Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Ipopema Short Equity B

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Ipopema Short Equity B

Ipopema SFIO

akcji polskich pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -1,49% -1,00% +21,25% +23,60% +19,80% -11,64% -9,99% -9,87% -9,92%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +0,38% +16,73% -12,85% -24,86% +1,97% -0,32% -8,26% -18,63%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Ipopema TFI

Data uruchomienia

11.02.2013

Minimalna pierwsza wpłata

193 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

69,39 PLN (11.08.2022)

Wartość aktywów

41,67 mln PLN (31.07.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Mateusz Pawłowski (od 02.2016)

Karol Godyń (od 05.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

100% WIG20short

Polityka inwestycyjna

Fundusz dokonuje lokat głównie w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa bądź Narodowy Bank Polski oraz zajmuje krótkie pozycje w instrumentach pochodnych, dla których bazę stanowi indeks WIG20 - sprzedaje kontrakty terminowe lub nabywa opcje sprzedaży w oczekiwaniu zniżki wartości instrumentu bazowego.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2022)

Prospekt informacyjny (15.07.2022)

KIID (27.06.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (31.12.2021)

AFI (31.05.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

90,95%

Bezpieczne

7,11%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

83,84%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,15%

Pozostałe

0,15%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

8,90%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: