Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Millennium Plan Wyważony

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Millennium Plan Wyważony

Fundusz spełnia kryteria ESG

Millennium SFIO

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

8 14

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

06.06.2024

3 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

-0,28 PLN / -0,13%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,02% +3,97% +4,56% +3,69% +8,50% +12,75% +2,06% +11,90% +14,20%
Średnia dla grupy +0,25% +2,82% +4,01% +3,78% +7,88% +16,10% +4,88% +14,34% +16,36%
Pozycja w grupie 16/18 3/18 8/18 10/18 8/18 10/14 9/13 8/12 8/12

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +5,42% +3,50% +1,06% +5,13% -8,50% +11,60% +4,12% +5,93% -12,18% +10,68%
Średnia dla grupy +7,68% +1,22% +2,04% +3,59% -4,86% +7,74% +5,52% +2,62% -8,70% +11,76%
Pozycja w grupie 1/2 1/4 5/7 4/11 14/14 2/16 9/15 2/14 14/15 7/14

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Millennium TFI

Data uruchomienia

03.10.2013

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

221,11 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

161,31 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Paweł Grzywa (od 05.2016)

Artur Honek (od 09.2018)

Marek Dec (od 01.2019)

Mirosław Dziółko (od 01.2019)

Mateusz Łosicki (od 01.2019)

Radosław Plewiński (od 01.2019)

Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)

Andrzej Bąk (od 08.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Millennium Plan Wyważony może lokować aktywa w papierach wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz podobne instytucje należące do państw członkowskich UE oraz OECD. Fundusz może również utrzymywać środki na depozytach w krajowych lub zagranicznych bankach oraz inwestować do 20% portfela w instrumenty dłużne emitowane przez podmioty gospodarcze, jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne emitowane przez bank hipoteczny. Millennium Plan Wyważony może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne oraz inwestować w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań, fundusz część swoich aktywów może przechowywać na rachunkach bankowych. Udział funduszy w portfelu stanowi nie mniej niż 60% aktywów, a instrumentów dłużnych, w tym funduszy dłużnych nie mniej niż 40% funduszu. Instrumenty udziałowe, w tym fundusze akcyjne stanowią od 20% do 50% portfela. Millennium Plan Wyważony może lokować do 50% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa każdego z wymienionych funduszy zagranicznych: JPMorgan Funds, BlackRock Global Funds, Schroder International Selection Fund, Fidelity Funds, PIMCO Funds: Global Investors Series plc. Fundusz nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (29.05.2024)

KID/KIID (18.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

AFI (29.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

28,87%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

28,87%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

56,05%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

56,05%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,68%

Pozostałe

2,68%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

12,41%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: