Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Ipopema Obligacji Korporacyjnych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Ipopema Obligacji Korporacyjnych

Ipopema SFIO

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

9 11

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Rating AOL

31.03.2024

4 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

0,04 PLN / 0,03%

Zmiana 1D
16.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,77% +1,35% +5,09% +3,27% +11,47% +16,27% +9,42% +15,65% +15,92%
Średnia dla grupy +0,74% +1,42% +4,62% +2,65% +9,73% +17,40% +12,38% +16,18% +16,69%
Pozycja w grupie 6/21 13/21 5/21 3/21 2/20 15/19 18/18 15/18 12/17

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +3,08% +1,17% +4,58% -1,57% -2,50% +11,52%
Średnia dla grupy +0,78% +3,29% +1,80% -1,05% -0,49% +11,49%
Pozycja w grupie 5/28 23/25 2/25 17/22 18/21 11/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Ipopema TFI

Data uruchomienia

27.12.2017

Minimalna pierwsza wpłata

20 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

5 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

120,57 PLN (16.05.2024)

Wartość aktywów

53,50 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,10%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Bogusław Stefaniak (od 01.2019)

Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

90% (WIBOR 6M + 0,9%) + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa - od 66% do 100% aktywów funduszu. Do 34% mogą stanowić depozyty oraz instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Do 25% aktywów lokowane jest w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Inwestycje w fundusze dłużne stanowią maksymalnie 20% aktywów. Aktywa zagraniczne oraz denominowane w walutach obcych mogą stanowić do 35%.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (07.05.2024)

KID/KIID (08.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (24.10.2022)

AFI (30.06.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

97,55%

Bezpieczne

35,51%

Papiery skarbowe

11,32%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

50,72%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,21%

Pozostałe

1,21%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,25%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: