Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Ipopema Obligacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Ipopema Obligacji

Ipopema SFIO

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

6 15

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Rating AOL

31.03.2024

5 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

-0,25 PLN / -0,18%

Zmiana 1D
17.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,18% +0,58% +2,62% +2,16% +12,42% +30,37% -3,12% -1,86% +3,30%
Średnia dla grupy +0,10% +0,40% +0,80% +0,88% +7,96% +23,03% +2,36% +3,33% +6,73%
Pozycja w grupie 12/13 3/13 1/13 1/13 1/13 1/13 10/12 7/10 8/10

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +8,94% +5,55% +4,26% +2,07% +1,72% +4,08% +2,74% +3,84% +5,55% -13,29% -8,72% +18,01%
Średnia dla grupy +11,06% +2,03% +6,55% +1,00% +0,80% +4,01% +2,34% +2,89% +3,80% -7,43% -4,36% +13,39%
Pozycja w grupie 8/8 1/9 11/12 2/12 1/11 7/16 7/16 4/16 2/15 15/15 11/14 1/13

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Ipopema TFI

Data uruchomienia

06.12.2011

Minimalna pierwsza wpłata

20 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

5 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

140,54 PLN (17.06.2024)

Wartość aktywów

154,56 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,40%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Bogusław Stefaniak (od 09.2014)

Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

65% Treasury BondSpot Poland Index + 25% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Ipopema Obligacji co najmniej 50% aktywów lokuje w instrumentach dłużnych, jednostkach uczestnictwa i certyfikatach inwestycyjnych funduszy dłużnych oraz w depozytach. Listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne mogą stanowić maksymalnie 25% wartości aktywów funduszu. W depozytach bankowych może być zainwestowane do 30% funduszu, a w tytułach uczestnictwa funduszy dłużnych maksymalnie 20% portfela. Do 30% wartości aktywów funduszu mogą stanowić instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, przy czym limit ten nie obejmuje listów zastawnych emitowanych przez krajowe banki hipoteczne. Do 100% wartości aktywów funduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne oraz denominowane w walutach obcych. Benchmarkiem Ipopema Obligacji jest następujący kompozyt: 65% TBSP + 25% (WIBOR 6M + 30 bp) + 10% WIBID ON.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (31.05.2024)

KID/KIID (08.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

AFI (31.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

88,83%

Bezpieczne

53,96%

Papiery skarbowe

12,80%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

22,07%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

3,92%

Pozostałe

3,32%

Pozostałe

0,60%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

7,24%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: