Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszuIpopema Short Equity B

Ipopema Short Equity B

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Ipopema Short Equity B

Ipopema SFIO

akcji polskich pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -12,52% -5,78% +4,47% +7,57% +7,30% +1,15% -0,22% -29,01% -12,54%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stopy zwrotu +0,38% +16,73% -12,85% -24,86% +1,97% -0,32%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Ipopema TFI

Data uruchomienia

11.02.2013

Minimalna pierwsza wpłata

160 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

80,89 PLN (04.06.2020)

Wartość aktywów

17,32 mln PLN (30.04.2020)

Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo

3,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Mateusz Pawłowski (od 02.2016)

Karol Godyń (od 05.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

100% WIG20short

Polityka inwestycyjna

Do głównych lokat funduszu należą przede wszystkim papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski (max. do 80% aktywów). Fundusz zajmuje również krótkie pozycje w instrumentach pochodnych, dla których bazą jest indeks WIG20. Udział poszczególnych walorów w portfelu jest zależny od bieżącej sytuacji rynkowej.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2020)

Prospekt informacyjny (29.05.2020)

KIID (29.05.2020)

Sprawozdanie (31.12.2019)

Informacja o kosztach (03.06.2020)

AFI (02.09.2019)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2019

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

86,19%

Bezpieczne

75,74%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

10,45%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,53%

Pozostałe

0,53%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

13,28%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0