Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Millennium Plan Wyważony

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Millennium Plan Wyważony

Fundusz spełnia kryteria ESG

Millennium SFIO

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

9 14

Ranking KupFundusz

31.01.2024

Rating AOL

31.03.2023

2 12M

Ranking AOL 12M

31.01.2024

0,29 PLN / 0,13%

Zmiana 1D
29.02.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,01% +4,63% +6,92% +0,98% +9,07% +2,95% +4,01% +10,86% +15,22%
Średnia dla grupy +1,02% +4,52% +5,97% +1,39% +10,08% +7,42% +6,07% +13,44% +17,01%
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +5,42% +3,50% +1,06% +5,13% -8,50% +11,60% +4,12% +5,93% -12,18% +10,68%
Średnia dla grupy +7,68% +1,22% +2,04% +3,59% -4,86% +7,74% +5,52% +2,62% -8,70% +11,76%
Pozycja w grupie 1/2 1/4 5/7 4/11 14/14 2/16 9/15 2/14 14/15 7/14

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Millennium TFI

Data uruchomienia

03.10.2013

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

215,34 PLN (29.02.2024)

Wartość aktywów

150,95 mln PLN (31.01.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Paweł Grzywa (od 05.2016)

Artur Honek (od 09.2018)

Marek Dec (od 01.2019)

Mirosław Dziółko (od 01.2019)

Mateusz Łosicki (od 01.2019)

Radosław Plewiński (od 01.2019)

Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)

Andrzej Bąk (od 08.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz Millennium Plan Wyważony może lokować aktywa w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez skarb państwa lub bank centralny państwa polskiego, państwa członkowskiego, bądź państwa należącego do OECD. Może również lokować w depozyty w bankach krajowych lub zagranicznych, instrumenty emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego oraz listy zastawne emitowane przez bank hipoteczny. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Fundusz może również inwestować w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań, fundusz część swoich aktywów może przechowywać na rachunkach bankowych. Udział funduszy w portfelu st

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (11.01.2024)

KID/KIID (21.09.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (02.09.2022)

AFI (11.01.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

17,40%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

17,40%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

58,32%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

58,32%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

3,55%

Pozostałe

3,55%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

20,73%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: