Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu Ipopema Obligacji Korporacyjnych

Ipopema Obligacji Korporacyjnych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Ipopema Obligacji Korporacyjnych

Ipopema SFIO

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

1 9

Ranking KupFundusz

31.08.2021

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2021

4 36M

Ranking AOL 36M

31.08.2021
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu -0,13% +0,38% +0,61% +1,55% +3,17% +6,36% +7,75%
Średnia dla grupy +0,04% +0,26% +0,49% +0,79% +1,88% +3,34% +6,21%
Pozycja w grupie 19/23 10/23 14/23 5/23 7/23 3/23 4/22

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2018 2019 2020
Stopy zwrotu +3,08% +1,17% +4,58%
Średnia dla grupy +0,78% +3,29% +1,80%
Pozycja w grupie 4/28 24/26 1/26

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Ipopema TFI

Data uruchomienia

27.12.2017

Minimalna pierwsza wpłata

20 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

5 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

110,77 PLN (23.09.2021)

Wartość aktywów

101,30 mln PLN (31.08.2021)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku

Zarządzający

Bogusław Stefaniak (od 01.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% WIBID 6M + 1%

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje swoje środki przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Ich udział może wahać się od 66% do 100% aktywów funduszu. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa posiadające rating długoterminowy na poziomie inwestycyjnym mogą stanowić do 20% aktywów. Fundusz może również nabywać dłużne papiery emitowane przez samorządy, a także listy zastawne, tytuły uczestnictwa polskich i zagranicznych dłużnych funduszy inwestycyjnych oraz depozyty w krajowych bankach.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.07.2021)

Prospekt informacyjny (31.05.2021)

KIID (31.05.2021)

Sprawozdanie (30.06.2021)

Informacja o kosztach (01.07.2021)

AFI (31.05.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2021

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

88,32%

Bezpieczne

10,57%

Papiery skarbowe

77,11%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,64%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,18%

Pozostałe

0,18%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

11,50%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: