Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Esaliens Stabilny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Esaliens Stabilny

Esaliens Parasol FIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

18 22

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Rating AOL

31.03.2024

3 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

-0,94 PLN / -0,78%

Zmiana 1D
13.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,83% +2,95% +6,08% +5,41% +13,43% +28,14% +7,36% +19,29% +19,06%
Średnia dla grupy -0,66% +1,53% +4,92% +3,84% +13,63% +31,57% +6,30% +17,91% +18,29%
Pozycja w grupie 13/26 2/26 5/26 6/26 14/26 19/26 14/25 16/25 17/22

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -3,59% +0,51% +5,21% -4,86% +2,80% +7,12% -1,49% -8,61% +16,86%
Średnia dla grupy -2,20% +2,40% +5,79% -4,54% +2,44% +6,42% -0,68% -10,61% +19,78%
Pozycja w grupie 17/28 23/28 18/32 16/30 12/32 15/31 21/30 13/30 22/26

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Esaliens TFI

Data uruchomienia

01.09.2014

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

120,12 PLN (13.06.2024)

Wartość aktywów

309,93 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,96%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 50% Treasury BondSpot Poland Index + 35% MSCI Poland Index + 15% WIRON 3M

Zarządzający

Piotr Rzeźniczak (od 09.2014)

Olaf Pietrzak (od 10.2020)

Piotr Zygmunt (od 03.2021)

Piotr Grzybowski (od 09.2021)

Andrzej Bieniek (od 01.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Esaliens Stabilny inwestuje od 25% do 45% aktywów w akcje oraz inne instrumenty udziałowe. Modelowo fundusz inwestuje 65% w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, a 35% środków lokuje w akcjach. Akcyjna część portfela koncentruje się na spółkach o różnej wielkości, niskiej relatywnej wycenie, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie osiągania stabilnych wyników finansowych w przyszłości. Fundusz inwestuje głównie w przedsiębiorstwa polskie, ale może też lokować środki w spółkach zagranicznych, w tym w przedsiębiorstwach z regionu Europy Centralnej i Wschodniej. Część dłużną stanowią w większości obligacje Skarbu Państwa, papiery komercyjne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Esaliens Stabilny jest aktywnie zarządzany i nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (29.05.2024)

KID/KIID (11.09.2023)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (26.05.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

37,38%

Ryzykowne

34,07%

Akcje krajowe

3,31%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

59,76%

Bezpieczne

30,13%

Papiery skarbowe

17,04%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

11,82%

Papiery nieskarbowe

0,77%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,21%

Pozostałe

2,21%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,65%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: