Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Ipopema Obligacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Ipopema Obligacji

Ipopema SFIO

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

8 15

Ranking KupFundusz

31.08.2023

Rating AOL

31.03.2023

5 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2023

-0,54 PLN / -0,41%

Zmiana 1D
21.09.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,95% +3,60% +6,54% +11,60% +13,79% -9,92% -10,45% -5,89% -2,24%
Średnia dla grupy +0,98% +2,93% +4,89% +9,36% +10,62% -2,02% -2,06% +0,88% +4,42%
Pozycja w grupie 10/14 3/14 1/14 2/14 1/14 13/13 12/13 10/11 10/11

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +8,94% +5,55% +4,26% +2,07% +1,72% +4,08% +2,74% +3,84% +5,55% -13,29% -8,72%
Średnia dla grupy +11,06% +2,03% +6,55% +1,00% +0,80% +4,01% +2,34% +2,89% +3,80% -7,43% -4,36%
Pozycja w grupie 8/8 1/9 11/12 2/12 1/11 7/16 7/16 4/16 2/15 15/15 11/14

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Ipopema TFI

Data uruchomienia

06.12.2011

Minimalna pierwsza wpłata

20 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

5 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

130,09 PLN (21.09.2023)

Wartość aktywów

138,15 mln PLN (31.08.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,40%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Bogusław Stefaniak (od 09.2014)

Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

65% Treasury BondSpot Poland Index + 25% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Głównym składnikiem lokat funduszu Ipopema Obligacji są dłużne papiery wartościowe. Fundusz lokuje minimum 50% aktywów netto w instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz depozyty. Listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne mogą stanowić maksymalnie 25% wartości aktywów fnduszu. Depozyty to maksymalnie 30% wartości aktywów funduszu, a tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych mogą stanowić maksymalnie 20% wartości aktywów funduszu. Do 30% wartości aktywów funduszu może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, przy czym limit ten nie obejmuje listów zastawnych emitowanych przez krajowe banki hipoteczne. Do 100% wartości aktywów funduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne. Do 100% wartości aktywów funduszu mog

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2023)

Prospekt informacyjny (30.06.2023)

KID/KIID (28.03.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (07.02.2023)

AFI (30.06.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

95,92%

Bezpieczne

67,70%

Papiery skarbowe

6,92%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

21,30%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

3,33%

Pozostałe

2,63%

Pozostałe

0,70%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,74%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: