Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Franklin Gulf Wealth Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Franklin Gulf Wealth Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged)

Franklin Templeton Investment Funds

papierów dłużnych zagranicznych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,04 PLN / -0,40%

Zmiana 1D
07.02.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +2,34% +10,90% +0,40% +2,76% -3,73% -1,76%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2021 2022
Stopy zwrotu +5,01% -8,24%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Franklin Templeton

Data uruchomienia

12.11.2020

Minimalna pierwsza wpłata

3 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

3 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

10,07 PLN (07.02.2023)

Wartość aktywów

2,00 mld PLN (31.12.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,75%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Mohieddine (Dino) Kronfol (od 10.2013)

Sharif Eid (od 10.2013)

Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych zagranicznych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

100% FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe o stałym lub zmiennym dochodzie emitowane przez podmioty rządowe lub przedsiębiorstwa z krajów członkowskich Rady Współpracy Zatoki Perskiej. Fundusz inwestuje również, w mniejszym zakresie, w dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy, jednostki rządowe lub przedsiębiorstwa z siedzibą w szerszym regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, bądź emitowane przez podmioty ponadnarodowe, do 30% aktywów w produkty strukturyzowane, a także w papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką oraz instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia i efektywnego zarządzania portfelem. Oczekiwany poziom ryzyka, który może podlegać total return swaps (niesfinansowane) stanowi 20% aktywów netto Funduszu do maksymalnie 40%.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.12.2022)

Prospekt informacyjny (01.09.2022)

KID/KIID (01.01.2023)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (16.07.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2021

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

87,86%

Bezpieczne

54,01%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

33,85%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

5,84%

Pozostałe

5,84%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

6,30%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: