Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Ipopema Dłużny B

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Ipopema Dłużny B

Ipopema SFIO

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

15 22

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2024

4 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

-0,08 PLN / -0,07%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,75% +1,65% +1,61% +2,04% +6,08% +13,06% -5,06% -6,75% -2,55%
Średnia dla grupy +0,92% +2,03% +1,45% +1,60% +5,64% +17,21% -0,50% -0,27% +5,16%
Pozycja w grupie 26/30 25/29 8/29 7/29 8/29 25/29 23/28 23/26 20/23

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +0,84% +5,23% +4,20% +2,53% +4,94% -13,19% -6,89% +11,48%
Średnia dla grupy +0,22% +3,91% +2,59% +3,82% +6,05% -9,92% -6,11% +14,22%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Ipopema TFI

Data uruchomienia

19.06.2015

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

113,59 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

53,50 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,65%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Bogusław Stefaniak (od 06.2015)

Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

65% Treasury BondSpot Poland Index + 25% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Ipopema Dłużny inwestuje co najmniej 50% wartości portfela w instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa funduszu dłużnych oraz depozyty. Listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne mogą stanowić do 25% aktywów funduszu, a jednostki uczestnictwa innych funduszy dłużnych do 20% portfela. Udział instrumentów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa zawiera się w przedziale od 0% do 20% aktywów funduszu, a depozyty bankowe od 0% do 30% portfela. Do 100% wartości funduszu może być inwestowane w aktywa zagraniczne i denominowane w walutach obcych. Ipopema Dłużny stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 65% Treasury BondSpot Poland Index + 25% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (19.07.2024)

KID/KIID (08.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

AFI (31.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,22%

Bezpieczne

67,78%

Papiery skarbowe

14,26%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

16,18%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,67%

Pozostałe

0,67%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,11%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: