Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Investor Bezpiecznego Wzrostu

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Investor Bezpiecznego Wzrostu

Investor Parasol SFIO

mieszane polskie z ochroną kapitału

1 2

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,03 PLN / 0,03%

Zmiana 1D
13.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,47% +1,51% +4,25% +3,89% +8,69% +19,33% +11,38% +15,12% +15,95%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +3,30% +1,94% +2,59% +2,08% -1,94% -0,19% +10,22%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

20.12.2016

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

114,99 PLN (13.06.2024)

Wartość aktywów

127,67 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Michał Wiernicki (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie z ochroną kapitału

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

90% (WIBOR 6M + 0,6%) + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Investor Bezpiecznego Wzrostu inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego, które stanowią co najmniej 80% aktywów funduszu. Strategia inwestycyjna fundusz zakłada inwestowanie środków w obligacje skarbowe, obligacje samorządowe, papiery dłużne banków, listy zastawne oraz płynne obligacje korporacyjne, emitowane przez największe polskie przedsiębiorstwa notowane na GPW. Udział akcji oraz innych instrumentów powiązanych z akcjami, takich jak: prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i instrumenty pochodne zawiera się w przedziale od 0% do 20% wartości aktywów funduszu. Benchmarkiem Investor Bezpiecznego Wzrostu jest kompozyt składający się z 90% (WIBOR 6M + 0,6%) oraz 10% WIBID O/N.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (27.05.2024)

KID/KIID (28.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (22.05.2024)

AFI (02.12.2016)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

3,36%

Ryzykowne

3,36%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

94,64%

Bezpieczne

34,25%

Papiery skarbowe

10,06%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

47,81%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

2,52%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,14%

Pozostałe

0,14%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,86%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: