Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Noble Fund Obligacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Noble Fund Obligacji

Noble Funds FIO

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

20 22

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Rating AOL

31.12.2022

1 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2023

0,36 PLN / 0,37%

Zmiana 1D
01.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,60% +3,94% +7,49% +6,39% +6,43% -22,10% -21,56% -13,76% -11,56%
Średnia dla grupy +0,56% +4,10% +7,15% +6,96% +10,78% -7,79% -7,66% -1,51% +1,48%
Pozycja w grupie 8/29 17/29 11/29 19/29 28/29 27/27 25/25 22/22 21/21

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +0,95% +0,11% +1,85% +2,13% +6,53% +8,32% -14,15% -16,98%
Średnia dla grupy +0,71% +0,22% +3,91% +2,59% +3,82% +6,05% -9,92% -6,11%
Pozycja w grupie 7/19 11/21 23/23 17/22 2/24 2/28 27/28 30/30

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Noble Funds TFI

Data uruchomienia

02.05.2014

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

97,12 PLN (01.06.2023)

Wartość aktywów

139,17 mln PLN (30.04.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)

Michał Skowroński (od 07.2022)

Joanna Kwiatkowska-Rulnicka (od 10.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

100% Treasury BondSpot Poland Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz Noble Fund Obligacji prowadzi politykę inwestycyjną poprzez aktywne inwestowanie minimum 70% aktywów w dłużne papiery wartościowe (obligacje, bony skarbowe i listy zastawne) oraz inne prawa majątkowe opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, w tym instrumenty rynku pieniężnego. Głównymi składnikami tych lokat są dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Ponadto dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski stanowią nie mniej niż 50% wartości aktywów. Pozostałe kategorie lokat funduszu stanowią nie więcej niż 30% aktywów, przy czym udział inwestycji w fundusze nie może być wy

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (26.05.2023)

KID/KIID (23.05.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (03.04.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

97,12%

Bezpieczne

81,56%

Papiery skarbowe

15,56%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,61%

Pozostałe

0,61%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,27%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: