Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Franklin Gulf Wealth Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Franklin Gulf Wealth Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged)

Franklin Templeton Investment Funds

papierów dłużnych zagranicznych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M
Stopy zwrotu -1,31% -4,12% -8,68% -8,43% -7,21%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2021
Stopy zwrotu +5,01%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Franklin Templeton

Data uruchomienia

12.11.2020

Minimalna pierwsza wpłata

3 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

3 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

9,78 PLN (24.06.2022)

Wartość aktywów

2,21 mld PLN (31.05.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,75%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Mohieddine (Dino) Kronfol (od 10.2013)

Sharif Eid (od 10.2013)

Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych zagranicznych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

100% FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe o stałym lub zmiennym dochodzie emitowane przez podmioty rządowe lub przedsiębiorstwa z krajów członkowskich Rady Współpracy Zatoki Perskiej. Fundusz inwestuje również, w mniejszym zakresie, w dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy, jednostki rządowe lub przedsiębiorstwa z siedzibą w szerszym regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, bądź emitowane przez podmioty ponadnarodowe, do 30% aktywów w produkty strukturyzowane, a także w papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką oraz instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia i efektywnego zarządzania portfelem. Oczekiwany poziom ryzyka, który może podlegać total return swaps (niesfinansowane) stanowi 20% aktywów netto Funduszu do maksymalnie 40%.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2022)

Prospekt informacyjny (01.06.2022)

KIID (09.02.2022)

Sprawozdanie (30.06.2021)

Informacja o kosztach (16.07.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2021

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

87,86%

Bezpieczne

54,01%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

33,85%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

5,84%

Pozostałe

5,84%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

6,30%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: