Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus

Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus

Investor Parasol SFIO

papierów dłużnych zagranicznych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,66% +0,52% +2,42% -0,84% -0,72% +3,58% +1,14% +0,32% +1,35%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2016 2017 2018 2019
Stopy zwrotu +0,80% +1,41% -2,22% +3,75%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

16.03.2015

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

99,75 PLN (28.10.2020)

Wartość aktywów

3,55 mln PLN (30.09.2020)

Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

25% od zysku ponad benchmark

Zarządzający

Mikołaj Stępniewski (od 03.2015)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych zagranicznych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Emerging Markets

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

100% WIBID 6M

Polityka inwestycyjna

Polityka inwestycyjna funduszu opiera się na instrumentach rynku pieniężnego i dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez kraje zaliczane do rynków wschodzących, jak również kraje zaliczane do rynków granicznych. Fundusz inwestuje również w dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki, które mają siedzibę lub prowadzą podstawową działalność we wspomnianych krajach.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.09.2020)

Prospekt informacyjny (23.10.2020)

KIID (07.02.2020)

Sprawozdanie (30.06.2020)

Informacja o kosztach (17.06.2020)

AFI (02.12.2016)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2020

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

88,23%

Bezpieczne

43,92%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

44,31%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,46%

Pozostałe

0,46%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

11,31%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: