18% -6,43% +11,04% +4,88% +8,46% -11,52% +11,50%
Pozycja w grupie 3/3 3/3 1/4 2/6 1/7 1/6 5/5 1/5 1/5 1/5 1/6 10/10 1/11 2/11 7/11 1/11 4/9 7/8

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

25.07.2005

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

76,74 PLN (11.07.2024)

Wartość aktywów

214,80 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne zrównoważone

Obszar geograficzny inwestycji

USA

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego inwestuje od 40% do 65% aktywów głównie w instrumenty finansowe oraz fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym, dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Ponadto fundusz może inwestować w instrumenty finansowe oraz fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu, część aktywów funduszu jest lokowana także w depozytach bankowych. Fundusz może inwestować w lokaty denominowane w dowolnych walutach. W przypadku, gdy część lokat funduszu jest denominowana w innej walucie niż dolar amerykański, zarządzający może podejmować działania, których celem jest ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do dolara. Do 20% wartości aktywów funduszu może być inwestowane w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. Minimum 70% funduszu jest denominowane w dolarze amerykańskim. Benchmarkiem Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego jest kompozyt złożony z: 55% MSCI USA Index Net Total Return USD + 40% ICE BofAML US Corporate & High Yield Index + 5% ICE BofAML US Dollar Overnight Deposit Bid Rate Index.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (07.06.2024)

KID/KIID (20.06.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

56,08%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

56,08%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

43,50%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

43,50%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,02%

Pozostałe

0,02%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,41%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: