Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Ipopema Obligacji Korporacyjnych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Ipopema Obligacji Korporacyjnych

Ipopema SFIO

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

7 9

Ranking KupFundusz

31.12.2021

Rating AOL

30.09.2021

2 12M

Ranking AOL 12M

31.12.2021

3 36M

Ranking AOL 36M

31.12.2021
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M
Stopy zwrotu -0,27% -2,56% -2,90% 0,00% -1,98% +2,81% +4,06% +7,13%
Średnia dla grupy -0,19% -1,13% -1,63% +0,04% -1,13% +0,58% +3,83% +4,82%
Pozycja w grupie 19/23 20/23 19/22 13/23 18/22 4/21 11/20 2/20

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +3,08% +1,17% +4,58% -1,57%
Średnia dla grupy +0,78% +3,29% +1,80% -1,05%
Pozycja w grupie 4/27 22/24 1/24 17/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Ipopema TFI

Data uruchomienia

27.12.2017

Minimalna pierwsza wpłata

20 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

5 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

107,37 PLN (17.01.2022)

Wartość aktywów

71,90 mln PLN (31.12.2021)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku

Zarządzający

Bogusław Stefaniak (od 01.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% WIBID 6M + 1%

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje swoje środki przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Ich udział może wahać się od 66% do 100% aktywów funduszu. Fundusz może również nabywać dłużne papiery emitowane przez samorządy, a także listy zastawne, tytuły uczestnictwa polskich i zagranicznych dłużnych funduszy inwestycyjnych oraz depozyty w krajowych bankach.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.11.2021)

Prospekt informacyjny (01.01.2022)

KIID (31.05.2021)

Sprawozdanie (30.06.2021)

Informacja o kosztach (02.12.2021)

AFI (31.05.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2021

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

88,32%

Bezpieczne

10,57%

Papiery skarbowe

25,30%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

51,81%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,64%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,18%

Pozostałe

0,18%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

11,50%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: