Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Templeton Global Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Templeton Global Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged)

Fundusz spełnia kryteria ESG

Franklin Templeton Investment Funds

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

16 19

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

-0,02 PLN / -0,17%

Zmiana 1D
17.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -2,54% -4,32% -6,57% -8,29% -6,57% -4,64% -11,87% -14,42% -20,84%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +12,21% -0,97% +18,32% +2,95% +3,15% -4,48% +4,91% +1,06% +0,07% -0,70% -4,88% -5,94% -3,08% +2,28%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Franklin Templeton

Data uruchomienia

20.11.2009

Minimalna pierwsza wpłata

3 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

3 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

11,51 PLN (17.06.2024)

Wartość aktywów

11,13 mld PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,75%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Calvin Ho (od 12.2018)

Michael Hasenstab (od 01.2009)

Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

100% JP Morgan Global Government Bond Index

Polityka inwestycyjna

Templeton Global Bond Fund jest funduszem dłużnym, który inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu, emitowane przez rządy oraz podmioty powiązane z rządami dowolnych krajów zaliczanych do rynków rozwiniętych lub wschodzących. Część aktywów funduszu mogą także stanowić dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu, emitowane przez przedsiębiorstwa z siedzibą w dowolnym kraju, dłużne papiery wartościowe podmiotów ponadnarodowych, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny. Udział aktywów z Chin kontynentalnych może stanowić maksymalnie 30% aktywów funduszu, a papierów wartościowych emitentów niezdolnych do terminowej obsługi swoich zobowiązań do 10% aktywów. Fundusz może stosować instrumenty pochodne dla celów zabezpieczających i efektywnościowych. Fundusz może także utrzymywać znaczące pozycje lokat bankowych, instrumentów rynku pieniężnego lub funduszy rynku pieniężnego oraz dokonywać wypłat bieżącego dochodu. Benchmarkiem Templeton Global Bond Fund PLN hedged jest indeks JP Morgan Global Government Bond Index. Benchmark wykorzystywany jest wyłącznie do celów porównawczych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (01.05.2024)

KID/KIID (04.03.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (02.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

86,57%

Bezpieczne

86,57%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,23%

Pozostałe

2,23%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

11,20%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: