Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Zrównoważony I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Pekao Zrównoważony I

Pekao FIO

mieszane polskie zrównoważone

2 9

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Rating AOL

31.12.2022

5 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2023

0,89 PLN / 0,53%

Zmiana 1D
06.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +2,79% +6,04% +12,36% +10,81% +15,57% +1,36% +22,39% +15,98% +15,08%
Średnia dla grupy +3,31% +6,45% +13,94% +12,51% +12,95% -5,50% +11,37% +8,10% +4,62%
Pozycja w grupie 9/12 9/12 10/12 11/12 3/12 1/11 3/10 4/10 4/10

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +19,30% +13,19% +17,26% +17,15% +4,87% -38,86% +30,26% +7,29% -31,37% +12,73% +6,81% -2,32% -6,97% +3,71% +13,82% -7,66% +4,58% +1,90% +9,49% -7,75%
Średnia dla grupy +18,12% +13,60% +18,30% +22,83% +8,34% -31,55% +23,31% +11,35% -15,80% +15,77% +4,20% -0,87% -5,24% +4,91% +10,92% -7,54% +2,51% +5,22% +5,68% -14,28%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

08.04.2002

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

168,93 PLN (06.06.2023)

Wartość aktywów

619,43 mln PLN (31.05.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Piotr Sałata (od 01.2016)

Łukasz Tokarski (od 01.2018)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Dariusz Kędziora (od 08.2020)

Filip Lubka (od 07.2022)

Tomasz Pawluć (od 07.2022)

Piotr Grzeliński (od 01.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie zrównoważone

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

30% WIG + 25% MSCI World Index + 33,75% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 11,25% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje do 70% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. Pozostałą część lokat stanowią inwestycje w instrumenty dłużne, głównie obligacje skarbowe i depozyty bankowe. Część aktywów może być denominowana w walutach obcych. Fundusz koncentruje się na krajowych emitentach. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (29.05.2023)

KID/KIID (31.05.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

43,95%

Ryzykowne

35,50%

Akcje krajowe

8,45%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

53,80%

Bezpieczne

26,51%

Papiery skarbowe

7,68%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

14,83%

Papiery nieskarbowe

4,78%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,98%

Pozostałe

0,98%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,26%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: