Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Investor Value

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Investor Value

Investor Parasol SFIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

20 49

Ranking KupFundusz

31.08.2023

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-1,03 PLN / -1,16%

Zmiana 1D
21.09.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M
Stopy zwrotu -0,24%
Średnia dla grupy -0,46%
Pozycja w grupie 23/55

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

30.06.2023

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

87,79 PLN (21.09.2023)

Wartość aktywów

2,01 mln PLN (31.08.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Tomasz Piotrowski (od 06.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% MSCI World Value Net TR Index + 10% WIBIDON

Polityka inwestycyjna

Fundusz minimum 70% aktywów inwestuje w akcje oraz inne instrumenty finansowe bazujące na akcjach. Pozostałe aktywa lokowane są w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Fundusz koncentruje się na spółkach mających potencjał zwiększenia swojej wartości poprzez poprawę sytuacji finansowej, pozycji konkurencyjnej, czy też atrakcyjności polityki wynagradzania akcjonariuszy.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2023)

Prospekt informacyjny (30.06.2023)

KID/KIID (04.07.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (04.07.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

96,13%

Pozostałe

96,13%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,87%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: