Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Franklin Gulf Wealth Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Franklin Gulf Wealth Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged)

Franklin Templeton Investment Funds

papierów dłużnych zagranicznych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,02 PLN / -0,19%

Zmiana 1D
17.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu +3,20% +1,68% +6,62% -1,34% +3,41% +4,99% -1,15%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2021 2022 2023
Stopy zwrotu +5,01% -8,24% +6,63%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Franklin Templeton

Data uruchomienia

12.11.2020

Minimalna pierwsza wpłata

3 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

3 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

10,31 PLN (17.05.2024)

Wartość aktywów

1,13 mld PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,75%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Amit Jain (od 02.2024)

Mohieddine (Dino) Kronfol (od 10.2013)

Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych zagranicznych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

100% FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe o stałym lub zmiennym dochodzie emitowane przez podmioty rządowe lub przedsiębiorstwa z krajów członkowskich Rady Współpracy Zatoki Perskiej. Fundusz inwestuje również w dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy, jednostki rządowe lub przedsiębiorstwa z siedzibą w szerszym regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, bądź emitowane przez podmioty ponadnarodowe, do 30% aktywów w produkty strukturyzowane, a także w papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką oraz instrumenty pochodne. Oczekiwany poziom ryzyka stanowi 20% aktywów netto Funduszu do maksymalnie 40%. Fundusz może nabywać papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką i aktywami, obligacje zamienne i warunkowe zamienne papiery wartościowe (do 10%).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (28.03.2024)

KID/KIID (04.03.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (02.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

95,64%

Bezpieczne

43,03%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

52,61%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,36%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: