Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego I

Pekao Walutowy FIO

mieszane zagraniczne zrównoważone

8 11

Ranking KupFundusz

31.08.2023

Rating AOL

31.03.2023

1 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2023

-0,05 PLN / -0,13%

Zmiana 1D
20.09.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +6,36% +7,02% +4,73% +7,29% -0,13% +1,30% +8,51% +7,90% +14,72%
Średnia dla grupy +1,74% +1,42% +5,60% +7,50% +8,44% -3,46% +9,87% +10,59% +12,90%
Pozycja w grupie 1/10 1/9 6/9 6/9 8/9 2/9 1/9 2/9 2/8

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu -5,96% -8,95% -18,15% 0,00% 0,00% +10,21% -3,84% +7,76% +24,91% +3,72% +12,79% -9,21% -2,73% +16,73% -0,71% +14,58% -11,73%
Średnia dla grupy +12,64% +2,29% -23,89% +20,73% +8,80% -3,91% +6,86% -1,29% +11,88% +0,13% +7,71% +3,18% -6,43% +11,04% +4,88% +8,46% -11,52%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

25.07.2005

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

38,11 PLN (20.09.2023)

Wartość aktywów

200,01 mln PLN (31.08.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne zrównoważone

Obszar geograficzny inwestycji

USA

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

55% MSCI USA Index + 40% ICE BofA US Corporate & High Yield Index + 5% ICE BofA US Dollar Overnight Deposit Bid Rate Index

Polityka inwestycyjna

Od 40% do 65% aktywów funduszu Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego inwestowane jest głównie w instrumenty finansowe oraz fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Ponadto fundusz inwestuje w instrumenty finansowe oraz fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu część aktywów jest lokowana także w depozyty bankowe. Fundusz może inwestować w lokaty denominowane w dowolnych walutach. W przypadku gdy część lokat funduszu jest denominowana w innej walucie niż dolar amerykański, zarządzający może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do dolara ame

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.07.2023)

Prospekt informacyjny (18.08.2023)

KID/KIID (20.09.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

56,54%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

56,54%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

43,09%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

43,09%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,02%

Pozostałe

0,02%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,35%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: