Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Ipopema Obligacji Korporacyjnych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Ipopema Obligacji Korporacyjnych

Ipopema SFIO

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

8 11

Ranking KupFundusz

30.11.2022

Rating AOL

30.09.2022

2 12M

Ranking AOL 12M

30.11.2022

-0,47 PLN / -0,45%

Zmiana 1D
05.12.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M
Stopy zwrotu +0,77% -0,13% -0,99% -4,03% -4,36% -5,43% -1,19% -0,01%
Średnia dla grupy +1,61% +0,90% +1,40% -1,30% -1,30% -2,13% -0,37% +2,82%
Pozycja w grupie 19/20 19/20 18/19 17/19 17/19 17/18 13/18 17/17

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +3,08% +1,17% +4,58% -1,57%
Średnia dla grupy +0,78% +3,29% +1,80% -1,05%
Pozycja w grupie 4/27 22/24 1/24 17/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Ipopema TFI

Data uruchomienia

27.12.2017

Minimalna pierwsza wpłata

20 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

5 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

103,04 PLN (05.12.2022)

Wartość aktywów

20,17 mln PLN (31.10.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,10%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku

Zarządzający

Bogusław Stefaniak (od 01.2019)

Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% WIBID 6M + 1%

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa - od 66% do 100% aktywów funduszu. Do 34% mogą stanowić depozyty oraz instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Do 25% aktywów lokowane jest w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Inwestycje w fundusze dłużne stanowią maksymalnie 20% aktywów. Aktywa zagraniczne oraz denominowane w walutach obcych mogą stanowić do 35%.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2022)

Prospekt informacyjny (27.09.2022)

KIID (27.06.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (24.10.2022)

AFI (26.10.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

95,77%

Bezpieczne

14,12%

Papiery skarbowe

2,91%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

75,99%

Papiery nieskarbowe

2,75%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,41%

Pozostałe

0,41%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,83%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: