Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Noble Fund Obligacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Noble Fund Obligacji

Noble Funds FIO

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

22 22

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Rating AOL

31.03.2024

2 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

-0,28 PLN / -0,27%

Zmiana 1D
17.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,20% -0,59% -0,97% -0,56% +5,86% +17,59% -18,18% -16,58% -9,72%
Średnia dla grupy -0,04% -0,02% +0,09% +0,30% +7,25% +25,19% -1,42% -0,65% +4,80%
Pozycja w grupie 25/29 28/29 27/29 28/29 26/29 29/29 27/27 25/25 22/22

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +0,95% +0,11% +1,85% +2,13% +6,53% +8,32% -14,15% -16,98% +12,90%
Średnia dla grupy +0,71% +0,22% +3,91% +2,59% +3,82% +6,05% -9,92% -6,11% +14,22%
Pozycja w grupie 7/19 11/21 23/23 17/22 2/24 2/28 27/28 30/30 20/29

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Noble Funds TFI

Data uruchomienia

02.05.2014

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

102,49 PLN (17.06.2024)

Wartość aktywów

119,86 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)

Michał Skowroński (od 07.2022)

Joanna Kwiatkowska-Rulnicka (od 10.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

100% Treasury BondSpot Poland Index

Polityka inwestycyjna

Noble Fund Obligacji inwestuje minimum 70% aktywów w dłużne papiery wartościowe (obligacje, bony skarbowe i listy zastawne) oraz inne prawa majątkowe oparte wyłącznie na wierzytelnościach pieniężnych, w tym instrumenty rynku pieniężnego. Głównymi składnikami tych lokat są papiery wartościowe, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski, które stanowią nie mniej niż 50% wartości aktywów funduszu. Pozostałe kategorie lokat, w tym depozyty bankowe i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych stanowią do 30% aktywów, przy czym udział funduszy nie może być wyższy niż 10% wartości aktywów. Noble Fund Obligacji nie inwestuje w akcje i inne instrumenty oparte na akcjach. Benchmarkiem funduszu jest Treasury BondSpot Poland Index. Skład portfela nie musi jednak odzwierciedlać składu tego indeksu.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (23.05.2024)

KID/KIID (01.03.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,76%

Bezpieczne

87,43%

Papiery skarbowe

11,33%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,24%

Pozostałe

0,24%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,00%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: