Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Ipopema Obligacji Korporacyjnych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Ipopema Obligacji Korporacyjnych

Ipopema SFIO

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

9 11

Ranking KupFundusz

30.11.2023

Rating AOL

30.09.2023

4 12M

Ranking AOL 12M

30.11.2023

0,05 PLN / 0,04%

Zmiana 1D
30.11.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,57% +2,57% +6,21% +10,23% +11,63% +7,00% +6,04% +10,63% +11,96%
Średnia dla grupy +1,37% +2,25% +5,09% +9,99% +11,22% +9,38% +8,63% +10,47% +14,06%
Pozycja w grupie 6/20 7/20 2/20 10/20 9/20 17/19 16/18 12/18 13/17

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +3,08% +1,17% +4,58% -1,57% -2,50%
Średnia dla grupy +0,78% +3,29% +1,80% -1,05% -0,49%
Pozycja w grupie 4/27 22/24 1/24 17/22 16/19

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Ipopema TFI

Data uruchomienia

27.12.2017

Minimalna pierwsza wpłata

20 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

5 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

115,40 PLN (30.11.2023)

Wartość aktywów

22,73 mln PLN (31.10.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,10%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Bogusław Stefaniak (od 01.2019)

Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

90% (WIBOR 6M + 0,9%) + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa - od 66% do 100% aktywów funduszu. Do 34% mogą stanowić depozyty oraz instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Do 25% aktywów lokowane jest w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Inwestycje w fundusze dłużne stanowią maksymalnie 20% aktywów. Aktywa zagraniczne oraz denominowane w walutach obcych mogą stanowić do 35%.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2023)

Prospekt informacyjny (02.11.2023)

KID/KIID (01.06.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (24.10.2022)

AFI (30.06.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,35%

Bezpieczne

36,31%

Papiery skarbowe

6,72%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

56,32%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,24%

Pozostałe

0,24%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,41%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: