Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Investor Value

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Investor Value

Investor Parasol SFIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

30 49

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,64 PLN / -0,62%

Zmiana 1D
13.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD
Stopy zwrotu +1,34% +4,24% +12,13% +9,35%
Średnia dla grupy +1,93% +2,81% +11,78% +9,29%
Pozycja w grupie 34/58 14/58 28/58 28/58

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

30.06.2023

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

102,49 PLN (13.06.2024)

Wartość aktywów

4,28 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Tomasz Piotrowski (od 06.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% MSCI World Value Net TR Index + 10% WIBIDON

Polityka inwestycyjna

Investor Value inwestuje co najmniej 70% aktywów w akcje spółek notowanych głównie na giełdach w Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych i Japonii oraz w inne instrumenty finansowe bazujące na akcjach (np. prawa do akcji, prawa poboru). Fundusz koncentruje się na spółkach, które mają wysoki potencjał wzrostu swojej wartości, ze względu na spodziewaną poprawę kondycji finansowej, pozycję konkurencyjną lub atrakcyjność polityki wynagrodzenia akcjonariuszy. Pozostałą część portfela funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, których emitentem jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa. Fundusz może też utrzymywać część środków na depozytach bankowych. Investor Value stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 90% MSCI World Value Net TR Index + 10% WIBIDON.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (27.05.2024)

KID/KIID (28.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (22.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

92,43%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

92,43%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,82%

Pozostałe

2,82%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,75%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: